Ви є тут

АНАЛІЗ ПРИЧИН ПЕРВИННИХ ПРОНОСІВ СЕРЕД МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ

Здійснено аналіз причин первинних проносів серед молодняку свиней у високотехнологічному свинарстві. Визначені групи чинників, які зумовлюють розвиток зазначеної проблеми серед молодняку свиней раннього віку. Встановлено, що розвиток діареї поросят може бути обумовлений фізіологічними особливостями новонароджених поросят, порушеннями технології вирощування свиней, інфекційними та інвазійними чинниками. Опанування навичками системного аналізу причин первинних проносів серед молодняку свиней, урахування всіх зумовлюючих їх чинників дозволить суттєво зменшити захворюваність тварин на діарею.

Побудова правильної стратегії ліквідації та унеможливлення виникнення в подальшому цього небажаного явища серед молодняку свиней є запорукою збереження поголів’я тварин у сучасному високотехнологічному свинарстві.

Ключові слова: первинні проноси, молодняк свиней, високотехнологічне свинарство, чинники, диференційна діагностика, системний аналіз. 

1. Єсіна Е.В. Особливості патологоанатомічної діагностики та лікування дизентерії свиней у сучасних умовах / Е.В. Єсіна, К.Л. Костюшкевич // Вісник Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 107–110.

2. Єсіна Е.В. Особливості використання антибіотиків виробництва ТОВ “Ветсинтез” при лікуванні корів, телят, поросят / Е.В. Єсіна, О.О. Маценко // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 6. – С. 45–48.

3. Малов Д.Н. Ассоциативное проявление балантидиоза и эшерихиоза свиней: эпизоотология, меры борьбы: дис. ... канд. вет. наук: 16.00.03, 03.00.19 / Д.Н. Малов. – Нижний Новгород, 2004. – 135 с.

4. Пейсак З. Болезни свиней / З. Пейсак; под ред. Д.В. Потапчука, В.В. Петрова; пер. с пол. Д.В. Потапчука. – Беларусь: ЗАО “Консул”, 2008. – 686 с.

5. Болезни свиней / [Сидоркин В., Гавриш В., Егунова А., Убираев С.]; под общ. ред. В.А. Сидоркина. – М.: ООО “Аквариум-принт”, 2007. – 357 с.

6. Шептуха А.А. Причини діарей поросят у підсисний період та їх профілактика / А.А. Шептуха // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 9. – С. 41–42.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_tyrsin_ua.pdf314.76 КБ