Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕРМІКУ 1 %-ного ІН’ЄКЦІЙНОГО РОЗЧИНУ ЗА КИШКОВИХ НЕМАТОДОЗІВ СВИНЕЙ

У статті наведено дані щодо розповсюдження змішаних кишечних нематодозів свиней, вікова динаміка, а також ефективність закордонного антигельмінтика широкого спектру дії авермектинового ряду верміку 1 % ін’єкційного розчину в умовах ФОП „Фастівка” с. Фастівка Білоцерківського району Київської області. Лабораторними методами встановлено, що найбільш часто серед нематодозів шлунково-кишкового каналу свиней різних вікових та виробничих груп зустрічаються збудники аскарозу (екстенсивність інвазії становила 50,56 %), трихурозу (екстенсивність інвазії становила 10,56 %) та езофагостомозу (екстенсивність інвазії становила 18,33 %). Визначена ефективність антигельмінтика широкого спектру дії макроциклічного ряду верміку 1 % -ного ін’єкційного розчину за аскарозу, трихурозу та езофагостомозу (екстенс- та інтенсефективність становила за змішаних нематодозів 100 %).

Ключові слова: антигельмінтик, вермік 1 % ін’єкційний розчин, аскароз, трихуроз, езофагостомоз, свині, яйця гельмінтів, змішана інвазія.

1. Довгій Ю.Ю. Особливості епізоотології нематодозів свиней у зоні українського Полісся / Ю.Ю. Довгій, Д.В. Фещенко // Мир ветеринарии. – 2012. – № 3. – С. 62–63.

2. Рибалко В.П. Наукові аспекти розв’язання проблеми дефіциту свинини в Україні / В.П. Рибалко // Тваринництво України. – 2006. – № 2. – С. 2–4.

3. Березовський А. В. Основні паразитози свиней, особливості хіміотерапії та профілактики / А.В. Березовський // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2006. – Вип. 86. – С 40–48.

4. Стибель В.В. Аналіз гельмінтологічної ситуації серед свиней у господарствах Львівської області / В.В. Стибель // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2004. – Т.6 , № 2. Ч. 1. – С. 197–198.

5. Галат В.Ф. Досвід лікування та профілактики саркоптозу свиней / В.Ф. Галат, В.О. Євстаф’єва, А.В. Березовський // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2002. – № 80. – С. 164–166.

6. Гуменюк І. Нова форма – нові можливості / І. Гуменюк, І. Дерев’янко // Вет. медицина України. – 2000. – № 11. – С. 41–42.

7. Nowosad B., Napravnik J., Fudalewiez-Niemezyk W. Porownanie stanu zarazenia nicieniami zoladkowo-jelitowymi u swin w chowie wielkostadnym w Czechostowacji I w Polsce // Zeszyty Nauk. Akad. Rolniczej, Zootechnika. – 1991. – № 27. – S. 189–204.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_antipov_ua.pdf318.29 КБ