Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ЗБУДЖЕННЯ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ КОРІВ ЗА ІНДЕКСАМИ АКТИВНОСТІ РУХУ

У статті викладено дані щодо змін індексів активності руху корів протягом статевого циклу. Індекси активності руху під час стадії збудження складають 114,63±11,38 і є вірогідно вищими ніж під час стадії гальмування та зрівноваження статевого циклу. Установлено, що ефективність використання детекторів Cow Trakker™ та програми ALPRO Windows ver. 6.40 для виявлення корів у стадії збудження статевого циклу, за збігом з результатами спостереження та трансректального обстеження, складає 76,9 %. Автоматична система не змогла виявити за змінами індексів активності руху 15,8 % корів з ареактивним проявом стадії збудження статевого циклу. Окрім цього, у 7,7 % випадків ідентифіковані корови для осіменіння були поза стадією збудження статевого циклу, оскільки 5,8 % з них були вагітними, а в однієї (1,9 %) діагностували фолікулярну кісту.

Ключові слова: корова, стадія збудження статевого циклу, індекс активності руху, тічка, загальне збудження, фолікул. 

1. Saumande J. Faut-il reconsiderer le moment souhaitable de l’insemination au cours de l’estrus chez les bovins? Une revue des donnes de la literature / J. Saumande // Revue Med. Vet. – 2001. – Vol. 152, № 11. – Р. 755–764.

2. Sturman H. Importance of inseminating only cows in estrus. / H. Sturman, E.A. Oltenacu, R.H. Foote // Theriogenology. – 2000. – № 53. – Р. 1657–1667.

3. Рекомендації з профілактики неплідності худоби / Г.В. Звєрєва, В.А. Яблонський, М.В. Косенко [та ін.]. – Львів, 2001. - 18 с.

4. At-Taras E.E. Detection and characterization of estrus in dairy cattle with an electronic heatmount detector and an electronic activity tag / E.E. At-Taras, S.L. Spahr // J. Dairy Sci. – 2001. – №84(4). – Р. 792–798.

5. Lewis G.S. Changes throughout estrous cycles of variables that might indicate estrus in dairy cows / G.S. Lewis, S.K. Newman // J. Dairy Sci. – 1984. – № 67(1). – Р. 146–152.

6. Maatje K. Predicting optimal time of insemination in cows that show visual signs of estrus by estimating onset of estrus with pedometers / K. Maatje, S.H. Loeffler, B. Engel // J. Dairy Sci. – 1997. – № 80. – Р. 1098–1105.

7. Automated electronic systems for the detection of oestrus and timing of AI in cattle / R. Nebel, M. Dransfield, S. Jobst [et al.] // Anim. Reprod. Sci. – 2000. – № 2. – Р. 60–61.

8. Выбор времени осеменения коров и телок / А.И. Филоненко, Г.П. Дюльгер, В.В. Храмцов [и др.]. - М.: Издательство МСХА, 1993. – 18 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_lototskyy_ua.pdf382.78 КБ