Ви є тут

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПРОГНОСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЩОДО ЗАПЛІДНЕНОСТІ В ОВЕЦЬ

За використання технології штучного осіменіння у вівчарстві досі не визначені критерії оцінки повноцінності підготовки самок до осіменіння, а звідси – можливості прогнозування і корекції їх заплідненості, що не дозволяє раціонально використовувати кріоконсервовану сперму та забезпечувати максимальне отримання приплоду. Обґрунтовано прогностичне значення щодо заплідненості морфофункціонального стану вульви і піхви та якості слизу у вівцематок під час статевої охоти. Матеріалом дослідження були 327 овець асканійської селекції, у яких під час статевої охоти перед осіменінням проводили огляд вульви, піхви та оцінювали естральний слиз (кількість, колір, консистенція, наявність домішок, еластичність, електроопірність, тип кристалізації, уміст протеїну). За результатами
ультразвукової діагностики вагітності визначали заплідненість овець з різними інтегральними композиціями клінічних та лабораторних показників.

Встановлено, що в овець, у яких заплідненість у перший статевий цикл досягала 65,1 % найчастіше виявляли рожеву, помірно набряклу вульву з прозорим слизом. У самок з блідою слизовою та незначною кількістю слизу результативність осіменінь знижувалася до 53,3–58,0 %. За значної кількості естрального слизу частка неплідних тварин зростала вдвічі. Водночас виділення рідкого, але мутного, або густого слизу є ознакою несприятливого прогнозу, за якого заплідненість знижується в 1,8–2,1 рази (р<0,001). Густі, білі, пастоподібні виділення спостерігалися у незначної кількості овець, переважно ярок на початку анестрального сезону. Низька заплідненість у першу статеву охоту (35,5 %) та велика кратність повторних осіменінь (29,0 %) свідчить, що вівці з густим естральним слизом лише починають входити у парувальний сезон, а така якість секрету свідчить про недостатню естрогенізацію організму.

Також встановлено, що у неплідних овець під час статевої охоти вміст протеїну в цервікальному слизу був більшим в 4,8 рази, а еластичність слизу знижувалася у 2,9 рази. Найбільшу поширеність мав прогноз середньої заплідненості (53,3–58,0 %), який реєстрували у 62,9 % дослідних овець. Прогноз високої заплідненості, за якого результативними стали 62,5–65,1 % осіменінь, виявляли у 27,8 % самок. Водночас, кількість самок з прогнозу заплідненості на рівні 40 % складала лише 3,1 %, а поширеність несприятливого прогнозу, за якого заплідненість була найменшою (30,0–35,5 %), досягала 6,2 %.

Ключові слова: вівці, асканійська селекція, статева охота, прогноз заплідненості, естральний слиз, вульва, піхва, штучне осіменіння.

 

doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-6-14

1. Жулінська О.С., Дрозд С.Л., Могильницька С.В. Аналіз показників відтворення в овець асканійської селекції. Біологія тварин. 2016. Т. 18. №3. С. 36–45.

2. Amr A. Gabr, Nazem A. Shalaby, Mohamed E. Ahmed. Effect of Ewe Born Type, Growth Rate and Weight at Conception on the Ewe Subsequent Productivity of Rahmani Sheep. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 2016. P. 732–736.

3. Gardner  D.S., Buttery P.J., Danieland Z., Symonds M.E. Factors affecting birth weight in sheep: Maternal environment. Reproduction. 2007. P. 297–307.

4. Notter D.R. Genetic aspects of reproduction in sheep. Reproduction Domestic Animal. 2008. P. 122–128.

5. Earle E., McHugh N., Boland T.M., Creighton P. Effect of ewe prolificacy potential and stocking rate on ewe and lamb performance in a grass-based lamb production system. J. Anim Sci. 2017. Vol. 95(1). P. 154–164.

6. Freetly H.C., Leymaster K.A. Relationship between litter birth weight and litter size in six breeds of sheep. J. Animal Science. 2004. Vol. 82(2). P. 612–618.

7. Douhard F., Jopson N. B., Friggens N. C., Amer P. R. Effects of the level of early productivity on the lifespan of ewes in contrasting flock environments. Animal. 2016. P. 2034–2042.

8. Кошевой В.П., Скляров П.М., Науменко С.В. Проблеми відтворення овець і кіз та шляхи їх вирішення  / заг. ред. Кошевого В.П. Х.-Д.: Гамалія, 2011. 467 с.

9. Parkinson T. Artificial insemination of ewes/ Noakes D.E., Parkinson T.J. and England G.C.W. (eds). Veterinary Reproduction and Obstetrics. 9th edition. Saunders-Elsevier, London, UK. 2009. P. 765–808.

10. Болотов Ю.І. Удосконалення технологічних прийомів підвищення спермопродукції баранів-плідників і відтворювальних якостей вівцематок різного напрямку продуктивності: автореф. дис.  канд. с.-г. наук: 06.02.04. Херсон, 2010. 18 с.

11. The State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture/ ed. by Barbara Rischkowsky and Dafydd Pilling. FAO. Rome, 2007. 511 p.

12. Banerjee Ramanuj, Mandal Prabhat Kumar, Pal Uttam Kumar., Ray Kunal. Productivity and Genetic Potential of Garole Sheep of India – A Review. Asian Journal of Animal Sciences. 2010. Vol. 4. P. 170–189.

13. Сухарлёв В.А., Яковлев К.И. Овцы Украины. Харьков: Эспада, 2011. 352 с.

14. Rosa H.J.D., Bryant M.J. Seasonality of reproduction in sheep. Review. Small Ruminant Research. 2003. Vol. 48. P. 155–171.

15. Лобачова І.В. Морфологія яєчників овець у різні місяці року. Біологія тварин. 2016. Т. 18. № 1. С. 77–86.

16. David O. Norris., James A. Carr. Vertebrate Endocrinology (Fifth Edition). Chapter 10 – The Endocrinology of Mammalian Reproduction.  2013. 3 p.

17. Нежданов А.Г. Болезни органов размножения у крупного рогатого скота в свете современных достижений репродуктивной эндокринологии и патобиохимии. Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней животных и птиц. Екатеринбург, 2008. Вып. 2. С. 350–364.

18. Richards J.A.S., Pangas S.A. The ovary: Basic biology and clinical implications.  J. Clincal Investigation. 2010. Vol. 120. P. 963–972.

19. Manju Yadav. Mammalian Endocrinology. Encyclopedia of endocrinology, E. 2. Lecture Department of Zoology M.M.H. College. Chaziabad (U.P. India) Discovery Publishing House PVT.LTD. New Delhi –110002. 2008. 384 p.

20. Exfoliative vaginal cytology and serum progesterone during the estrous cycle of indigenous ewes in Bangladesh/ B.F. Zohara et al. Journal of Embryo Transfer. 2014. Vol. 29 (2). P. 183–188.

21. Pregnancy Associated Protein and Progesterone Concentrations During Early Pregnancy in Sirohi Goats/R.R. Salve et al. Small Ruminant Research. 2016. Vol. 141. 2016. P. 45–47. 

22. Christensen A.C., Haresign W., Khalid M.  Progesterone exposure of seasonally anoestrous ewes alters the expression of angiogenic growth factors in preovulatory follicles. Theriogenology. 2014. Vol. 81. P. 358–367.

23. Perry G.A., Perry B.L. Effect of the timing of controlled internal drug-releasingdevice inception of the gonadotropin-releasing hormone-induced luteinizing hormone surge and ovulatory response. J. Animal Science. 2009. Vol. 87. P. 3983–3990.

24.  Norris O. David.,  Carr A. James. Vertebrate Endocrinology (Fifth Edition). Chapter 10 – The Endocrinology of Mammalian Reproduction. 2013. P. 317–374.

25. Noel B., Bister J.L., Paquay R. Ovarian follicular dynamics in Suffolk ewes at different periods of the year. Journal of Reproduction and Fertility. 1993. Vol. 99. P. 695–700.

26. Lewis A.W., Berardinelli J.G. Gross anatomical and histomorphometric characteristics of the oviduct and uterus during the pubertal transition in sheep. J. Animal Scie. 2001. Vol. 79(1). P. 167–175.

27. The role of pheromones in farm animals – A review/ P.M. Kekan et al. Agricultural Reviews. 2017. Vol. 38(2). P. 83–93.

28. Mahmoud G.B.A. Physical and chemical properties of ewes cervical mucus during normal estrus and estrus induced by intravaginal sponges. Egyptian J. Animal Production. 2013. Vol. 50 (1). P. 7–12.

29. Харута Г.Г., Волков С.С., Лотоцький В.В. Стимуляція і синхронізація статевої циклічності у корів та методи підвищення заплідненості: метод. реком. Біла Церква, 2009. 21 c.

30. Власенко С.А. Поширеність гінекологічних хвороб та ефективність гормональної стимуляції і синхронізації стадії збудження статевого циклу у корів з гнійно-некротичними ураженнями в ділянці пальців. Біологія тварин. 2010. Т. 12. № 1. С. 184–191.

 

ДолученняРозмір
PDF icon vlasenko_1_2019.pdf6.48 МБ