Ви є тут

ГІСТОСТРУКТУРА ЯЄЧНИКІВ КОРІВ У РІЗНІ ДНІ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ

Вивчено показники гістоструктури яєчників корів у різні дні статевого циклу. Встановлено, що у яєчниках віді-
браних від корів у різні дні статевого циклу, на розрізі видно білкову оболонку – шар сполучнотканинних елементів 
з різною орієнтацією клітин, кіркову і мозкову речовини. У кірковій речовині, що представлена сполучнотканинною 
основою (стромою) знаходяться фолікули на різних стадіях розвитку (примордіальні, первинні, вторинні і третинні, 
що мають чіткі морфологічні відмінності зі сформованими ооцитами) та атретичні жовті тіла, оточені стромою яєч-
ника. Строма кіркової речовини містить велику кількість клітин, між якими знаходилися колагенові волокна. Мозко-
ва речовина яєчників представлена кровоносними судинами різного діаметра.  
Ключові слова: яєчники, гістоструктура, статевий цикл, фолікули, жовті тіла.  
 

1. Erickon G.F. Ovarian anatomy and physiology / G.F. Erickon // Biology and pathobiology. – San Diego: Academic 
Press, 2000. – P. 13–22. 
2.  Park  S.Y.  Transcriptional  Regulation  of  Gonadal  Development  and  Differentiation  /  S.Y.  Park,  J.L.  Jameson  // 
Endocrinology. – 2005. – № 146. – Р. 1035–1042. 
3. Нежданов А.Г. Современное представление о половом цикле самок животных / А.Г. Нежданов // Ветеринария. 
– 2003. – № 11. – С. 32–36. 
4. Fokko H. Tolsma. The bovine reproduction cycle / Fokko H. Tolsma // Veepro magazine. – 2006. – № 8. – Vol. 62. – 
Р. 15. 
5. Сковородин Е.Н. Микроморфология желтых тел яичников коров / Е.Н. Сковородин, А.Р. Шарипов // Ветери-
нария. – 2007. – № 3. – С. 38–44. 
6. Сковородин Е.Н. Морфофункциональные изменения яичников и некоторых желез внутренней секреции у ко-
ров  при  гипофункции  /  Е.Н.  Сковородин  //  Диагностика,  патоморфология,  патогенез  и  профилактика  болезней  в 
промышленном животноводстве. – Саратов, 1990. – Ч. 1. – С. 85–87. 
7. Дюльгер Г.П. Патоморфология и патофизиология кист яичников у коров / Г.П. Дюльгер, А.Г. Нежданов // Ве-
теринария. – 2007. – № 9. – С. 33–37. 
8. Рекомендації з використання сонографії у відтворенні тварин / Г.Г. Харута, Д.В. Подвалюк, С.А. Власенко [та ін.]. – 
Біла Церква, 2005. – 70 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon a._baban_i._papchenko.pdf4.02 МБ