Ви є тут

DISSEMINATION, ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND TREATMENT OF COWS PUERPERAL METRITIS

У статті відзначено вивчені закономірності гормональних показників в організмі корів, хворих на гострий післяродовий метрит. Встановлена залежність кількості прогестерону і естрадіолу від стану яєчників. Проведене оцінювання різних методів лікування хворих тварин, що включає використання ізатизону, новокаїну, АСД-Ф-2, іхтіолу, естрофану, сурфагону, ФСГ і фолікуліну. Встановлено, що застосовані препарати призводять до позитивних змін біохімічних і морфологічних показників крові, сприяють швидкому одужанню тварин і знижують розміри неплідності.

Ключові слова: прогестерон, естрадіол, метрит, ізатизон, гормони, заплідненість.

1. Авдеенко В.С. Перинатальная патология и методы ее коррекции у крупного рогатого скота: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.07 „Ветеринарное акушерство” / В.С. Авдеенко. – Воронеж, 1993. – 41 с.

2. Звєрєва Г.В. Профілактика неплідності корів і телиць / Г.В. Звєрєва, О.І. Сергієнко, Б.М. Чухрій – К.: Урожай, 1981. – 120 с.

3. Immunomodulatory actions of antibiotic / C. Minic, M. Bojic, J. Vukadinov [et al.] // Med. Pregl. – 2009. – Vol. 62. – № 7–8. – P. 327–330.

4. Прітикін М. Недуги ВРХ у сервіс-періоді / М. Прітикін // Farmer. – 2010. – № 11–12. – С. 94.

5. Нехлюдова А.М. Щодо методів неспецифічної стимулюючої терапії / А.М. Нехлюдова // Вет. мед. України. – 2011. – № 5. – С. 33.

6. Козак В. Лікування післяродових захворювань у корів / В. Козак // Здоров’я тварин і ліки. – 2010. – № 7–8. – С. 28–29.

7. Логвиненко В.І. Профілактика післяродових захворювань корів / В.І. Логвиненко // Тваринництво України. – 2009. – № 2. – С. 28–31.

8. Олейник А.В. Этиология, профилактика и лечение при эндометритах у коров / А.В. Олейник // Ветеринария. – 2008. – № 8. – С. 6–8.

9. Bacterial contamination of the uterus in cows with various clinical types of metritis and endometritis and use of hydrogen peroxide for intrauterine treatment / R. Dolezel, T. Palenik, S. Cech [et al.] // University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences. – Brno, Czech Republic Veterinarni Medicina. – 2010. – Vol. 10 (55). – P. 504–511.

10. Харута Г.Г. Профілактика розладів фолікуло- і лютеогенезу, субінволюції та післяродового ендометриту у корів / Г.Г. Харута // Сучасна ветеринарна медицина. – 2007. – № 2 (11). – С. 26–28.

11. Полянцев Н.И. Детоксикационные средства при послеродовом эндометрите коров / Н.И. Полянцев, А.Г. Магомедов // Ветеринария. – 2006. – № 11. – С. 30–33.

12. Demet Ö. İneklerde Pnömovagina Olgusu; Önemli Bir Döl Tutumama Sorunu / Ömer Demet // Dicle Üniv Vet Fak Derg. – 2010. – № 1. – Р. 26- 28.