Ви є тут

Ефективність ендектоциду Еприн® щодо нематод і членистоногих паразитів великої рогатої худоби

Протипаразитарні лікувально-профілактичні заходи в молочному скотарстві часто вчасно не проводять через супротив менеджерів і власників господарств. Неприйняття необхідних обробок дійних корів пов’язано з вимушеною утилізацією значної кількості молока у період каренції того чи іншого препарату, під час котрого молоко містить залишки діючих речовин та не може бути використане в їжу людям. Метою досліджень було визначити нематодо- й інсектицидну дію нового вітчизняного ендектоциду Еприн® (ТОВ «Бровафарма») під час лікувальних обробок великої рогатої худоби. Діюча речовина Еприну® – еприномектин (20 мг/мл) з групи авермектинів, не виводиться з молоком і не потребує навіть добової каренції. Було проведено два експерименти: у першому тестували антигельмінтний ефект препарату, у другому – його вплив на іксодових кліщів і нашкірних паразитів. Дослідні групи складалися з корів чорно-рябої породи, віком 2–6 років, масою тіла – 450–550 кг. Препарат застосовували в дозі 1 см3 /100 кг маси тіла, subcutaneous injection, одноразово. Лабораторні паразитологічні дослідження зразків проводили за стандартними методами копрологічної діагностики та ідентифікації нашкірних паразитів. Місцева реакція у тварин на введення препарату не спостерігалася. В результаті ін'єкції Еприну® п'яти коровам, в різному ступені уражених нематодами Bunostomum phlebotum, Trichostrongylus spp., Trichuris spp., Dictyocaulus viviparus, Nematodirus spathiger, яйця цих гельмінтів через 10 діб були повністю еліміновані з фекалій тварин, що свідчить про 100 % інтенс- та екстенсефективність препарату. Аналогічно через три доби після обробки семи корів, на тілі яких початково були виявлені волосоїди (Bovicola bovis), воші (Haematopinus eurysternus) та іксодові кліщі (Dermacentor reticulatus/Ixodes ricinus), жодного членистоногого паразита знайдено не було. Отже, Еприн® летально діє на типових паразитів великої рогатої худоби, зокрема: шлунково-кишкових і легеневих нематод, волосоїдів, вошей та іксодових кліщів, не зумовлюючи в організмі тварин жодних побічних реакцій.

Ключові слова: еприномектин, корови, гельмінти, кліщі, воші, волосоїди.

 1. Campbell C. W. History of avermectin and ivermectin, with notes on the history of other macrocyclic lactone antiparasitic agents. Current pharmaceutical biotechnology. 2012. No. 13 (6). P. 853–865. DOI:10.2174/138920112800399095.
 2. Найпоширеніші інвазійні хвороби свійських тварин в Україні / Ю. Ю. Довгій та ін. Житомир: Полісся, 2012. 178 с.
 3. Therapeutic efficacy of eprinomectin extendedrelease injection against induced infections of developing (fourth-stage larvae) and adult nematode parasites of cattle/ S. Rehbein et al. Veterinary parasitology. 2013. No. 192 (4). P. 338–345. DOI:10.1016/j.vetpar.2012.11.040.
 4. Мандзинець С. Властивості макроциклічних лактонів як модуляторів мембранних структур. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2008. № 46. С. 13–32.
 5. Woods D. J., Vaillancourt V.A., Wendt J.A., Meeus P.F. Discovery and development of veterinary antiparasitic drugs: Past, present and future. Future Medicinal Chemistry. 2011. No. 3. Р. 887–896.
 6. Andresen C. E., Loy D. D., Brick T. A., Gunn P. J. Case Study: Effects of extended-release eprinomectin on cow-calf performance and reproductive success in a fallcalving beef herd. The Professional Animal Scientist. 2018. No. 34 (2). Р. 223–229. DOI:10.15232/pas.2017-01690.
 7. Dupuy J. C., Chartier J.F., Sutra M. Eprinomectin in dairy goats: dose influence on plasma levels and excretion in milk. Parasitology Research. 2001. No. 87. Р. 294–298.
 8. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин: практикум /В. Ф. Галат та ін. Київ: Вища освіта, 2004. 238 с.
 9. Пішак В. П., Захарчук О. І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. Чернівці: Медакадемія, 2004. 579 с.
 10. Атлас гельмінтів тварин /І. С. Дахно та ін. Київ: Ветінформ, 2001. 118 с.
 11. Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. Springer, 2008. 1592 р.
 12. Котельников Г. А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды. Москва: Колос, 1988. 208 с.
 13. Березовський А. В., Шевченко А. М. Діагностика, заходи боротьби та запобігання ентомозів великої рогатої худоби: метод. рекомендації. Київ, 2014. 32 с.
 14. Якубовский М. В., Карасев Н. Ф. Паразитарные болезни животных. Минск: Урожай, 1991. 252 с.
 15. Nematode burdens of pastured cattle treated once at turnout with eprinomectin extended-release injection/ S. Rehbein et al. Veterinary parasitology. 2013. Vol. 192 (4). P. 321–331. DOI:10.1016/j.vetpar.2012.11.038.
 16. Sanchez J., Nødtvedt A., Dohoo I., DesCoteaux L. The effect of eprinomectin treatment at calving on reproduction parameters in adult dairy cows in Canada. Preventive Veterinary Medicine. 2002. Vol. 56 (2). P. 165– 177. DOI:10.1016/S0167-5877(02)00118-6.
 17. Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Бахур Т. І. Гельмінтологічний пейзаж тваринницької ферми змішаного напряму спеціалізації. Біологія тварин. 2017. № 19 (4). С. 157–157.
 18. Season-long effectiveness of stocker-calf treatment at turnout with eprinomectin extended-release injection or a combination of injectable doramectin and oral albendazole /T. Yazwinski et al. The Bovine Practitioner. 2016. Vol. 50. No. 1. P. 47–55. DOI:10.21423/bovine-vol50no1p47-55.
 19. Ré Filho A. O. Desenvolvimento e validação de um novo método analítico para quantificação de resíduo de eprinomectina no leite bovino: dissertação … mestre profissional em química. Federal University of São Carlos, 2016. 58 p.
 20. Modi C. M., Modi S. K., Patel H. B. Farmakokinetika eprinomektina u ovaca nakon potkožne primjene. Veterinarski arhiv. 2014. Vol. 84 (4). P. 347–354.
 21. Pharmacokinetics of eprinomectin in plasma and milk following subcutaneous administration to lactating dairy cattle /P. Baoliang et al. Veterinary research communications. 2006. Vol. 30 (3). P. 263–270. DOI:10.1007/s11259-006-3230-7.
ДолученняРозмір
PDF icon dovhiy_2_2021.pdf438.57 КБ