Ви є тут

А-, Е-ВІТАМІННИЙ ТА КАЛЬЦІЄ-ФОСФОРНИЙ ОБМІН У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ АБЕТКА ДЛЯ ТВАРИН

У статті наведені результати клініко-біохімічних досліджень з науково-виробничої апробації вітамінно-амінокислотного комплексу «Абетка для тварин». За клінічного дослідження птиці встановлено, що у курчат-бройлерів дослідної групи, якій випоювали препарат у дозі 1 мл/л води на початку роботи ознаки, кон’юнктивіту відмічали у 3,4, перозу – у 3,1 % поголів’я. По завершенню експерименту у птиці групи досліду курчата з ознаками кон’юнктивіту складали – 1,7 % (24 особини) та перозу – 1,3 % (9 голів). Тобто препарат у зазначені дозі спричинив зменшення відсотку птиці з клінічними ознаками кон’юнктивіту та перозу. Вміст вітаміну А по завершенню досліду (друге випоювання препарату) був більшим за нижню межу норми у 50 % птиці дослідної групи і в середньому становив – 183,9±6,51 мкг/100 мл, проти 159,6±4,81 мкг/100 мл у птиці групи контролю. За дослідження мінерального обміну встановлено, що після дворазового застосування препарату 90 % птиці вміст кальцію був вищим за нижню межу норми. Тобто за третього відбору крові концентрація цього макроелемента у курчат контрольної групи складала 2,35±0,06 ммоль/л, а в дослідній групі, вона вірогідно (р<0,05) збільшувалася до 2,54±0,04 ммоль/л. Різниця між вмістом загального кальцію у птиці третього і першого відбору дослідної групи склала 13 % (р<0,001).

Ключові слова: курчата-бройлери, вітамінно-амінокислотний комплекс «Абетка для тварин», вітамін А, вітамін Е, загальний кальцій, неорганічний фосфор, магній.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Біологічні та метаболічні особливості різних видів сільськогосподарської птиці / Б. Я. Кирилів, І. Б. Ратич, А. В. Гунчак, Є. І. Федорович // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 2015. Т. 17, № 1(3). С. 71–80.

2. Новожилова Є.В. Вимоги ЄС до кормів при імпорті продукції тваринництва / Є.В. Новожилова // Эксклюзивные технологии. 2014. № 1 (28). С. 51–53.

3. Поліщук А.А., Булавкіна Т. П. Сучасні кормові добавки в годівлі тварин та птиці / Т. П. Поліщук,
А.А., Булавкіна // Сільське господарство. Тваринництво. 2010. № 2. С. 63–66.

4. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка, В.Л. Галяса. Біла Церква, 2002. 400 с.

5. Куртяк Б.М. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві / Б.М. Куртяк, В.Г. Янович. Львів: Тріада плюс, 2004. 426 с.

6. Внутрішні хвороби тварин: Підручник / [Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло В.В. та ін.] : за ред. В.І. Лев-ченка. Біла Церква, 2015. Ч. 2. 610 с.

7. Attia Y.A. Enhancing tolerance of broiler chickens to heat stress by supplementation with vitamin e, vitamin c and/or probiotics / Y. A. Attia, M. A. Al-Harthi, A. S. El-Shafey[et al.] // Annals of Animal Science. 2017. Vol. 17, No. 4. P. 1–21.

8. Harsini S.G. Effects of dietary selenium, vitamin e, and their combination on growth, serum metabolites, and antioxidant defense system in skeletal muscle of broilers under heat stress / S. G. Harsini, M. Habibiyan, M. M. Moeini,
A. R. Abdolmohammadi // Biological Trace Element Research. 2012.

9. Метаболічні хвороби сільськогосподарської птиці (класифікація та методи діагностики): Методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР «магістр» – 8.110101 напряму “Ветеринарна медицина” та слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини / А.Ю. Мельник, В.І. Лев-ченко, В.П. Москаленко, [та ін.]. Біла Церква, 2013. 30 с.

10. Konieczka P. Beneficial effects of enrichment of chicken meat with n-3 polyunsaturated fatty acids, vitamin e and selenium on health parameters: a study on male rats / P. Konieczka, A. J. Rozbicka-Wieczorek, M. Czauderna, S. Smu-likowska // Animal. 2017. Vol. 11, No. 8. P. 1412–1420.

11. Федорович В.Л. Мінеральний гомеостаз крові корів за остеодистрофії / В.Л. Федорович, А.О. Драчук,
С.К. Демидюк // Наук. вісник нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів, 2010. Т. 12, № 3(45). Ч. 1. С. 288–291.

12. Kumar R. Hypervitaminosis d3 in broiler chicks: histopathological, immunomodulatory and immunohistochemical approach / R. Kumar, R. S. Brar, H. S. Banga // Iranian Journal of Veterinary Research. 2017. Vol. 18, No. 3. P. 170–176.

13. Особливості D-вітамінного і ліпідного обмінів та стану кісткової тканини за різних форм остеопорозу /
Л.І. Апуховська, В.М. Василевська, А.І. Безусяк [та ін.] // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2007. Вип. 48. С. 5–10.

14. Safarizadeh A. The effect of vitamin a and complex of vitamin e and selenium on growth factors and humoral immunity in broiler chickens / A. Safarizadeh, A. Zakeri // European Journal of Experimental Biology. 2013. Vol. 3, No. 4. P. 99–102..

15. Роль вітаміну D3 і його гідроксильованих похідних в регуляції обміну речовин і фізіологічних функцій тварин / Л.В. Андрєєва, Б.М. Куртяк, Л.Л. Юськів // Біологія тварин. 1999. Т. 1, № 2. С. 18–26.

16. Куртяк Б.М. Динаміка змін вмісту вітамінів А і Е в плазмі крові телиць після парентерального введення їм жиророзчинної і водорозчинної форм вітамінів А,D3,Е / Б.М. Куртяк // Наук.-техн. бюл. Ін-ту. біол. твар. Львів, 2002. Вип. 4, №1. С. 82–84.

17. Lee S.A. Effect of phytase superdosing, myo-inositol and available phosphorus concentrations on performance and bone mineralisation in broilers / S. A. Lee, D. Nagalakshmi, M. V. L. N. Raju[et al.] // Animal Nutrition. 2017. Vol. 3, No. 3. P. 247–251.

18. Сахнюк В.В. Паратиреоїдний гормон, кальцитонін і 25OHD3 у регуляції гомеостазу кальцію та фосфору у бичків на відгодівлі при застосуванні комплексних препаратів / В.В. Сахнюк, Н.В. Тишківська, О.Ю. Голуб // Науково-тех. бюлетень Інститу біології тварин. Львів, 2007. Вип. 8, № 3–4. С. 182–187.

19. Mata-Gómez L. C. Biotechnological production of carotenoids by yeasts: an overview / L. C. Mata-Gómez,
J. C. Montañez, A. Méndez-Zavala, C. N. Aguilar. 2014.

20. Ярошенко Ф.О. Вміст і розподіл вітамінів а та е в організмі м'ясних курей залежно від їх рівню у раціоні : дис. … канд. вет. наук : 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Українська академія аграрних наук інститут птахівництва. Борки, 2002. 136 с.

21. Кирилів Я.І. Ефективність використання вітамінів та мінералів у годівлі курчат-бройлерів / Б.С. Кирилів, Я.І., Ноджак, М.М. Барило // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 2015. Vol. 1, No. 61.

22. Апуховська Л.І., В.М. Василевська А. І. Б. Вплив вітамінів d3 та е на мінеральний обмін у різних тканинах / А. І. Б. Л.І. Апуховська, В.М. Василевська // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2006. Vol. 40. P. 13–24.

23. Апуховська Л.І., Т.М. Нікіфорова. Дозозалежний вплив вітаміну е на обмін холекальциферолу в організмі / Л.І Апуховська, Т.М. Нікіфорова // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2004. Vol. 29. P. 3–15.

24. Gallardoa M.A., Pérezc D., Strobeld P., Cárcamoe J. Cholesterol and vitamin e determination in broiler chickens fed cañóla oil / M.A Gallardoa, D. Pérezc, P. Strobeld, J. Cárcamoe // Archivos de medicina veterinaria. 2015. Vol. 47, No. 2.
P. 221–224.

25. Fathi M. The effects of vitamin e and l-arginine supplementation on antioxidant status and biochemical indices of broiler chickens with pulmonary hypertension syndrome / M. Fathi, K.N. Adl, Y.E. Nezhad [et al.] // Journal of Animal and Veterinary Advances. 2012. Vol. 11, No. 2. P. 158–164.

26. Yılmaz S. Vitamin Е (α-tocopherol) attenuates toxicity and oxidative stress induced by aflatoxin in rats / S. Yılmaz, E. Kaya, S. Comakli // Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2017. Vol. 26, No. 6. P. 907–917.

27. Pompeu M.A. Effect of vitamin e supplementation on growth performance, meat quality, and immune response of male broiler chickens: a meta-analysis / M.A. Pompeu, L. F. L. Cavalcanti, F. L. B. Toral // Livestock Science. 2018. Vol. 208. P. 5–13.

28. Guerra A. F. Q. G. Utilização da vitamina D3 e seus metabólitos na alimentação de frangos de corte sobre parâmetros imunológicos e morfometria intestinal / A. F. Q. G. Guerra, A. E. Murakami, T. C. Santos [et al.] // Pesquisa Veterinária Brasileira. 2014. Vol. 34, No. 5. P. 477–484.

29. Tanaka H. 1 alpha,25-dihydroxycholecalciferol and a human myeloid leukaemia cell line (hl-60). / H. Tanaka, E. Abe, C. Miyaura [et al.] // The Biochemical journal. 1982. Vol. 204, No. 3. P. 713–719.

30. Bozkurt M. Effects of enhancing vitamin d status by 25-hydroxycholecalciferol supplementation, alone or in combination with calcium and phosphorus, on sternum mineralisation and breast meat quality in broilers / M. Bozkurt, S. Yalçin, B. Koçer [et al.] // British Poultry Science. 2017. Vol. 58, No. 4. P. 452–461.

31. Шевченко Л.В. Імунний статус курчат-бройлерів за впливу препаратів мікробного β -каротину / Л. В. Шевченко // Ветеринарія. 2013. Vol. 10, No. 131. P. 12–14.

32. Шевченко Л.В. Клінічні та гематологічні показники курчат-бройлерів при згодовуванні препаратів мікробного / Л. В. Шевченко // 2013. Vol. 6, No. 127. P. 22–24.

33. Дух О.І. Вовк, С.О. Зміни вмісту ліпідів та їхнього жирнокислотного складу в жовтку яєць і печінці племінних курей та ембріонів залежно від рівня каротиноїдів у раціоні / О.І. Дух, С.О.Вовк // Укр. біохім. журн. 2010., Вип.82. № 5. С. 118–124.

34. Ратич І.Б. Методи оцінки комбікормів, якості продукції та продуктивності птиці / І.Б Ратич,. А.В. Гунчак, Б.Ч. Кирилів, Я.М. Сірко // Методичний посібник. – 2010. – P. 119.

35. Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України / Колектив авторів за заг. ред.
М. Стріхи та М. Ільченка. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – 278 с.

36. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. 437 с.

37. Лабораторне дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація його результатів: Методичний посібник для підготовки фахівців напряму «Ветеринарна медицина» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / [В.І. Левченко, В.І Головаха, В.В. Сахнюк, В.П. Москаленко та ін.]. За ред В.І. Левченка і В.М. Безуха. Біла Церква, 2015. 136 с.

38. Куцан О.Т. Контролювання забезпеченості та оптимізація доз вітаміну е і селену при вирощуванні курей-несучок / О. Л. Куцан, О.Т., Оробченко. Методичні вказівки.  Харків, 2013. 29 с.

39. Konieczka P. Metabolism and nutrition: interactive effects of dietary lipids and vitamin e level on performance, blood eicosanoids, and response to mitogen stimulation in broiler chickens of different ages / P. Konieczka, M. Barszcz,
N. Chmielewska [et al.] // Poultry Science. 2017. Vol. 96, No. 2. P. 359–369.

40. Xiao R. A comparative transcriptomic study of vitamin e and an algae-based antioxidant as antioxidative agents: investigation of replacing vitamin e with the algae-based antioxidant in broiler diets / R. Xiao, R. F. Power, D. Mallonee [et al.] // Poultry Science. 2011. Vol. 90, No. 1. P. 136–146.

41. Gonzalez D. Early feeding and dietary lipids affect broiler tissue fatty acids, vitamin e status, and cyclooxygenase-2 protein expression upon lipopolysaccharide challenge / D. Gonzalez, D. J. Mustacich, M. G. Traber, G. Cherian // Poultry Science. 2011. Vol. 90, No. 12. P. 2790–2800.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_melnyk_54-65.pdf295.58 КБ