Ви є тут

ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЛЕПТОСПІРОЗУ СОБАК У ПРИВАТНІЙ ВЕТЕРИНАРНІЙ КЛІНІЦІ У м. ВІННИЦЯ В 2015–2016 рр.

Лептоспіроз – це хвороба сільськогосподарських, домашніх, диких тварин та людини. Лептоспіроз має природно-вогнищевий характер, резервуаром збуднику лептоспірозу є мишоподібні гризуни та тварини-лептоспіроносії. Хвороба розповсюджена в усьому світі, в тому числі в Україні. Захворювання собак на лептоспіроз є актуальною проблемою для приватних клінік ветеринарної медицини, діяльність яких має бути спрямована на діагностику, лікування і профілактику цієї хвороби та контроль епізоотичної ситуації. Метою роботи було вивчити зазначені складові на прикладі приватної ветеринарної клініки м. Вінниця у 2015–2016 рр. та сформувати пропозиції для покращення відповідних ветеринарних заходів. Була вивчена епізоотична ситуація, особливості діагностики, лікування та профілактики лептоспірозу у собак різних порід в зоні обслуговування клініки. Встановлено, що за досліджуваний період обстежили142 собаки з підозрою на лептоспіроз. У обстежених 34 тварин діагноз підтвердили серологічно із застосуванням реакції мікроаглютинації у державній ветеринарній лабораторії. Основними серогрупами, встановленими за лептоспірозу у собак були Сanicola і Іcterohaemorrhagiaeю. Окрім того у частини тварин реєстрували – змішані реакції. Підтверджена ефективність комплексної терапії лептоспірозу собак, яка ґрунтується на поєднаному застосуванні антибіотиків таких схем: пентстреп-400 та доксициклін, фармазин-50 та доксициклін, або цефтриаксон та доксициклін. Також була встановлена можливість оптимізації загальноприйнятих схем для лікування собак без симптомів ураження органів травлення. Запропоновано оптимізацію клінічної та лабораторної діагностики лептоспірозу собак. Аналіз вакцин зареєстрованих в Україні дав змогу запропонувати найбільш ефективні препарати для профілактики лептоспірозу собак.

Ключові слова: лептоспіри, лептоспіроз собак, реакція мікроаглютинації, (РМА), серовари лептоспір, епізоотична ситуація, антибіотикотерапія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Adler B. Leptospira and leptospirosis / B. Adler. – Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2015. – 293 p.

2. The World Health Organization (WHO) Human leptospirosis: guidance for diagnosis, surveillance and control / The World Health Organization (WHO). – 2003. – 292 p.

3. Abela-Ridder B. Estimating the burden of human leptospirosis / B. Abela-Ridder, R. Sikkema, R. A. Hartskeerl // International Journal of Antimicrobial Agents. – 2010. – Vol. 36, No. SUPPL. 1. – P. S5–S7.

4. Costa F. Global morbidity and mortality of leptospirosis: a systematic review / F. Costa, J. E. Hagan, J. Calcagno[et al.] // PLoS Neglected Tropical Diseases. – 2015. – Vol. 9, No. 9. – P. 0–1.

5. Schneider M. C. Leptospirosis: a silent epidemic disease / M. C. Schneider, M. Jancloes, D. F. Buss[et al.]. – 2013.

6. Brockmann S. O. Risk factors for human leptospira seropositivity in south germany / S. O. Brockmann, L. Ulrich,
I. Piechotowski[et al.] // SpringerPlus. – 2016. – Vol. 5, No. 1. – P. 1796.

7. Уховський В. В. Лептоспіроз великої рогатої худоби в україні (епізоотологічний моніторинг, діагностика та специфічна профілактика) / В. В. Уховський. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, 2016. – 391 p.

8. Волинець В. О. Епізоотична ситуація щодо лептоспірозу коней на україні / В. О. Волинець, О. О. Кучерявенко, В. В. Уховський, В. В. Куликова // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2013. – Vol. 15, No. 3 (57) Ч1. – P. 49–53.

9. Вишневський О. Г. Захворювання свиней на хламідіоз і лептоспіроз та проведення оздоровчих заходів / О. Г. Виш-невський // Ветеринарна медицина України. – 2015. – No. 1 (227). – P. 2015.

10. Алєксеєва Г. Б. Аналіз еколого-географічного поширення лептоспірозу коней на території україни / Г. Б. Алєксеєва, В. О. Волинець, В. В. Уховський // Ветеринарна медицина України. – 2014. – No. 8 (222). – P. 17–19.

11. Уховський В. В. Серологічний моніторинг лептоспірозу у собак / В. В. Уховський, А. В. Пискун, М. Л. Скалига // Ветеринарна біотехнологія. – 2014. – No. 24. – P. 266–272.

12. Алєксеєва Г. Б. Сучасні підходи до діагностики лептоспірозу у собак / Г. Б. Алєксеєва // Ветеринарна медицина України. – 2015. – Vol. 9, No. 235. – P. 21–25.

13. Кундієв Ю. І. Професійні інфекційні хвороби / Ю. І. Кундієв, М. А. Фндрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. – Київ : ДВ “Авіцена,” 2014. – 419-441 p.

14. Pappas G. The globalization of leptospirosis: worldwide incidence trends / G. Pappas, P. Papadimitriou,
V. Siozopoulou[et al.] // International Journal of Infectious Diseases. – 2008. – Vol. 12, No. 4. – P. 351–357.

15. Maciel E. A. P. Household transmission of leptospira infection in urban slum communities / E. A. P. Maciel, A. L. F. de Carvalho, S. F. Nascimento[et al.] // PLoS Neglected Tropical Diseases. – 2008. – Vol. 2, No. 1.

16. Felzemburgh R. D. M. Prospective study of leptospirosis transmission in an urban slum community: role of poor environment in repeated exposures to the leptospira agent / R. D. M. Felzemburgh, G. S. Ribeiro, F. Costa[et al.] // PLoS Neglected Tropical Diseases. – 2014.

17. Brown K. Leptospirosis in the family dog: a public health perspective / K. Brown, J. Prescott // Cmaj. – 2008. – Vol. 178, No. 4. – P. 399–401.

18. Silva J. D. Da Epidemiological characterization and risk factors associated with leptospira infection in dogs from rural settlements in the semi-arid region of northeast brazil / J. D. Da Silva, J. R. A. Alves, D. F. Costa[et al.] // Semina:Ciencias Agrarias. – 2017. – Vol. 38, No. 4. – P. 2531–2542.

19. Barmettler R. Assessment of exposure to leptospira serovars in veterinary staff and dog owners in contact with infected dogs / R. Barmettler, A. Schweighauser, S. Bigler[et al.] // Journal of the American Veterinary Medical Association. – 2011. – Vol. 238, No. 2. – P. 183–188.

20. Massachusetts public health fact sheet Leptospirosis in dogs and people / Massachusetts public health fact sheet. – 2014. – 1-3 p.

21. Алєксеєва Г. Б. Методичні рекомендації з лабораторної діагностики лептоспірозу тварин / Г. Б. Алєксеєва,
В. В. Уховский, В. О. Загребельний[et al.]. – 2015. – 33 p.

22. Sykes J. E. 2010 acvim small animal consensus statement on leptospirosis: diagnosis, epidemiology, treatment, and prevention / J. E. Sykes, K. Hartmann, K. F. Lunn[et al.] // Journal of Veterinary Internal Medicine. – 2011. – Vol. 25, No. 1. – P. 1–13.

23. Azócar-Aedo L. Leptospirosis in dogs and cats: epidemiology, clinical disease, zoonotic implications and prevention / L. Azócar-Aedo, H. L. Smits, G. Monti // Archivos de Medicina Veterinaria. – 2014. – Vol. 46, No. 3. – P. 337–348.

24. Соболева Г. Л. Лептоспироз собак / Г. Л. Соболева, И. В. Непоклонова, Т. И. Алипер // российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные. – 2013. – No. 3. – P. 6–10.

25. Schuller S. European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats / S. Schuller, T. Francey, K. Hartmann [et al.]. – 2015.

26. Andre-Fontaine G. Diagnosis algorithm for leptospirosis in dogs: disease and vaccination effects on the serological results / G. Andre-Fontaine // Veterinary Record. – 2013. – Vol. 172, No. 19. – P. 502.

27. Петренко О. С. Біохімічні показники крові у серопозитивних собак за лептоспірозу / О. С. Петренко // Ветеринарна біотехнологія. – 2015. – Vol. 27. – P. 231–238.

28. Петренко О. С. Функціональний стан печінки і нирок у собак, уражених різними сероварами лептоспір /
О. С. Петренко // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2015. – Vol. 17, No. 2. – P. 177–183.

29. Рудь О. І. Лептоспіроз собак (епізоотологічний моніторинг, удосконалення засобів лікування та профілактики) / О. І. Рудь. – Національний аграрний університет, 2005. – 1-27 p.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_bilyk_77-86.pdf269.22 КБ