Ви є тут

КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ НЕКРОБАКТЕРІОЗНИХ УРАЖЕНЬ КІНЦІВОК У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

У статті представлено обґрунтування комплексних схем лікування некробактеріозу у бичків на відгодівлі із використанням антибіотика Цефтіоклін та імуномодулятора Авестим. На основі клініко-гематологічних показників доведено, що комбіноване застосування цих препаратів має високу лікувальну ефективність некробактеріозних уражень кінцівок та суттєво прискорює одужання тварин без подальшого розвитку рецидивів хвороби.

Ключові слова: некробактеріоз, велика рогата худоба, цефтіоклін, авестим.

 1. Ishler V. Prevention and control of foot problems in dairy cows / V. Ishler, D. Wolfgang, D. Griswold. –  Pen. State: College of Agricultural Sciences, 2008. – 19 p.
 2. Нусс К. Правильний догляд за проблемними копитцями / К. Нусс //Пропозиція. – 2013. – №11/12. – С. 54-57.
 3. Поширення захворювань в ділянці пальця у високопродуктивних корів залежно від рівня молочної продуктивності / [В.М. Власенко, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький та ін.] // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2003. – Вип. 25, ч. 1. – С. 45-51.
 4. Козій В.І. Порівняльна ефективність різних методів лікування виразок підошви у корів / В.І. Козій, В.В. Нагорний, С.В. Черняк // Вісник Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2005. – Вип. 31. – С. 41-47.
 5. Власенко С.А. Гістологічна характеристика запально-регенеративного процесу за виразок м’якуша та шкіри міжпальцевого склепіння у корів / С.А. Власенко, Л.П. Горальський / Науковий вісник вет. медицини. – Біла Церква, 2010. – Вип. 3 (73). – С. 13-18.
 6. Мищенко В.А. Болезни конечностей у высокопродуктивных коров / В.А. Мищенко, А.В. Мищенко // Ветеринарная патология. – 2007. - №2. – С. 138-143.
 7. Средства для ветеринарно-санитарных и лечебных мероприятий при заболевании некробактериозом  крупного рогатого скота / [С.В. Крюков, Н.В. Мельник, Б.В. Соловьев и др. ] //  ветеринарный врач. – 2010. – №4. – С. 7-9.
 8. Джупина С.И. Некробактериоз – инфекция факторная / С.И. Джупина // Ветеринария. – 1999. – №2. – С. 9-11.
 9. Tomlinson D. Nutrition and the bovine claw metabolic control of keratin formation / D. Tomlinson, C. Mulling, M. Socha // Proc. of the 13th Intern. Symp. and 5th Conf. on Lamen. in Rumin. (11-15 Feb., 2004). – 2004. – P. 168-174.
 10. Калюжный И.И. Ацидоз рубца / И.И. Калюжный // Ветеринария с.-х. животных. – 2006. – №1. – С. 50-53.
 11. Волгин В. Оптимизация питания высокопродуктивных коров / В. Волгин, А. Бибикова, Л. Романенков // Животноводство России. – 2005.– №3. – С. 27-28.
 12. Гриневич Ю.А. Определение иммунных комплексов в крови онкологических больных / Ю.А. Гриневич, А.Н. Алферов // Лаб. дело. – 1981. – №8. – С. 493–495.
 13. Николайчик В.В. Способ определения "средних молекул" / В.В. Николайчик, В.М. Моин, В.В. Кирковский // Лаб. дело. – 1991. – №10. – С. 13–18.
 14. Bode J.J. The influence of inflammation on the manufacture and destruction of erythrocytes / J.J. Bode, M.G. Woldring, J.J. Vegter // Ned. Tijdschr. Geneeskd. – 1962. – Vol. 24, №106. – P. 614–617.
 15. Казмірчук В.Є. Клінічна імунологія і алергологія / В.Є. Казмірчук, Л.В. Ковальчук. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 267-275.