Ви є тут

ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ВІД ЛЕЙКОЗУ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

У статті наведено епізоотичну ситуацію за лейкозу великої рогатої худоби в господарствах України за 1995–2012 роки. Закономірним у розвитку епізоотичного процесу є зниження його напруженості. Кількість господарств, в яких реєструвався лейкоз у 2012 р., порівняно з 1995 р. зменшилась у 39,9 рази, офіційно оголошених неблагополучних господарств за цей період – з 2485 до 2.

У динаміці розвитку епізоотії чітко виражена стадія згасання: зростає частка неблагополучних господарств з низьким ступенем ураженості поголів’я і, навпаки, зменшується з високим ступенем. Показана ефективність оздоровчих заходів за лейкозу в господарствах України.

Ключові слова: лейкоз великої рогатої худоби, епізоотична ситуація, протилейкозні заходи.

1. Сучасний метод лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби / Л. Абрамова, Ю. Собко, І. Собко, В. Прискока // Вет. медицина України. – 2003. – № 9. – С. 39–41.

2. Інструкція з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу / Затвердж. наказом Держ. комітету вет. медицини. України 21.12.2007, №21. Зареєстровано в Мін. юстиції. України 11.01.2008 р. за №12/14703.

3. Ярчук Б.М. Сучасні аспекти діагностики та заходів боротьби з лейкозом великої рогатої худоби / Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, О.В. Довгаль // Вет. медицина України. – 2006. – № 9. – С. 21–23.

4. Ярчук Б.М. Імуноферментний метод у системі оздоровчих протилейкозних заходів / Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, В.В. Сліпець // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2006. – Вип. 36 – С. 182–186.

5. Гулюкін М.І. Методи діагностики лейкозу великої рогатої худоби та їх оцінка в системі протиепізоотичних заходів у Російській Федерації / М.І. Гулюкін // Вет. медицина України.– 2006.– №3.– С.20–21.

6. Ковалюк Н.В. Молекулярно-биологические методы для оздоровления стад крупного рогатого скота от лейкоза / Н.В. Ковалюк // Ветеринария. – 2008. – № 2. – С. 22–26.

7. Дробот Е.В. Генотипическое разнообразие вируса лейкоза крупного рогатого скота (BLV) / Е.В. Дробот // Вет. медицина України. – 2006. – № 3. – С. 31.

8. Джупина С.И. Теория эпизоотического процесса / С.И. Джупина. – М., 2004. – 129 с.

9. Detection of bovine leukemia virus specific antibodies using recombinant p24-ELISA [Text] / G. Gutierrez, I. Alvares, N. Fondevila [et al.] // Veterinary Microbiology. – 2009. – Vol. 137, № 3/4. – P. 224–234.

10. Rudy A. Eradication of bovine leukamia in Poland [Text] / A. Rudy, K. Ploneczka // Med. weter. – 2007. – Vol. 63, № 6. – P. 648–650.

11. Effects of subclinical bovine leukemia vims infection on fertility of Holstein cows and heifers [Text] / S. Yavru, M. Kale, A. Ata [et al.] // Med. Vet. – 2007. – Vol. 63, № 6 – P. 667 – 669.

12. Ярчук Б.М. Основні засади щодо заходів профілактики та боротьби з лейкозом великої рогатої худоби в господарствах України / Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, О.В. Довгаль // Наук.-техніч. бюлетень Ін-ту біології тварин і ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок. – Львів, 2009. – Вип. 10, № 4. – С. 332–336.

13. Довгаль О.В. Епізоотологічний моніторинг лейкозу великої рогатої худоби в господарствах Білоцерківського району / О.В. Довгаль, Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін // Наук.-техніч. бюлетень Ін-ту біології тварин і ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок. – Львів, 2009. – Вип. 10, № 4. – С. 254–257.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_yarchuk_ua.pdf368.91 КБ