Ви є тут

Динаміка варіабельності серцевого ритму та стан ендогенної інтоксикації за різних схем анестезії у собак за вісцерального та соматичного типів больової реакції

Собакам природно притаманний високий рівень травматизму, що може сягати до 50 % від загалу хірургічної патології. Водночас досить поширеною у цього виду тварин є абдомінальна патологія. Проведення оперативного лікування згаданих патологій супроводжується значною соматичною та вісцеральною больовою реакцією. Робота виконана на кафедрі хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин Білоцерківського національного аграрного університету в період 2010−2020 рр. Матеріалом для дослідження були клінічно здорові та хворі собаки, що надходили в клініку хвороб дрібних тварин університету. Формуючи клініко-експериментальну базу для досліджень враховували нозологічні форми патології та частоту її виникнення, звертали увагу на особливості хірургічного втручання залежно від виду тварин, типу та інтенсивності больової реакції, коректність анестезіологічного забезпечення. Вісцеральний тип больової реакції досліджували на собаках віком від 2-х до 10-ти років, яким проводили абдомінальні хірургічні втручання. Больова реакція соматичного типу характерна за переломів кісток та їх оперативного лікування. Включали у дослідження собак з переломами стегнової чи плечової кісток віком від 1-го до 10-ти років. Високий рівень ендотоксикозу властивий патохімічній фазі абдомінальної хірургічної патології у собак, при цьому концентрації в крові малонового діальдегіду (14,8±0,55 мкмоль/л) та молекул середньої маси виявилася відповідно в 1,6 та вдвічі вищими від норми. Однак найменшим їх рівень виявлено за збалансованої ацепромазин-кетамін-пропофолової анестезії, при цьому відсутні вірогідні зміни середньомолекулярних пептидів і незначне підвищення рівня малонового діальдегіду лише в 1,1 раза (р<0,01). Ацепромазин-буторфанол-пропофол-кетамінова анестезія за соматичної больової реакції в собак забезпечує повну аналгезію з керованим та швидким виходом із наркозу без встановлених вірогідних змін, під час операції, спектральних показників варіабельності серцевого ритму. За соматичної больової реакції в собак незалежно від схеми анестезії зберігається доопераційний рівень ендотоксемії та за спектральним аналізом ВСР, зокрема за індексом симпато-парасимпатичного балансу в 30 % хірургічно хворих собак виявляють нормотонію – 0,85–1,15, у 27 – симпатикотонію (LF/HF> 1,15), у 43 % – парасимпатикотонію (LF/HF< 0,85), що є ключовим критерієм вибору відповідної схеми анестезії.

Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, ендогенна інтоксикація, анестезія, собаки, типи больової реакції, вісцеральна іннервація, соматична іннервація.

 

 

 1. Cellular and Molecular Mechanisms of Pain/ A. I. Basbaum et al. Cell. 2009. Vol. 139(2). P. 267–284. DOI:10.1016/j.cell.2009.09.028
 2. Grubb T., Lobprise H. Local and regional anaesthesia in dogs and cats: Descriptions of specific local and regional techniques (Part 2). Veterinary Medicine and Science. 2020. Vol. 6(2). P 218–234. DOI:10.1002/vms3.218
 3. A survey study on the recognition and treatment of pain in dogs and cats by Slovenian veterinarians/ K.Tomsic et al. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 2021. Vol. 48(3). P. 334–343. DOI:10.1016/j.vaa.2020.11.007
 4. Smaller effect of propofol than sevoflurane anesthesia on dopamine turnover induced by methamphetamine and nomifensine in the rat striatum: an in vivo microdialysis study/ S. Taharabaru et al. Experimental Animals. 2018. Vol. 67(2). P. 147–153.
 5. Davis K. D. Neurophysiological and anatomical considerations in functional imaging of pain. Pain. 2003. Vol. 105(1–2). P. 1–3. DOI:10.1016/s0304-3959(03)00174-x
 6. Investigating the Probability of Response Bias in Owner-Perceived Pain Assessment in Dogs With Osteoarthritis/ A. Essner et al. Topics in Companion Animal Medicine. 2020. 39 p. DOI:10.1016/j.  tcam.2020.100407
 7. Consultation on Reporting of Critical Values/ J. R. Genzen et al. Pathology American Journal of Clinical Pathology. 2011. Vol. 135(4). P. 505–513. DOI:10.1309/ajcp9izt7bmbcjrs
 8. Turcott R.G., Pavek T.J. Hemodynamic sensing using subcutaneous photoplethysmography Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2008. Vol. 295(6). Р. 2560–2572.
 9. Benumof J.L., Saunders W.B. Monitoring Anesthesia for Thoracic Surgery. Philadelphia, 1995. P. 232–299.
 10. Preliminary survey of the attitudes of Brazilian scientists towards pain management and assessment in animals used in science/R. M.Tomacheuski et al. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 2020. Vol 47(5). P 647–656. DOI:10.1016/j.vaa.2020.05.007
 11. Post-anesthetic hyperthermia in cats /L.P. Posner et al. Vet. Anaesth. Analg. 2007. Vol. 34. Р. 40–47.
 12. Evaluation of pulse oximetry in dogs/ J.D. Jacobson еt al. Am. J. Vet. Res. 1992. Vol. 53. Р. 537–540.
 13. Громашевська Л.Л. “Середні молекули” як один з показників “метаболічної” інтоксикації в організмі. Лабор. діагностика. 1997. № 1. С. 11–16.
 14. Гунина Л.М. Маркеры эндотоксикоза и методы детоксикационной терапии. Біль знеболювання і інтенсивна терапія. 1998. № 4. С. 28–32.
 15. Гаврилова О.Б. Зміни деяких показників антиоксидантної системи при операційному стресі у свиней. Наук. праці Полтавської держ. аграр. акад. 2002. Т. 2(21). С. 310–312.
 16. Николайчик В.В., Моин В.М., Кирковский В.В. Способ определения ”средних молекул”. Лабор. дело. 1991. № 10. С. 13–18.
 17. Lewis J., Jordoff W., Sherman J. Adrenomedullary encephaline-like peptides may mediate opioid stress analgesis. Science. 1982.Vol. 217. P. 537–559.
 18. Дягилев Н.А., Крайнова Н.Н., Эстрин В.В. Сравнительное изучение влияния комбинированной нейролептанальгезии и эпидуральной анестезии на перекисное окисление липидов. Анест. и реаниматол. 1990. № 2. С. 25–27.
 19. Фархутдинов Р.Р., Бикбулатов И.Г. Свободнорадикальные процессы в норме и при патологии. Сов. терапия.1983. № 9. С. 69–73.
 20. Андреева Л.И., Кожемякин Л.А., Кишкун А.А. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой. Лабор. дело.1988. № 11. С. 41–44.
 21. Рубленко С.В. Сучасні методи дослідження вегетативної нервової системи та її стан у клінічно здорових собак. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2004. Вип. 28. С. 215–221.
 22. The impact of alfaxalone, propofol and ketamine on canine peripheral blood lymphocyte cytotoxicity in vitro/ C. A. Barr et al. Research in Veterinary Science. 2021. Vol. 136. P. 182–184. DOI:10.1016/j.rvsc.2021.02.019
 23. Рубленко С.В. Клінічна характеристика різних схем анестезії у собак при оперативному втручанні. Вісник Полтавської держ. аграр. академії. 2007. № 3. С. 57–60.
ДолученняРозмір
PDF icon rublenko_2_2021.pdf751.26 КБ