Ви є тут

ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ЛЕЙКОЗОМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ГОСПОДАРСТВАХ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

У статті викладені особливості перебігу епізоотичного процесу за лейкозу великої рогатої худоби в господарствах Білоцерківського району за використання різних методів діагностики та оздоровлення неблагополучних господарств. Аналіз наслідків серологічних досліджень великої рогатої худоби на лейкоз у господарствах Білоцерківського району за 2002–2012 рр. свідчить про складну епізоотичну ситуацію та певну закономірність у тенденції її розвитку. Загальна кількість РІД-позитивного поголів'я коливалась від 8,4 % у 2002 до 1,7 % у 2012 рр. Така динаміка епізоотичного процесу спричинена неповним видаленням зі стад джерела збудника інфекції.

Чинником, що знижує ефективність оздоровчих протилейкозних заходів, є значна кількість господарств, в яких виділяються РІД-позитивні тварини, але вони не оголошені неблагополучними. Реалізація науково обґрунтованої системи оздоровчих заходів позитивно вплинула на перебіг епізоотичного процесу та динаміку епізоотії.

Ключові слова: лейкоз великої рогатої худоби, епізоотичний процес, інфіковані вірусом лейкозу великої рогатої худоби (ВЛВРХ) тварини, гематологічно хворі тварини.

1. Епізоотологічні особливості, заходи профілактики та боротьби з лейкозом великої рогатої худоби в господарствах Білоцерківського району Київської області / Довгаль О.В., Тирсін Р.В., Тирсіна Ю.М., Ярчук Б.М. // Наук. вісник НУБіПУ.– К., 2010. – Випуск 151, ч. 2. – С. 62–66.

2. Довгаль О.В. Ефективність ІФА-діагностики в системі оздоровчих протилейкозних заходів у господарствах з різною епізоотичною ситуацією / О.В. Довгаль, Р.В. Тирсін, Б.М. Ярчук // Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць.– Одеса, 2008. – Вип. 42, ч. 2. – С. 23–29.

3. Choi K.Y. Abcence of bovine leukosis virus in semen of seropositive bulls [Text] / K.Y. Choi, D. Monke, J.L Stott // J. veter. diagnostic Investig.–2002 – Vol.14, 15. – P. 403–406.

4. Методологія системи протилейкозних заходів у господарствах України / [Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, О.В. Довгаль, С.А. Білик] // Наук. вісник вет. медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2011.– Вип. 8 (86).– С. 201–204.

5. Hilbink F. A comparison of two enzyme linked immunosorbent assays for enzootic bovine leucosis serology [Text] / F. Hilbink, M. Penrose // N Z Vet J. – 1990. – Vol. 38 (2). – Р. 80–81.

6. Вплив сумарної забрудненості навколишнього середовища на розповсюдження вірусу лейкозу серед великої рогатої худоби на території України / [П.Г. Шульга, В.О. Бусол, С.А. Білик, О.В. Довгаль] // Наук. вісник вет. медицини: Зб. наук. праць.– Біла Церква, 2011.– Вип. 8 (86).– С. 192–195.

7. Camorgos Marcelo Fernandes. Development of a polymerase chain reaction and ist comparison with agar gel immunodiffusion test in the detection of bovine leukemia virus infection [Text] / Camorgos Marcelo Fernandes, Stancek Daniel // Brazilian Jornal of Veterinary Research and Animal Science.– 2003.– V.40 – P. 341–348.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_dovgal_ua.pdf340.15 КБ