Ви є тут

Клініко-фармакологічна ефективність Фіт-О-Метрин препарату в складі схеми лікування корів із післяродовим метритом

У статті представлено дані апробації нового препарату Фіт-ОМетрин для прискорення одужання корів від післяродового метриту. Дослід був спрямований на спостереження за виведенням ексудату; відновленням та посиленням скорочувальної функції й регенеративних процесів у матці після застосування препарату. Часто під час отелення створюються сприятливі умови для захворювання матки. Однак, здатністю до відновлення природного стану матки у післяродовий період здебільшого визначається репродуктивна функція тварин. Зокрема, у дослідному господарстві АгроЦвіт 2012 (Житомирська область) клінічним і лабораторним обстеженням корів у післяотельний період було визначено, що поширеність метритів охоплює до 42 % поголів’я. Найбільший відсоток хворих корів мали гнійну форму хвороби (53,1 %), катарально-гнійний метрит реєстрували у 30,4 %, катаральний – у 16,5 %. Власними дослідженнями було встановлено, що експериментальний препарат Фіт-О-Метрин, виготовлений на основі рослинної сировини (екстракту чебрецю, материнки та барбарису звичайного) має ефективність за внутрішньоматкового введення в складі протоколу лікування метриту великої рогатої худоби. В клінічному тесті було задіяно 13 хворих корів, яким Фіт-О-Метрин застосовували за трьома різними схемами. Ще 5 тварин з метритом увійшли до групи контролю, котрих лікували за стандартним для господарства протоколом. Незалежно від обраної схеми дозування і застосування препарату, повне припинення виділення запального ексудату з піхви корів реєстрували на 6–7-му добу (у групі контролю – на 9-ту добу). Нормалізацію тонусу і анатомічного положення матки, повне закриття цервікального каналу відзначали на 8–11-ту добу (у групі контролю – на 12-ту добу). Вважаємо, найбільш оптимальною схемою застосування фітопрепарату від післяродового гнійного метриту є 2 щодобових введення, 2 доби перерва, 2 щодобових введення, 2 доби перерва, заключне введення. Разова доза Фіт-О-Метрин препарату – 30 мл.

Ключові слова: післяродовий метрит, Фіт-О-Метрин, корови, схема лікування, ефективність, ексудат, статевий цикл.

 1. Вельбівець М. В. Післяродовий ендометрит у корів: поширення, деякі питання патогенезу та лікування: автореф. дис… канд. вет. наук: 16.00.07. Харків, 1996. 21 с.
 2. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології: навч. посіб. / В. А. Яблонський та ін. Вінниця: Нова Книга, 2006. 608 с.
 3. Етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування корів, хворих на метрит/ Я. С. Стравський та ін. Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2015. № 16. С. 257–264. URL:http:// surl.li/evvfd
 4. Clinical endometritis in an Argentinean herd of dairy cows: risk factors and reproductive efficiency/ M. J. Giuliodori et al. Journal of Dairy Science. 2013. Vol. 96. № 1. P. 210–218. DOI:10.3168/jds.2012-5682
 5. Destination of corpus luteum in postpartum clinical endometritis cows and factors affecting selfrecovery/ A. Mogheiseh et al. Veterinary and Animal Science. 2020. Vol. 9. 100067. DOI:10.1016/j. vas.2019.100067
 6. Федорків О. Прогнозування гострого післяродового ендометриту корів у ранній післяотельний період. Тваринництво України. 2014. № 10. С. 24–27. URL:nbuv.gov.ua/UJRN/TvUkr_2014_10_9.
 7. Carneiro L. C., Cronin J. C., Sheldon I. M. Mechanisms linking bacterial infections of the bovine endometrium to disease and infertility. Reproductive biology. 2016. № 16. P. 1–7. DOI:10.1016/j. repbio.2015.12.002
 8. Gilbert R. O., Santos N. R. Dynamics of postpartum endometrial cytology and bacteriology and their relationship to fertility in dairy cows. Theriogenology. 2016. № 85. P. 1367–1374. DOI:10.1016/j.theriogenology.2015. 10.045
 9. Sheldon I. M., Molinari P. C. C., Ormsby T. J. R., Bromfield J. J. Preventing postpartum uterine disease in dairy cattle depends on avoiding, tolerating and resisting pathogenic bacteria. Theriogenology. 2020. Vol. 150. P. 158–165. DOI: 10.1016/j.theriogenology.2020.01.017
 10. Боднар О. О., Керничний С. П., Гудима А. М., Білецький В. С. Мікробіологічна характеристика збудників післяродового ендометриту у корів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2010. № 4. С. 149–151. URL:http://surl.li/evvfm
 11. Спосіб експрес-діагностики післяродового ендометриту у корів реактивом Бенедикта: пат. 99496 Україна. № 201413158; заявл. 08.12.2014; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11. 5 с. URL:http://surl. li/evvfu
 12. Adnane M., Kaidi R., Hanzen C., England G. C. Risk factors of clinical and subclinical endometritis in cattle: a review. Turkish journal of veterinary and animal sciences. 2017. № 41. P. 1–11. DOI:10.3906/ vet-1603-63
 13. Kumar P., Sunith R., Rajanna R. Bovine endometritis: A review article. The Pharma Innovation Journal. 2020. № 9. P. 55–58. URL:http://surl.li/evvgc
 14. Factors associated with onset timing, symptoms, and severity of depression identified in the postpartum period/ S. D. Fisher et al. Journal of Affective Disorders. 2016. Vol. 203. P. 111–120. DOI:10.1016/j.jad.2016.05.063.
 15. Wagener K., Gabler C., Drillich M. A review of the ongoing discussion about definition, diagnosis and pathomechanism of subclinical endometritis in dairy cows. Theriogenology. 2017. № 94. P. 21–30. DOI:10.1016/j.theriogenology.2017. 02.005
 16. Корейба Л. В., Ткачук І. Г., Голуб А. А. Ефективність комплексної терапії післяродового катарально-гнійного ендометриту у корів. Мир ветеринарии. 2012. № 6. С. 69–71. URL:http://surl.li/ evvgj
 17. Рекомендації з профілактики неплідності худоби / Г. В. Звєрєва та ін. Київ: Науковий світ, 2001. 18 с.
 18. Barakat T., Shawky G., Absy G., Ragab M. Effect of Cefazolin on endometrial cytology and reagent test strips parameters in bovine endometritis. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 2020. № 71. P. 2505–2510. DOI: 10.12681/ jhvms.25928
 19. Purohit G. N., Ruhil S., Khichar V. Postpartum endometritis in dairy cows: current status of diagnosis, therapy and prevention. Theriogenology Insight. 2015. № 5. P. 1–23. DOI:10.5958/2277-3371.2015.00001.7
 20. Ahmadi M. R., Hosseini A., Gheisari H. R., Yavari M. Preliminary trial in treatment of postpartum endometritis with intrauterine application of hyperimmune serum in dairy cows. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2014. № 4. P. 360–365. DOI:10.1016/S2222-1808(14)60471-0
 21. Федорків О. П. Прогнозування, діагностика та профілактика гострого післяродового ендометриту у корів: автореф. дис. … канд. вет. наук: 16.00.07. Львів, 2015. 20 с.
 22. Wynn S. G., Fougère B. Veterinary herbal medicine. Elsevier Health Sciences, 2006. 720 p.
 23. Application of intrauterine aerosol preparation for the treatment of cows with postpartum complications/ O. Katsaraba et al. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences. 2018. Vol. 20. № 87. P. 55–59. DOI:10.15421/nvlvet8711
 24. The effectiveness of intrauterine injection of Fit-O-Methrin drug for endometritis in sows/ A. Y. Kraevskiy et al. Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology. 2021. Vol. 22. № 2. P. 209–216. DOI:10. 36359/scivp.2021-22-2.23
ДолученняРозмір
PDF icon feshchenko_1_2023.pdf546.44 КБ