Ви є тут

Клініко-експериментальне обгрунтування використання високочастотного електрокоагулятора ЕК-300М1 за хірургічного лікування новоутворень молочної залози у сук

Сучасна лікувальна практика показує, що допоки єдиним ефективним лікувальним прийомом за онкопатології молочної залози у собак залишається оперативне втручання. Існуючі нині розробки хіміо- та променевої терапії є малоефективними та надто дорогими. Для ідентифікації типів пухлин молочної залози та їх анатомічного поширення необхідно мати надійну гістологічну діагностику. У більшості випадків вона застосовується тому, що основним для лікуванням пухлин молочної залози собак залишається хірургічне їх видалення. Беззаперечно визначальними за такого методу лікування виступають явища ендотоксикозу. Ендотоксикоз у ранній післяопераційний період складається із ятрогенної, пухлинної з пухлинами поодинокі і базуються на невеликій кількості спостережень. Проте результати інтоксикації та наслідків масивного хірургічного пошкодження тканин часто є визначальним чинником для результату лікування. Нажаль повідомлення про дослідження МСМ у тварин отримані нами свідчать, що практично у всіх тварин з пухлинами молочної залози присутня ендогенна інтоксикація, яка виявлена по рівню МСМ та МДА у плазмі крові. На нашу думку, визначення рівня цих маркерів ендотоксикозу до операції та у післяопераційний період може бути об’єктивним критерієм ризику хірургічного лікування. Моніторинг рівня МСМ у віддалений післяопераційний період, у комплексі з іншими біохімічними дослідженнями може бути критерієм оцінки загального клінічного стану тварини щодо розвитку метастазів. Вірогідно нижчі рівні ендогенної інтоксикації та клінічно підтверджене зменшення тривалості лікування є яскравим підтвердженням ефективності застосування високочастотного електрокоагулятора ЕК-300М1. У собак за пухлин молочної залози були високими рівні МСМ та МДА, що є відображенням рівня ендогенної інтоксикації і може слугувати об’єктивним критерієм ризику хірургічного лікування та післяопераційного відновлення. Прогресивне зниження цих показників у тварин дослідної групи доводить ефективність запропонованої тактики лікування.

Ключові слова: пухлини, електрокоагулятор ЕК-300М1, мастектомія, суки, онкологія, ендогенна інтоксикація, загоєння ран.

 

 1. Goldschmidt M., Peña L., Rasotto R. Classifi cation and grading of canine mammary tumors. Vet Pathol. 2011. Vol.  (48). P. 117–131. Doi: https://doi. org/10.1177/0300985810393258 PMID: 21266722
 2. Klopfl eisch R., Lenze D., Hummel M., Gruber A. Metastatic canine mammary carcinomas can be identifi ed by a gene expression profi le that partly overlaps with human breast cancer profi les. BMC Cancer. 2010. Vol.  (10). 618 p. Doi:https://doi.org/10.1186/1471-2407-10-618 PMID: 21062462
 3. Білий Д.Д. Поширення спонтанних новоутворень молочної залози у собак в умовах м. Дніпропетровськ. Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. Житомир: Полісся, 2012. Вип. 1 (32), т. 3. Ч. 2. С. 12–18.
 4. Klopfl eisch R., Lenze D., Hummel M., Gruber A. Metastatic canine mammary carcinomas can be identifi ed by a gene expression profi le that partly overlaps with human breast cancer profi les. BMC Cancer. 2010. Vol. (10). 618 p. Doi:https://doi.org/10.1186/1471-2407-10-618 PMID: 21062462
 5. Halazonetis T.D., Gorgoulis V.G., Bartek J. An oncogene-induced DNA damage model for cancer development. Science. 2008. Vol. (319). P. 1352–1355. Doi:https://doi. org/10.1126/science.1140735 PMID: 18323444
 6. Bristow R.G., Hill R.P. Hypoxia and metabolism: hypoxia, DNA repair and genetic instability. Nat Rev Cancer. 2008. Vol. (8). P. 180–192. Doi:https://doi.org/10.1038/ nrc2344 PMID: 18273037
 7. Рубленко М.В., Білий Д.Д.  Поширення спонтанних новоутворень молочної залози у собак в умовах м. Дніпропетровськ. Вісник ЖНАЕУ.  Житомир: Полісся,  2012.  Вип. 1 (32). Т. 3. Ч. 2. С. 12
 8. Пухлини тварин: етіологія, патогенез, діагностика, комплексна терапія / А.А. Гамота, В.І. Завірюха, Я.Г. Крупник, А.Р Мисак.
 9. Рубленко С.В. Анестезія свійських тварин та методи її контролю : Метод. рекомендації. Біла Церква, 2009. 56 с.
 10. Шестяєва Н.І. Морфологічна характеристика неінфільтрацівної карциноми молочної залози собак. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. Серія „Ветеринарні науки“ – ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. Львів, 2013. Т. 13. №2 (48). Ч. 1. С. 503–506.
 11. Рубленко М.., Білий Д.Д. Гемостазологічна реакція за неоплазій молочної залози у дрібних домашніх тварин. Науковий вісник ветеринарної медицини: Збірник наукових праць. Біла Церква, 2010. Вип. 4 (76). С. 159
 12. Estrogen Receptor Beta and CXCR4/CXCL12 Expression: Diff erences by Sex and Hormonal Status in Lung Adenocarcinoma / V.  Rodriguez-Lara et al.  Archives of medical research. 2014. Vol. 45(2). P. 158–169. Doi:https:// doi.org/10.1016/j.arcmed.2014.01.001 PMID: 24486245
 13. Самойлюк В.В., Білий Д.Д. , Шевченко Є.Є.  Особливості лікування новоутворень молочних залоз із ознаками вираженого запалення у собак. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2014. Т. 2. № 3. С. 1
 14. Шестяєва Н.І. Патоморфологічні особливості меланоцитарних пухлин у собак. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія «Ветеринарні науки». Львів, 2013. Т. 15. № 1 (55). Ч. 1. С. 252–257.
 15. Рубленко М.В., Белый Д.Д.  Уровень растворимого фибрина при неоплазиях молочной железы у собак. Вестник АПК Ставрополья. – Ставрополь. 2015. № 1 (17). С. 116–118.
 16. Pencho Kossev., Tsvetan Sokolov. Platelet-rich Plasma (PRP) in Orthopedics and Traumatology – Review. Immunopathology and Immunomodulation. 2015. Р. 173– 195. Doi: http://doi.org/10.5772/61326
 17. Mammary tumor development in dogs is associated with BRCA1 and BRCA2 / P. Rivera et al. Cancer Res. 2009. Vol. (69). P. 8770–8774. Doi: http://doi.org/10.1158/00085472. CAN-09-1725 PMID: 19887619
 18. Рубленко М.В., Белый Д.Д. Влияние опухолевого процесса молочной железы у собак на плазминовую активность крови. Вестник Новосиб. гос. агр. ун-та. Новосибирск, 2015. № 1 (34). С. 111–114.
 19. Bronden L.B., Nielsen S.S., Toft N., Kristensen A.T. Data from the Danish veterinary cancer registry on the occurrence and distribution of tumors in dogs in Denmark. Vet Record. 2010. Vol. (166). P. 586–590. Doi: http://doi. org/10. 1136/vr.b4808 PMID: 20453236
 20. Белый Д.Д. Нарушение фибринолитической активности крови при опухолях молочной железы у собак. Вестник Ульян. гос. с.-х. акад. Ульяновск, 2014. № 3 (27).
 21. Белый Д.Д., Рубленко М.В.  Эффективность фармакологической коррекции после экстирпации опухолей молочной железы у собак. Уч. записки Казанск. гос. акад. вет. медицины им. Н.Э. Баумана. Казань, 2015. Т. 221 (1). С. 35–38.
 22. Білий Д.Д., Рубленко М.В. Оптимізація хірургічного лікування неоплазій у дрібних домашніх тварин та попередження їх метастазування: науково-методичний посібник. Дніпро, 2017. 32 с.
 23. Рубленко М.В., Белый Д.Д. Оценка нарушений механизмов коагуляционной способности крови у собак с опухолевыми поражениями молочной железы. Вестник Ульян. гос. с.-х. акад. Ульяновск, 2015. № 1 (29). С. 81–84.
 24. Andrade F., Figueroa F., Bersano P. Malignant mammary tumor in female dogs: environmental contaminants. Diagn Pathol. 2010. Vol.  (5). 45 p. Doi: http:// doi.org/10.1186/1746-1596-5-45 PMID: 20587072
 25. Білий Д.Д., Шаганенко В.С. Фібриноген у комплексній оцінці неоплазійного процесу за пухлин молочної залози у собак. Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини імені С.З. Гжицького. Львів, 2013. Т. 15. № 3 (57). Ч. 1. С. 40–44.
ДолученняРозмір
PDF icon jaremchukrublenko_1_2020.pdf3.6 МБ