Ви є тут

ЕКСПРЕС-ВИЗНАЧЕННЯ ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ НА ОСНОВІ ІМУНОБІОСЕНСОРНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ

Представлено результати досліджень з розробки імунобіосенсорної тест-системи для експресної детекції патогенних бактерій в біологічному матеріалі та в об’єктах довкілля. Оцінку мікроорганізмів здійснювали за допомогою аналітичного приладу – імунобіосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР), за принципом постановки імунної реакції «антиген-антитіло» в режимі реального часу на поверхні трансдюцера, в результаті утворення імунного комплексу реєструється зсув величини резонансного кута. Спосіб дозволяє виявляти щонайменше 10 клітин в 1 мл, причому за збільшення концентрації на порядок, – статистична вірогідність результату аналізу різко зростає. Чутливість залежності імунобіосенсорного відгуку від концентрації досліджуваних бактерій лежить в межах 101–107 кліт/ см3.

Ключові слова: біосенсор, мікроорганізми, бактерії, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., експрес-діагно-стика, трансдюцер антитіла, антиген.

1. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Pseudomonas Aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2010 році / В.В. Лазоришинець, А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, М.К. Хобзей // Здоров’я нації. – 2011. – № 2. – C. 162–169.

2. The rapid alert system for food and feed 2013, Annual report. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. – http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm.

3. Псевдомоноз птиці: методичні рекомендації / [Вербицький П.І., Косенко М.В., Авдосьева І.К. та ін.]. – К.: ДДВМ, 2000. – 16 с.

4. Смирнов В.В. Бактерії роду Pseudomona / В.В. Смирнов, Є.А. Кіпріянова. – К.: Наук. думка, 1990. – 263 с.

5. Rehm B.H.A. Pseudomonas: Model Organism, Pathogen, Cell Factory / B.H.A. Rehm. – Weinheim: Wiley-VCH, 2008. – 403 p.

6. Пирогова Л.В. Імобілізація антигену ретровірусу лейкозу великої рогатої худоби на поверхні імунного біосенсора / Л.В. Пирогова, М.Ф. Стародуб // Biotechnologia Acta.2008. – Т. 1, № 2. – С. 52–58.

7. Detection of foodborne pathogens using surface plasmon resonance biosensors / V. Koubová, E. Brynda, L. Karasová [et al.] // Sensors and Actuators B: Chemical.2001.Vol. 74, № 1–3. – P. 100–105.

8. Magneto Actuated Biosensors for Foodborne Pathogens and Infection Diseases Affecting Global Health / I.M. Pividori, A.B. Aissa, D. Brandao [et al.] // Biosensors for Security and Bioterrorism Applications: Part of the series Advanced Sciences and Technologies for Security Applications, 13 March. – 2016. – P. 83–114.

9. Optical immune biosensor based on the surface plasmon resonance for the control of Salmonella tiphimurium level in solutions / N.F. Starodub, Ju.A. Ogorodnijchuk, V.O. Romanov [et al.] // Scientific Bulletin NUBiP Ukraine, Series "Veterinary medicine, quality and safety of food". – 2010. – Vol. 151, № 2. – P. 183–189.

10. Optical immune biosensor «Plasmon Test» for the determination of Salmonella typhimurium / N.F. Starodub, I. Ogorodniichuk, T. Lebedeva, P. Shpylovyy // Sensor Electronics and Microsystems Technology. – 2013. – Vol. 10, № 1. – P. 106–113.

11. Wang Y. Gold nanoparticle-labeled biosensor for rapid and sensitive detection of bacterial pathogens / Y. Wang, E. Alocilja // Journal of Biological Engineering. – 2015. – Vol. 9. – P. 16.

12. Starodub N. Efficiency of Instrumental Analytical Approaches at the Control of Bacterial Infections in Water, Foods and Feed, in Biosensors for Security and Bioterrorism Applications / N. Starodub, J. Ogorodniichuk, O. Novgorodova; edited by Dimitrios P. – Nikolelis, 2016. – 199 p.

13. Oh B.K. Surface plasmon resonance immunosensor using self-assembled protein G for the detection of Salmonella paratyphi / B.K. Oh, W. Lee, Y.K. Kim // J Biotechnol. – 2004. – Vol. 1, № 111 (1). – P. 1–8.

14. Abdelhamida H. Multifunctional graphene magnetic nanosheet decorated with chitosan for highly sensitive detection of pathogenic bacteria / H. Abdelhamida, H.-F. Wu // J. Mater. Chem. B. – 2013. – Vol. 1. – P. 3950–3961.

15. Qi С. Label-free Biosensors for Health Applications / С. Qi, G. Gao, G. Jin. // Biosensors for Health, Environment and Biosecurity; edited by Pier Andrea Serra. – InTech, 2011. – 550 p.

16. Starodub N.F. Efficiency of Biosensors in Environmental Monitoring / N.F. Starodub // Book of SERIES IN SENSORS: Portable Biosensing of Food Toxicants and Environmental Pollutants. – CRC Press, Taylor&Francis Croup Boca Raton London, NewYork, 2013. – P. 515–560.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_novgorodova_ua.pdf358.42 КБ