Ви є тут

Діагностика і диференційна діагностика вірусної геморагічної хвороби та еймеріозу кролів

Галузь кролівництва в Україні є важливим сектором тваринництва, однак значну частину поголів’я кролів утримують у присадибних господарствах громадян. За умови відсутності системного ветеринарного обслуговування важливим є точна посмертна діагностика причин загибелі кролів у присадибних господарствах. Еймеріоз кролів повсюдно виявляють в Україні і за змішаної кишкової та печінкової форми еймеріозу на тлі незадовільної годівлі й утримання у молодих кролів може стати причиною загибелі. Вірусна геморагічна хвороба кролів також поширена в Україні і є причиною загибелі кролів всіх вікових груп. Було поставлено за мету вивчити патоморфологічні зміни за еймеріозу і вірусної геморагічної хвороби кролів та застосування лабораторних методів для підтвердження діагнозу. Представлено результати патоморфологічної, копрологічної та лабораторної діагностики еймеріозу кролів. Полімеразну ланцюгову реакцію застосовували для підтвердження діагнозу на вірусну геморагічну хворобу кролів з одночасним визначенням генотипу збудника хвороби. Встановлено ефективність використання додаткових методів посмертної діагностики еймеріозу (копрологічний, мікроскопічний) та вірусної геморагічної хвороби кролів (полімеразна ланцюгова реакція). У кролів, які загинули від геморагічної хвороби кролів інфекція була зумовлена вірусом першого типу.

Ключові слова: патолого-анатомічна діагностика, копроскопія, ПЛР, ураження печінки, Eimeria. spp., RHDV.

 1. Власенко І.В. Кролівництво – резерв в забезпеченні продовольчої безпеки держави. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2012. № 2–4. С. 15–18.
 2. Гавриліна О.Г., Колесник А.О. Особливості лабораторної діагностики еймеріозу кролів. Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2016. № 4. С. 55–58.
 3. Інфекційні та інвазійні хвороби кролів/ Л.Є. Корнієнко та ін. Біла Церква, 2003. 288 с.
 4. Патолого-анатомічний розтин трупів сільськогосподарських тварин з основами судової ветеринарії: методичні рекомендації для студентів освітнього рівня – магістр та слухачів Інституту післядипломного навчання/І.В. Папченко та ін. Біла Церква. 2019. 47 с.
 5. Патолого-анатомічні зміни за еймеріозу кролів: матеріали ІI Міжнародної наукової конференції «Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень» м. Одеса (10 вересня 2021 р.) / І.В. Папченко та ін. Вінниця: «Європейська наукова платформа», 2021. С. 89–92.
 6. Розповсюдження та клінічна картина при еймеріозі кролів/ М.В. Сімоненко та ін. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. Біла Церква, 2002. Вип. 21. С. 196–198.
 7. Тваринництво України 2020. Статистичний збірник. Держана служба статистики. 2021. С. 53–59.
 8. Франчук Л.О. Поширення та форми перебігу змішаної еймеріозної інвазії у кролів. Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки: зб. наук. пр. 2010. Вип. 56. С. 148–153.
 9. Abrantes J., Lopes A.M. A Review on the Methods Used for the Detection and Diagnosis of Rabbit Hemorrhagic Disease Virus (RHDV). Microorganisms. 2021. Vol. 9. no. 5. Р. 972–982. DOI:10.3390/ microorganisms9050972.
 10. Abrantes J., van der Loo W., Le Pendu J., Esteves P.J. Rabbit haemorrhagic disease (RHD) and rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV): a review. Vet. Res. 2012. Vol. 43. no.1. Р. 12–22. DOI:10.1186/1297- 9716-43-12.
 11. El-Akabawy L.M., Zayan K.A., Tantawy A.A., Omar Rem. Anticoccidial efficacy of propolis and toltrazuril against Eimeria stiedae in New Zealand white rabbit’s. Zag. Vet. J. 2004. Vol. 32. no.1. Р. 129–145.
 12. Molecular diagnosis of Eimeria stiedae in hepatic tissue of experimentally infected rabbits/ K.M. Hassan et al. Exp. Parasitol. 2016. no. 169. Р. 1–5. DOI:10.1016/j.exppara. 2016.07.001.
 13. Kim D.Y., Reilly T.J., Schommer S.K., Spagnoli S.T. Rabbit tularemia and hepatic coccidiosis in wild rabbit. Emerg. Infect. Dis. 2010. Vol. 16. no. 12. Р. 2016–2017. DOI:10.3201/ eid1612.101013.
 14. Polymerase chain reaction detection of rabbit DNA in food and animal feed/I. Martın et al. World Rabbit Science. 2009. no.17. Р. 27–34. DOI:10.4995/ wrs.2009.667.
 15. Oncel T., Gulegen E., Senlik B., Bakirci S. Intestinal coccidiosis in angora rabbits (Oryctolagus cuniculus) caused by Eimeria intestinalis, Eimeria perforans and Eimeria coecicola. YYU Vet. Fak. Derg. 2011. no. 22. Р. 27–29.
 16. Sivajothi S., Reddy B.S., Rayulu V.C. Study on impression smears of hepatic coccidiosis in rabbits. Journal of parasitic diseases: official organ of the Indian Society for Parasitology. 2016. Vol. 40. no. 3. Р. 906–909. DOI:10.1007/s12639-014-0602-8.
 17. Sivajothi S., Reddy B.S., Rayulu V.C. Intestinal coccidiosis infection in domestic rabbits. Inter. J. Biol. Res. 2013. Vol. 2. no. 2. Р. 48–50.
 18. Spillover Events of Infection of Brown Hares (Lepus europaeus) with Rabbit Haemorrhagic Disease Type 2 Virus (RHDV2) Caused Sporadic Cases of an European Brown Hare Syndrome-Like Disease in Italy and Spain/R. Velarde et al. Transboundary and Emerging Diseases. 2017. Vol. 64. no. 6. Р. 1750–1761. DOI:10.1111/tbed.12562.
ДолученняРозмір
PDF icon tsarenko_2_2022.pdf7.11 МБ