Ви є тут

Комплексне лікування великої рогатої худоби за фасціольозу

Однією з причин недостатньої рентабельності молочного скотарства є паразитарні захворювання, зокрема фасціольозна інвазія. Ця хвороба може завдати значних економічних збитків: зниження молочної продуктивності корів, зменшення приростів живої маси молодняку, негативний вплив на репродукцію. На сьогодні ринок ветеринарних препаратів доволі насичений протитрематодними засобами зарубіжного і вітчизняного виробництва. Проте для власників тварин ключовою проблемою залишається ціна/ефективність антигельмінтиків. Специфічні препарати звільняють організм від гельмінтів, не впливаючи на процеси відновлення після інвазії. Проте тривале застосування одних і тих же препаратів призводить до збільшення кількості випадків розвитку резистентності фасціол до антигельмінтиків. Метою дослідження є апробація нових лікувальних комбінацій, які б  забезпечували звільнення організму великої рогатої худоби (ВРХ) від трематод і відновлення порушених фізіологічних функцій. У роботі наведено результати апробації комбінації рафензол емульсії та настою трави звіробою за фасціольозу ВРХ в умовах молочно-товарної ферми Київщини. Екстенс- та інтенсефективність монотерапії рафензол емульсією через 10 діб становила 40 %, а на 30-ту добу збільшилася до 80 %. Комплексне використання рафензол емульсії з настоєм трави звіробою, згідно зі схемою, через 10 діб забезпечило 80 % екстенс- та інтенсефективності. Через 30 діб показник покращився до 100 %. Трава звіробою покращує регенерацію ушкоджених фасціолами тканин, сприяє засвоюванню корму та відновленню продуктивності. Комплексне лікування ВРХ з використанням етіотропної та патогенетичної терапії є високоефективним. Засоби фітотерапії у поєднанні з трематодоцидними препаратами покращують порушену функцію тканин за ураження фасціолами.

Ключові слова: рафензол емульсія, настій трави звіробою, фасціольоз, інтенсивність та екстенсивність інвазії, екстенсефективність та інтенсефективність препаратів.

 

1. Дахно І., Дахно Г., Кручиненко О., Березовський А. Терапевтична та економічна ефективність комбітерму на ранній стадії фасціольозної інвазії корів. Вет. медицина України. 2004. №8. С. 18–19.

2. Шевченко А.М. Паразитози великої рогатої худоби стійлового періоду та сучасний стан ринку препаратів в Україні. Вет. медицина України. 2013. №4. С. 15–18.

3. John B., Davies D., Williams D., Hodgkinson J. A review of our current understanding of parasite survival in silage and stored forages, with a focus on Fasciola hepatica metacercariae.   Grass Forage Sci. 2019 Jun. Р. 211–217.

4. Bovine fascioliasis in Brazil: Economic impact and forecasting / M. Molento et al. Vet Parasitol Reg Stud Reports. 2018. Р. 1–3.

5. Bovine fascioliasis in Brazil: Economic impact and forecasting / Molento M. et al. Vet Parasitol Reg Stud Reports. 2018 May.

6. Bovine fasciolisis in São Paulo state, Brazil. / Mendes T. et al. Vet Parasitol Reg Stud Reports. 2019 Aug. Doi: https://doi.org/10.1016/j.vpsr.2019.100293.

7. Krsak M., Patel N., Poeschla E. Case Report: Hepatic Fascioliasis in a Young Afghani Woman with Severe Wheezing, High-Grade Peripheral Eosinophilia, and Liver Lesions: A Brief Literature Review. Am J Trop Med Hyg. 2019 Mar. Р. 588–590.

8. The egg hatch test: A useful tool for albendazole resistance diagnosis in Fasciola hepatica / L. Ceballos et al. Vet Parasitol. 2019. 13 p.

9. Flukicide effi  cacy against Fasciola hepatica of Triclabendazole and Nitroxynil in cattle of the central valley of Chile / J. Romero et al. Rev Bras Parasitol Vet. 2019. P.164– 167.

10. Fasciola hepatica in UK horses / H. Aowell et al. Equine Vet J. 2019. Р. 1–6.

11. May K.,  Brügemann K., König S., Strube C. Patent infections with Fasciola hepatica and paramphistomes (Calicophoron daubneyi) in dairy cows and association of fasciolosis with individual milk production and fertility parameters. Vet Parasitol. 2019. Р. 32–41.

12. Villa-Mancera A., Reynoso-Palomar A. High prevalence, potential economic impact, and risk factors of Fasciola hepatica in dairy herds in tropical, dry and temperate climate regions in Mexico. Acta Trop. 2019 May. P. 169–175.

13. Humiczewska M. Same glycolytic enzymes in metacercaria of Fasciola hepatica. Ac. Parasitologica: УІІІ Europеa Multicollguim of Parasitology. Poznan, Poland. 2000. 145 р.

14. Liver fluke (Fasciola hepatica) co-infection with bovine tuberculosis in cattle: A prospective herd-level assessment of herd bTB risk in dairy enterprises/ Byrne A. et al. Transbound Emerg Dis. 2019 Jul. P. 1727–1736.

15. Prevalence of fasciolosis in livestock and humans: A systematic review and meta-analysis in Iran. / S. Khademvatan et al. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2019. P. 116–123.

16. Barbosa R., Pinto C., Garcia P., Rodrigues A. Prevalence of fasciolosis in slaughtered dairy cattle from São Miguel Island, Аzores, Portugal. 4 Vet Parasitol Reg Stud Reports. 2019 Aug. Doi: https://doi.org/10.1016/j.vpsr.2019.100319.

17. A post-mortem study of bovine fasciolosis in the Mitidja (north center of Algeria): prevalence, risk factors, and comparison of diagnostic methods / Chaouadi M. et al. Trop Anim Health Prod. 2019 Jun.

18. Patterns of Fasciola hepatica infection in Danish dairy cattle: implications for on-farm control of the parasite based on diff erent diagnostic methods/ Takeuchi-Storm N. et al. Parasit Vectors. 2018 Dec. Vol. 11(1). 674 p.

19. Онуфриенко М.Э. Методы прижизненой диагностики фасциолеза крупного рогатого скота. Тр. Всерос. ин-та гельминтологии. Москва, 2004. Т. 40. С. 275–280.

20. Лавренов В.К., Лавренов Г.В.  Полная энциклопедия лекарственных растений. Москва: Олмапресс, 1999. ІІ том. 124 с.

ДолученняРозмір
PDF icon avramenko_2_2019.pdf2.9 МБ