Ви є тут

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У СОБАК ЗА КІСТКОВО-СУГЛОБОВОЇ ПАТОЛОГІЇ

У статті досліджено стан гематологічних показників периферичної крові за різних нозологічних форм кістково-суглобової патології у собак. Встановлено, що переломи плечової, стегнової кісток передпліччя та гомілки характеризуються розвитком анемії, лейкоцитозу та нейтрофілії зі зрушенням ядра вправо, за рахунок збільшення відсотка сегментоядерних нейтрофілів. Відкриті переломи довгих трубчастих кісток також супроводжуються анемією та гіперрегенеративним зрушенням ядра (збільшення паличкоядерних та поява юних форм нейтрофілів). Такий тип лейкемоїдної реакції нейтрофільного типу на фоні вираженої олігохромемії та олігоцитемії спостерігається і за розвитку неопластичних процесів у кістковій тканині. У собак за суглобової патології спостерігається лише помірний лейкоцитоз.

Ключові слова: гематологічні показники, переломи кісток, остеосаркома, суглобова патологія, собаки.

1. Пустовіт Р.В. Моніторинг хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин ДЛВМ у Київському районі м. Одеси за 2003–2005 роки / Р.В. Пустовіт, Ю.М. Данилейко, М.В. Рубленко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2006. – Вип. 36. – С. 132–137.

2. Фасоля В.П. Вікова, нозологічна і порідна структура хвороб собак у місті Житомирі / В.П. Фасоля // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2004. – Вип. 28. – С. 256–263.

3. Пустовіт Р.В. Гемостаз та його корекція при переломах трубчастих кісток у собак: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.05 „Ветеринарна хірургія” / Р.В. Пустовіт. – Біла Церква, 2008. – 22 с.

4. Рубленко С.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки / С.В. Рубленко, О.В. Єрошенко // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2012. – Вип. 1 (30). – С. 150–154.

5. Грищенко Н.В. Влияние лазерного излучения и препарата Комбидаф на регенерацию костной ткани при переломах трубчастых костей у собак: автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. вет. наук: спец. 16.00.05 «Ветеринарная хирургия» / Н.В. Грищенко. – Воронеж, 2000. – 22 с.

6. Дорощук В. Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові в процесі загоєння переломів кісток у собак / В. Дорощук // Вет. мед. України. – 2003. – № 9. – С. 36–38.

7. Транквилевский Д.В. Сравнительная оценка заживления переломов трубчатых костей у собак после применения аппарата внешней фиксации и интрамедуллярного остеосинтеза: автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. вет. наук: спец. 16.00.05 „Ветеринарная хирургия” / Д.В. Транквилевский. – Воронеж, 2000. – 22 с.

8. Пустовіт Р.В. Гематологічні показники периферичної крові при патології кісток / Р.В. Пустовіт // Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2007. – Вип. 44. – С. 124–127.

9. Шанин В.Ю. Воспаление / В.Ю. Шанин // Типовые воспалительные процессы. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1996. – С. 201–238.

10. Grotto H.Z.W. Anemia of cancer: an overview of mechanisms involved in its pathogenesis / H.Z.W. Grotto // Med. Oncology. – 2008. – Vol. 25, № 1. – Р. 12–21.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_yeroshenko_ua.pdf258.41 КБ