Ви є тут

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ

У статті висвітлено проведення клінічного та інструментального обстеження коней української верхової породи різного віку та біохімічного дослідження сироватки крові коней різних вікових груп. Встановлено, що у спортивних коней, починаючи з 18-річного віку, реєструються порушення серцевого ритму у вигляді синусно-атріальної та атріо-вентрикулярної блокад. У коней цього віку достовірно підвищується активність серцевих ферментів: КФК на 27 %, порівняно із 2-річним віком, внаслідок зростання рівня МВ-фракції на 17,4 %, що є свідченням розвитку міокардіодистрофії. Встановлено, що найбільш пристосованими до навантаження є коні у віці до 10 років, про що свідчить найнижча у них в сироватці крові активність АсАТ та МВ-КФК. Отримані дані дають змогу оцінити функціональний стан серця у коней.

Ключові слова: спортивні коні, біохімічні показники, сироватка крові, аритмії.

1. Галатюк О.Є. Заразні хвороби коней / О.Є. Галатюк. – Житомир: Волинь, 2003. – 280 с.

2. Позов С.А. Проблемы заболеваемости сердечно-сосудистой системы у лошадей / С.А. Позов, Н.Е. Орлова // Ветеринария. – 2003. – № 11. – С. 40–42.

3. Боровков С.Б. Застосування цифрової електрокардіографії в діагностиці захворювань серця у коней / С.Б. Боровков // Вісник Білоцерківського ДАУ. – 2008. – Вип. 56. – С. 26–29.

4. Fred S.A. The Specificity of Biochemical Markers of Cardiac Damage: a Problem Solved / S.A. Fred // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - 1999. - Vol. 37. - P. 1085-1089.

5. Gustavsson E. Fiber types, enzyme activities and substrate utilization in skeletal muscles of horses competing in endurance rides / E. Gustavsson, B.K. Karlstrom, A. Lindholm // Equine Vet. J. - 1984. - Vol. 16 (3). - P. 197-202.

6. Вараксина Ж.В. Миокардиодистрофия физического перенапряжения у лошадей / Ж.В. Вараксина: автореф. дис. … канд. вет. наук (16.00.01). – Киров, 2002. – 20 с.

7. Орлова Н.Е. Особенности заболеваний сердечно-сосудистой системы у спортивных лошадей: автореф. дис. … канд. вет. наук (16.00.01). – Ставрополь, 2004. – 22 с.

8. Колб В.Г. Справочник по клинической химии / В.Г. Колб, В.С. Камышников. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Мн.: Беларусь, 1982. – 366 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_borovkov_ua.pdf274.52 КБ