Ви є тут

ФОРМУВАННЯ МІКРОБІОЦЕНОЗУ БІОФІЛЬТРА В ІНДУСТРІАЛЬНИХ ФОРЕЛЕВИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ НАПОВНЮВАЧІВ

Біоочистка – один із основних способів очищення води в замкнених системах, що полягає в усуненні забруднень за допомогою мікроорганізмів в процесах мінералізації, нітрифікації і денітрифікації. Біоочистка є основною умовою за експлуатації установок замкненого водопостачання, оскільки забезпечує дотримання гідрохімічного режиму в рибоводних ємностях за високої щільності посадки із використанням екструдованих кормів [1].

Основними показниками, що висвітлюють санітарний стан роботи біофільтра в установці замкнутого водопостачання (УЗВ) за вирощування райдужної форелі є кількість мікроорганізмів у воді реактора та стан біоплівки наповнювача [2, 9].

Представлено результати показників, що використовуються за оцінки процесу біологічного очищення води від органічних речовин, які є для мікрофлори джерелом живлення, знешкодження у воді токсичних речовин, процесу знищення патогенної мікрофлори за рахунок антагонізму, конкуренції в процесах метаболізму тощо. На ряд показників стану біоплівки наповнювача виробничники звертають менше уваги, хоча від цих показників залежить робота всієї УЗВ і стан здоров’я риби [1, 3].

Ключові слова: райдужна форель, біофільтрація, мікробіоценоз, мезофільні аеробні, факультативно-анаеробні мікроорганізми,  наповнювачі біофільтра, нітрифікуючі бактерії.

 

1. Гриневич Н.Є. Особливості використання біофільтрів з різними типами наповнювача в установках
замкнутого водопостачання в аквакультурі. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2016, Т 18.
№ 3 (70). С. 57-61.

2. Гриневич Н.Є. Вміст нітрифікуючих організмів у воді реактора біофільтра установки замкнутого водо-
постачання за використання різних типів наповнювача. Наук. вісн. ЛНУВМ БТ, Львів, 2017.- Т.19. № 82.
С. 184-187.

3. Grynevych, N. Dyman, T; Kukhtyn, M; Semaniuk, N Composition of psychrotrophic microflora of water and biofilter filler in recirculation aquaculture system on trout farm. RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, 8 (3):900-905; MAY-JUN 2017.

4. Пpocкуpeнкo И. В. Зaмкнутыe pыбoвoдныe установки / И. В. Пpocкуpeнкo. М.: Издaтeльcтвo ВНИPO, 2003. 153 c.

5. Avnimelech Y. Bio-filters: the need for a new comprehensive approach // Aquacultural Engineering, 2006. Vol. 34
Р. 172-178.

6. Gutierrez-Wing M.T., Malone R.F.Biological filters in aquaculture: trends and research directions for freshwater and marine applications. Aquacultural Engineering, 2006. Vol. 34. Р. 163-171.

7. The influence of disinfectants on microbial biofilms of dairy equipment / M. Kukhtyn еt al. // Eureka: Life sciences. 2017. № 5. Р. 11-17. doi: 10.1128/AAC.45.4.999-1007.2001

8. Costerton J. W., Veeh R., Shirtliff M. The application of biofilm science to the study and control of chronic bacterial infections / J. W. Costerton, // J. Clin. Invest. 2003. Vol. 112 (10). P. 1466-1477.

9. Kolter R. Microbial sciences: the superficial life of microbes / R. Kolter, E. P. Greenberg // Nature. 2006. Vol.441. P. 300-302.

10. Kukhtyn, M., Berhilevych, O., Kravcheniuk, K., Shynkaruk, O., Horyuk, Y., & Semaniuk, N, (2017). Formation of biofilms on dairy equipment and the influence of disinfectants on them. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(11 (89)), 26–33. doi: 10.15587/1729-4061.2017.110488.

11. Y. Lequette, G. Boels, M. Clarisse, Christine Faille Using enzymes to remove biofilms of bacterial isolates sampled in the food-industry / // Biofouling. 2010. Vol. 26, № 4. Р. 421-431.

 

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_grinevich_n.pdf492.05 КБ