Ви є тут

ГЕМОСТАЗОЛОГІЧНИЙ СТАТУС У СОБАК ЗА РІЗНИХ РОЗМІРІВ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

У статті наведено результати вивчення порушень показників системи гемостазу за новоутворень молочної залози у собак. Встановлено залежність розмірів пухлинних уражень та рівня змін основних гемостазологічних показників (зокрема, збільшення величини неоплазій прямо пропорційне ступеню порушення механізмів згортання та фібринолізу), що дозволяє застосовувати їх як один із прогностичних факторів за цієї патології. За збільшення розмірів неоплазій молочної залози у собак встановлено зростання рівня злоякісності новоутворень, що підтверджено дослідженнями гемостазологічного статусу хворих тварин та клінічними даними.

Ключові слова: гемостаз, розмір пухлини, собаки.

1. The relationship between tumour size and expression of prognostic markers in benign and malignant canine mammary tumours / E. Ferreira, A.C. Bertagnolli, M.F. Cavalcanti [et al.] // Veterinary and Comparative Oncology. – 2009. – Vol.7, I.4. – Р. 230–235.

2. Sorenmo K. Canine mammary gland tumors / K. Sorenmo // Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract. – 2003. – Vol.33(3). – P. 573–596.

3. Canine mammary gland tumours; a histological continuum from benign to malignant; clinical and histopathological evidence / K.U. Sorenmo, V.M. Kristiansen, M.A. Cofone [et al.] // Vet. and Comp. Oncology. – 2009. – Vol.7, I.3. – Р. 162–172.

4. Influence of host factors on survival in dogs with malignant mammary gland tumors / J.C. Philibert, P.W. Snyder, N. Glickman [et al.] // J. Vet. Intern. Med. – 2003. – Vol.17(1). – Р. 102–106.

5. Evaluation of effects of levamisole and surgery on canine mammary cancer / E.G. MacEwen, H.J. Harvey, A.K. Patnaik [et al.] // J. Biol. Response Mod. – 1985. – Vol.4 (4). – P. 418–426.

6. Goad K.E. Coagulation disorders in cancer / K.E. Goad, H.R. Gralnick // Hematol. Oncol. Clin. North Am. – 1996. – Vol.10(2). – Р. 457–484.

7. Веремеенко К.Н. Роль протеолиза в инвазии и метастазировании злокачественных опухолей / К.Н. Веремеенко, Д.И. Заболотный, А.И. Кизим // Журнал АМН Украины. – 2002. – №2(2). – С. 217–237.

8. Disseminated intravascular coagulation and hyperfibrinolysis in dogs with metastasizing mammary carcinoma / R. Mischke, P. Wohlsein, L. Busse, J. Pohlenz // Sсhweiz. Arch. Tierheilkd. – 1998 – Vol.140 (12). – P. 497–505.

9. Primory intimal aortic angiosarcoma in adog / R.S. Ranck, K.E. Linder, M.D. Haber, D.J. Meuten // Vet. Pathol. – 2008. – Vol.45 (3). – P. 361–364.

10. Рубленко М.В. Гемостазологічна реакція за неоплазій молочної залози у дрібних домашніх тварин / М.В. Рубленко, Д.Д. Білий // Науковий вісник ветеринарної медицини: збірник наукових праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 4 (76). – С. 159–164.

11. Рубленко М.В. Дослідження гемостазу. Методи клінічної лабораторної діагностики / [В.І. Левченко, В.І. Головаха. І.П. Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – С. 271–292.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_beliy_ua.pdf434.6 КБ