Ви є тут

DIFFERENT TREATMENT METHODS EFFICIENCY OF COWS WITH OVARY HYPOPLASIA

Розроблені нові методи лікування корів з гіпоплазією яєчників. Встановлено, що комплексне лікування корів з гіпоплазією яєчників забезпечує відновлення статевої циклічності у 26,0 – 90,0 % тварин та заплідненість 11,1–66,6 %. Найкраща ефективність лікування корів була після внутрішньояєчникового введення фолігону у дозі 100 МО: статеву циклічність виявили у 90,0 % корів за високого рівня заплідненості (66,6 %), що вірогідно (р<0,001) більше, порівняно з контрольною групою. Тоді як підвищення дози внутрішньояєчникового введення фолігону до 200 МО знижує показники заплідненості на 55,5 % (р<0,01), порівняно з дозою 100 МО.

Ключові слова: гіпоплазія яєчників, метод лікування, корови.

1. An outbreak of gonadal hypoplasia in a sheep flock: clinical, pathological and endocrinological features, and aetiological studies / D.B. Galloway, P.J. Wright, D. Kretser [et al.]. // Veterinary Record. – 1998. – Vol. 131 (22). – Р. 506–512. 

2. Lagerlof N. Results of seventeen years control of hereditary ovarian hypoplasia in cattle of the Swedish Highland breed / N. Lagerlof, І. Settergren // Vet. – 1953. – Vol. 43 (1). – P. 52–64.

3. Settergren I. Ovarian hypoplasia in heifers due to germ cell weakness / І. Settergren // Theriogenology. – 1997. – № 47. – P. 531–539.

4. Харута Г.Г. Поширеність гіпоплазії яєчників корів у структурі гінекологічних хвороб залежно від віку, продуктивності і кількості лактацій / Г.Г. Харута, О.А. Бабань // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2007. – Вип. 8 (19). – С. 133–137.

5. Власенко В.В. Вплив рівня продуктивності, умов утримання і годівлі на поширеність анафродизії та гінекологічних хвороб у корів / В.В. Власенко, Г.Г. Харута // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2003. – Вип. 25. − Ч. 1. – С. 59 – 68.

6. Полянцев Н.И. Система ветеринарних мероприятий при воспроизводстве крупного рогатого скота / Н.И. Полянцев, В.В. Подберезный // Ветеринария. – 2004. – № 5. – С. 37–40.

7. Lagerlof N. Ovarian hypoplasia and other abnormal conditions in the sexual organs Swedish highland breed results of post-mortem examination of over 6,000 cows / N. Lagerlof, Н. Boyd // Cornell Vet. – 1953. – Vol. 43. – P. 64–79.

8. Settergren I. Ovarian hypoplasia in heifers due to germ cell weakness / І. Settergren // Theriogenology. – 1997. – № 47. – P. 531–539.

9. Адрузов І. Порівняльна ефективність стимуляції статевої функції корів різними дозами фолігону та фертагілу / І. Адрузов, Д. Подвалюк, В. Харута // Вет. медицина України. – 2004. – № 3. – С. 26–28.

10. Харламов Ю.Е. Биотехнические мероприятия при дисфункции яичников у коров / Ю.Е. Харламов, С.Н. Хиль-кевич, А.М. Чомаев // Ветеринария – 2002. – № 6. – С. 35-37.

11. Власенко В.В. Анафродизія та методи відновлення відтворної функції у корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.07 ”Ветеринарне акушерство“. – Київ, 2005. – 19 с.

12. Гарбузов А.А. Влияние гормональных препаратов на воспроизводительную функцию при лечении коров с гипофункцией яичников / А.А. Гарбузов // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2003. – Вип. 25, ч. 1. – С. 86–89.

13. Діагностика гінекологічних хвороб у корів із застосуванням сонографії / Г.Г. Харута, В.В. Власенко, Д.В. Подвалюк, О.А. Хіцька // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2000. – Вип. 13. ч. 1. – С. 202–206.