Ви є тут

ІНГАЛЯЦІЙНА АНЕСТЕЗІЯ ЗА АБДОМІНАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ У СОБАК

Представлено відомості щодо ефективності використання схем анестезіологічного забезпечення у собак. Кліні-
ко-експериментально  обґрунтовано  застосування  схем  інгаляційної  анестезії  ізофлураном  у  собак  за  оперативних 
втручань на органах черевної порожнини. Застосування ізофлурану дозволяє зменшити загрозу розвитку гемодина-
мічних розладів, що особливо актуально у тварин із серцево-судинною недостатністю, значною крововтратою, шо-
кових станів. Перевагами ізофлуранового наркозу є високий рівень керованості анестезії, можливість швидко зміню-
вати глибину наркозу, тривалий час підтримувати анестезію, швидкий вихід із наркозу. 
Ключові слова: інгаляційна анестезія, ізофлуран, собаки, абдомінальна патологія, схеми анестезії. 

1. Considerations for general anesthesia / Muir W.W. Tranquilli W.J., Thurmon J.C. eds. // Lumb and Jones’ veterinary 
anesthesia and analgesia. 4th ed. – Ames: Blackwell. – 2007. – Р. 17–30. 
2. Рубленко С.В. Анестезіологічне забезпечення абдомінальних втручань у собак /С.В. Рубленко, В.М. Власенко, 
М.В. Рубленко // Вет. медицина України. – 2006. – № 9. – С. 13–15. 
3.  Results  of  the  confidential  enquiry  into  perioperative  small  animal  fatalities  regarding  risk  factors  for  anesthetic-
related death in dogs / Brodbelt D.C., Pfeiffer D.U., Young L.E. et al.// J Am Vet Med Assoc. – 2008. – Vol. 233(7). – 
P. 1096–1104. 
4.  The  risk  of  death:  the  confidential  enquiry  into  perioperative  small  animal  fatalities/  Brodbelt  D.C.,  Blissitt  K.J., 
Hammond R.A. et al.// Vet Anaesth Analg. – 2008. – Vol. 35(5). – P. 365–373. 
5. Carpenter R.E. Anesthesia for geriatric patients / R.E. Carpenter, G.R. Pettifer, W.J. Tranquilli // Veterinary Clinics of 
North America, Small Animal Practice. – 2005. – Vol. 35. – P. 571–580. 
6. Anesthesia and Analgesia in Laboratory Animals, 2nd edition / Ed. Kohn, et al. – New York: Academic Press, 2008.  
7.  Anesthesia  and  Analgesia  in  Dogs  and  Cats  and  Ferrets  /  R.C.  Harvey  et  al.  //  In  Anesthesia  and  Analgesia  in 
Laboratory. – San Diego: Academic Press, 2008. – P. 365–384.  
8. Рубленко С.В. Клінічна характеристика різних схем анестезії у собак при оперативному втручанні / С.В. Руб-
ленко // Вісник Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2007. – №3. – С.57–60. 
9.  Anesthesia,  analgesia  and  immobilization  of  Dogs  and  Cats  /  R.M.  Bednarski,  W.J.  Tranquilli,  J.C.  Thurmon, 
K.A. Grimm // Lumb & Jones’ Veterinary Anesthesia and Analgesia. Fourth edition. Blackwell Publishing Ltd.– Oxford, 
2007.– P.705–715. 
10.  Occupational  exposure  of  operating  room  staff  to  anesthetic gases  during  inhaled  induction  -  a  comparison  with 
intravenous anesthesia induction / Hasei M., Hirata T., Nishihara H. et al. // Masui. – Vol. 52. – 2003. – P. 394–398. 

ДолученняРозмір
PDF icon s._rublenko_a._yaremchuk.pdf227.24 КБ