Ви є тут

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГНІЙНИХ РАН У СОБАК ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Наведена клініко-морфологічна характеристика гнійних ран у собак за різних методів лікування. Для лікування гнійних ран у собак дослідної групи використовували янтарну кислоту в дозі 0,1 г/кг маси тіла тварини, у тварин контрольної групи − 5 % розчин глюкози в дозі 10 мл/кг маси тіла. Додатково тваринам обох груп, після первинної хірургічної обробки, рани промивали розчином 3 % перекису водню в дозі 100 мл, потім розчином хлоргексидину в кількості 100 мл, накладали провізорні шви, вводили через пасивний дренаж мазь „Левомеколь“ двічі на добу у дозі 0,5 мл на 1 см2 площі ранової поверхні. Описано методику проведення гістологічних досліджень. За результатами гістологічного дослідження ранового процесу у собак дослідної групи на 3-тю добу лікування виявлено чіткий демаркаційний вал на межі між здоровими та ушкодженими тканинами, в той час як у тварин контрольної групи демаркаційна зона не мала чітких меж. На 7-му добу лікування у дослідній групі встановлено виражені регенеративні процеси базального шару клітин, а на 10-ту − спостерігається чітка диференціація шарів шкіри та відновлення похідних, на відміну від тварин контрольної групи, у яких ці процеси були слабко виражені. Застосування янтарної кислоти для комплексного лікування гнійних ран у собак сприяє швидшому перебігу регенеративних процесів у зоні ранового дефекту та скорочує термін лікування в 1,2 рази (p<0,001) порівняно з тваринами, яким використовували 5 % розчин глюкози.

Ключові слова: янтарна кислота, гнійні рани, лікування, гістологічне дослідження, клінічне дослідження, собаки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Пустовіт Р.В. Характеристика переломів трубчастих кісток у дрібних домашніх тварин. Вісник Білоцерківського НАУ. Біла Церква, 2007. Вип. 44. С. 124–127.

2. Авраменко Т.О., Стецюра Л.Г., Борисевич В.Б. Лікування травм у собак: збірник матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф. 2007 р.: тези допов. Київ, 2001. С. 48−51.

3. Авраменко Т.О., Стецюра Л.Г., Борисевич В.Б. Особливості травматизму собак в умовах великого міста. Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту. Київ, 2001. Вип. 38. С. 63–67.

4. Ільніцький М.Г., Гєрдєва А.О. Поширення хірургічної патології у собак в деяких районах м. Одеси. Вісник НУБіП України. 2016. Вип. 237. С. 42–49.

5. Heldmann E., Brown D.C., Shofer F. The association of propofol usage with postoperative wound infection rate in clean wounds: a retrospective study. Vet. Surg. 1999. Vol. 28. P. 256−259.

6. D. Schlichting D., McCollam J.S. Recognizing and managing severe sepsis: acommon and deadly threat. South. Med. J. 2007. Vol. 100. №6. Р. 594–600.

7. Nicholson M., Beal M., Shofer F., Brown D. Epidemiologic evaluation of postoperative wound infection in clean-contaminated wounds: A retrospective study of 239 dogs and cats. Vet. Surg. 2002. Vol. 31 (6). P. 577–582.

8. Fukuyama Y., Kawarai S., Tezuka N. The palliative efficacy of modified Mohs paste for controlling canine and feline malignant skin wounds. J. Vet. Q. 2016. No. 1. Р. 1–7.

9. Безрук Е.Л. Раневой диализ в профилактике и лечении хирургической инфекции у животных: дис…. д-ра вет. наук: 06.02.04. Москва, 2013. 319 с.

10. Vafin A.Z., Grushko V.I., Kazantsev I.S. Plasma technologies in treatment of purulent wounds. Vestn. Khir. Im.
I. J. Grek. 2007. No. 166(5). Р. 44–47.

11. Therapeutical effect of carbasept and carbasept-oxy creams in treatment of wounds, joint and tendon inflamations / A. Matusevičius et al. Veterenarija ir zootechnika. 2009. № 69. T. 47. Р. 1392–2130.

12. Підборська Р. В. Застосування озонотерапії у собак із гнійними ранами: автореф. дис…. канд. вет. наук: 16.00.05. Біла Церква, 2011. 18 с.

13. Ponomarenko O. V., Pertsov V.I. Optimized approach to surgical treatment of wound surfaces. Zaporozhye medical journal. 2016. №6 (99). P. 93–96.

14. Bowler P. G., Duerden B.I., Armstrong D.G. Wound microbiology and associated approaches to wound management. Clinical Microbiology Reviews. 2001. Vol 14(2). P. 244–269.

15. Efficiency of Magnesium-Containing Preparation Polykatan in Therapy of Purulent Wounds / A.A. Spasov et al. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2010. № 2. Vol. 131. Р. 132–135.

16. Moffatt S.E. Hypothermia in trauma. Emerg. Med J. 2013. Vol. 30. Issue 12. P. 989–996.

17. Применение аппликационных сорбентов нового поколения в гнойной хирургии / О. А. Беляева и др. Клінічна хірургія. 2007. №11/12. С. 5–6.

18. Bader А., Lorenz К., Richter А. Interactive role of trauma cytokines an d erythropoietin and their therapeutic potential for acute and chronic wounds. Rejuvenation Res. 2011. Vol. 14(1). P. 57–66.

19. Menke N.B., Ward K.R., Witten T.M. Impaired wound healing. Jan-Feb. 2007. Vol. 25(1). P. 19–25.

20. Андреев В.А., Сбойчаков В.Б., Нарольская Д.П., Суменова Д.К. Новые подходы к лечению гнойных ран: материалы международной научной конференции «V Лужские научные чтения. Современное научное знание: теория и практика» (22 мая 2017 года). Санкт-Петербург, 2017. С. 170−173.

21. Amimoto, A. Dressings, bandages, and splints for wound management in dogs and cats. Vet. Clin. North. Am. Small. Anim. Pract. 2006. No. 36(4). Р. 59−91.

22. Рубленко М.В., Яремчук А.В. Клініко-морфологічна характеристика та сучасні підходи до лікування ран великої рогатої худоби. Вісник БДАУ. Біла Церква, 2007. Вип. 48. С. 87−90.

23. Berry D.B., Sullins K.E. Effects of topical application of antimicrobials and bandaging on healing and granulation tissue formation in wounds of the distal aspect of the limbs in horses. Am. J. veter. Res. 2003. Vol. 64. №1. P. 88–92.

24. Загальна ветеринарна хірургія / І.С. Панько та ін.; за ред. І.С. Панька. Видання друге, доп. і перероб. Біла Церква: Білоцерківський державний аграрний університет, 2008. 328 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_ilnitsky_165-170.pdf217.45 КБ