Ви є тут

Фармакотерапія хвилястих папуг за кнемідокоптозу

У статті представлено дослідження щодо фармакотерапевтичної ефективності препаратів етіотропної дії Івермікол краплі та Аверсектинова мазь за кнемідокоптозу в хвилястих папуг. Лікування було спрямовано на забезпечення етіотропної терапії акарицидних препаратів щодо збудників інвазії у хворих птахів та у зовнішньому середовищі. Екстенсефективність та інтенсефективність (ЕЕ та ІЕ) препаратів оцінювали на 6-у, 22-у та 36-у добу після проведеної обробки відповідно до циклу розвитку кнемідокоптесів. Дослідній групі хвилястих папуг, хворих на кнемідокоптоз, застосовували наступну схему лікування: івермікол краплі, хлоргексидин та мультивітамізована зернова суміш Perlen для харчування. Згідно з проведеним лікуванням, на 6-у добу у хвилястих папуг екстенсефективність була відсутньою. На 22-у добу лікування за мікроскопічного дослідження зішкрібів з уражених ділянок було виявлено кнемідокоптесів у 4-х папуг, екстенсефективність івермікол крапель становила 33,3 %. На 36-у добу екстенсефективність лікування краплями івермікол папуг становила 100 %. Отже, отримані результати дозволяють рекомендувати зазначену схему дослідної групи для лікування декоративних птахів за кнемідокоптозу. Застосування препаратів за іншою схемою (аверсектинова мазь, хлоргексидин та мультивітамізована зернова суміш Perlen для харчування) хвилястим папугам за кнемідокоптозу також виявилося ефективним. Однак, на 22-у добу лікування за мікроскопічного дослідження зішкребів з уражених ділянок було виявлено кнемідокоптесів у 5-и папуг, екстенсефективність аверсектинової мазі становила 16,7 %. На 36-у добу лікування у папуг контрольної групи, яким застосовували аверсектинову мазь ЕЕ лікування становила 66 %, оскільки хворими залишалися 2-є папуг із 6-и, які потребували подальшого лікування. Динаміка показників ЕЕ та ІЕ івермікол крапель та аверсектинової мазі на 6-у, 22-у та 36-у добу досліджень свідчить про вищу терапевтичну ефективність івермікол крапель. Отже, використання івермікол крапель, як засобу етіотропної дії за кнемідокоптозу папуг є ефективним.

Ключові слова: зуднева хвороба, лікування, кнемідокоптоз, папуги, кліщ Cnemidocoptes pilae, акарицидні препарати, івермікол краплі, аверсектинова мазь.

 1. Пономаренко В.Я., Пономаренко А.М., Федорова О.В. Кнемідокоптоз декоративних птахів, особливості епізоотології та лікування: наукові праці Південного філіалу Нац. університету біоресурсів і природокористування України. «Кримський агротехнологічний університет». Ветеринарні науки. Сімферополь, 2012. Вип. 144. С. 137‒144. URL:repository. hdzva.edu.ua/jspui/bitstream/ repoHDZVA/235/1/knemidokoptoz.pdf
 2. Приходько Ю.О., Пономаренко В.Я., Нікіфорова О.В. Основи акарології і ентомології, акарози та ентомози тварин: навч. посібник/ за ред. Ю.О. Приходько. Харків: РВВ ХДЗВА, 2011. С. 98–102.
 3. Ветеринарная паразитология: науч. пособ. / Г.М. Уркхат и др. Москва: Аквариум, 2000. 352 с.
 4. Лопатин И.В., Арсланов С.Р. Опыт лечения кнемидокоптоза волнистых попугайчиков. Инновации студентов в области ветеринарной медицины: сб. тез докл. международной студ. научно-практ. конф., Троицк, 15–17 апреля 2014. г. Троицк, 2014. С. 48‒50. URL:konferenciya_ aprel_2014.pdf
 5. Шахабпур А., Слободян Р.О., Сорока Н.М. Поширення кнемідокоптозу декоративних птахів в м. Київ. Problems and achievements of modern science. 2019. Vol. 1. P. 52‒54. URL:ojs.ukrlogos. in.ua/index.php/conferences/ issue/download/2019-05-06/58
 6. Mohamed Abou-Alsoud E., Karrouf G. Diagnosis and Management of Knemidocoptes Pilae in Budgerigars (Melopsittacus Undulates): Case Reports In Egypt. Mathews Journal of Veterinary Science. 2017. No. 1(1):007. Р. 1‒4. ISSN: 2572-6579. URL:www.mathewsopenaccess.com/ scholarly-articles/diagnosis-and-management-ofknemidocoptes-pilae-in-budgerigars-melopsittacusundulates-case-reports-in-egypt.pdf
 7. Severe beak deformity in Melopsittacus undulatus caused by Knemidocoptes pilae/P.M.A. Elbal et al. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2014. No. 38(3). P. 344–346. URL: journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-14-38-3/vet-38-3-19-1311-36.pdf
 8. A new species of Knemidocoptes in Australian Finches. Association of Avian Veterinarians Australasian Committee Ltd/A. Chamings et al. Annual Conference. 2015. No. 23. P. 107‒110. URL: www.aavac.com.au/files/2015-20.pdf
 9. Стешенко А.В. Использование акарицидных препаратов для лечения чесотки (кнемидокоптоза) у волнистых попугаев. Вопросы зоотехнии и ветеринарной медицины. Калинингр. гос. техн. ун-т. 2008. С. 102–103.
 10. Шахабпур А., Сорока Н.М., Пашкевич І.Ю. Вплив збудників кнемідокоптозу на загальний стан декоративних птахів. Ветеринарна біотехнологія. 2019. № 35. С. 144‒152. DOI:10.31073/vet_biotech35-17.
 11. Kyoo-Tae K., Seung-Hun L., Dongmi K. Developmental morphology of Knemidokoptes pilae on an infested red-crowned parakeet (Cyanoramphus novaezelandiae). Journal of Veterinary Medical Science. 2016. No. 78(3). Р. 509–512. DOI:10.1292/jvms.15-0504. PMID: 26596465.
 12. Хохлова Л.А., Васильева В.А. Кнемидокоптоз волнистых попугаев. Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: сб. науч. Трудов международной науч.-практ. конф. Москва, 2018. С. 29–30. URL:co2b.ru/ uploads/sb.2018.01.01.pdf
 13. Романов В. Кнемидокоптоз (чесотка) птиц. URL:www.veterinarian.ru/ article.phpid=247
 14. Wade L. Knemidocoptiasis in birds. Veterinary Medicine. 2006. Dec 1. URL:veterinarymedicine.dvm360.com/vetmed/article/articleDetail.jsp?id=392958&sk=&date=&pageID=7.
 15. Knemidocoptic mange in wild golden eagles, California, U.S.A./ A. Mete et al. Emerging. Infectious Diseases. 2014. Vol. 20. No. 10. P. 1716–1718. DOI:10.3201/eid 2010.140504.
 16. Comparative efficacy of ivermectin and fipronil spot on against Knemidocoptespilae in budgerigars/A. Serug et al. Indian Journal of Animal Research. 2021. Vol. 55. Issue 1. Р. 105–108. DOI:10.18805/ijar.B-925.
 17. Шовкопляс В.Н. Акарицидные препараты в решении региональных противопаразитарных программ. Ветеринария. 2006. № 10. С. 7–9.
 18. Попов Н.И., Удавлиев Д.И. Кнемидокоптоз декоративних птиц и его лечение препаратом Эпацид-альфа. Актуал. проблемы вет.-санитар. контроля с.-х. продукти: сб. тез. докл. 2-ой междунар. науч.-практ. конф. Москва, 1997. Ч. 2. 106 с.
 19. Severe beak deformity in Melopsittacus undulates caused by Knemidocoptes pilae/A. Elbal et al. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2014. No. 38. Р. 344–346. ISSN 1303-6184. DOI:10.3906/vet-1311-36.
 20. Шахабпур А., Сорока Н.М., Пашкевич І.Ю. Ефективність лікування декоративних птахів за кнемідокоптозу. Український часопис ветеринарних наук. 2019. Т.10. № 4. С. 14‒19. DOI:10.31548/ujvs2019.04.002.
 21. Пономар С.І., Гончаренко В.П., Соловйова Л.М. Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин: навч. посіб. / за ред. С.І. Пономаря. Київ: Аграрна освіта, 2010. 327 с.
 22. Fisher M.H., Mrozik H. The chemistry and pharmacology of avermectins. Annual Review of Pharmacology and Toxicology. 1992. Vol. 32. P. 537–553. PMID 1605577. DOI:10.1146/annurev. pa.32.040192.002541
ДолученняРозмір
PDF icon kozii_2_2021.pdf993.67 КБ