Ви є тут

КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОЗДОРОВЛЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ВІД ЛЕЙКОЗУ В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

У статті наведені особливості та закономірності розвитку епізоотичного процесу та епізоотичної ситуації за лейкозу великої рогатої худоби в господарствах України за 1995–2013 роки.

Зниження напруженості епізоотичного процесу та наявність чітко вираженої стадії згасання підтверджує ефективність оздоровчих протилейкозних заходів. При цьому, частка господарств, де реєструється лейкоз, в 2013 році знизилась в 17,7 рази порівняно з 1995 роком.

Ключові слова: лейкоз великої рогатої худоби, епізоотична ситуація, протилейкозні заходи.

1. Сучасний метод лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби / Л. Абрамова, Ю. Собко, І. Собко, В. Прискока // Вет. медицина України.– 2003.– №9. – С. 39–41.

2. Інструкція з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу / Затвердж. наказом Держ. комітету вет. медицини України 21.12.2007, №21. Зареєстровано в Мін. юстиції України 11.01.2008 р. за №12/14703.

3. Ярчук Б.М. Сучасні аспекти діагностики та заходів боротьби з лейкозом великої рогатої худоби / Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, О.В. Довгаль // Вет. медицина України.– 2006.– №9. – С. 21–23.

4. Ярчук Б.М. Імуноферментний метод у системі оздоровчих протилейкозних заходів / Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, В.В. Сліпець // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.– Біла Церква, 2006. – Вип. 36. – С. 182–186.

5. Гулюкін М.І. Методи діагностики лейкозу великої рогатої худоби та їх оцінка в системі протиепізоотичних заходів у Російській Федерації / М.І. Гулюкін // Вет. медицина України.– 2006.– №3. – С. 20–21.

6. Ковалюк Н.В. Молекулярно-биологические методы для оздоровления стад крупного рогатого скота от лейкоза / Н.В. Ковалюк // Ветеринария.– 2008.– №2.– С. 22–26.

7. Дробот Е.В. Генотипическое разнообразие вируса лейкоза крупного рогатого скота / Е.В. Дробот // Вет. медицина України.– 2006.– №3. – С. 31.

8. Джупина С.И. Теория эпизоотического процесса / С.И. Джупина.– Москва, 2004.– 129 с.

9. Ярчук Б.М. Основні засади щодо заходів профілактики та боротьби з лейкозом великої рогатої худоби в господарствах України / Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, О.В. Довгаль // Наук.-техніч. бюлетень Ін-ту біології тварин і ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок.– Львів, 2009.– Вип. 10, №4.– С. 332–336.

10. Довгаль О.В. Епізоотологічний моніторинг лейкозу великої рогатої худоби в господарствах Білоцерківського району / О.В. Довгаль, Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін // Наук.-техніч. бюлетень Ін-ту біології тварин і ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок.– Львів, 2009.– Вип. 10, №4.– С. 254–257.

11. Бусол В.О. Гемобластози: епідеміологічна проблема [Text] / В.О. Бусол, Л.В. Коваленко, Т.Г. Тонська // Бібліографічно-реферативний довідник.– К.: Укр. фітосоціологічний центр, 2011.– С. 8–15.

12. Методологія системи протилейкозних заходів у господарствах України / Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, О.В. Довгаль, С.А. Білик. Наук. вісник вет. медицини. // Зб. наук. праць.– Вип. 8 (87) – Біла Церква: Білоцерківський НАУ, 2011.– С. 205–208.

13. Епізоотична ситуація та організаційно-методичні засади оздоровлення від лейкозу господарств України / Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, О.В. Довгаль, С.А. Білик. Наук. вісник вет. медицини. // Зб. наук. праць. – Вип. 12 (107). – Біла Церква: Білоцерківський НАУ, 2013.– С. 83–87.

14. Belev N. Problems of bovine leucosis control and prophylaxis in industrial breeding conditions [Text] / N. Belev, K. Ourouhev, N. Naidenova // Ann. De Rech. Vet.– 1978.– Vol. 9.– №4.– P. 915–917.

15. Detection of bovine leukemia virus specific antibodies using recombinant p24-ELISA [Text] / G. Gutierres, I. Alvares, N. Fondevila, R. Politzki [et al.] // Veterinary Microbiology.– 2009.– Vol. 137.– №3/4.– P. 224–234.

16. Kaczmarczyk E. Comparative analysis of an ELISA and fluorescent antibody test for the diagnosis of bovine leukaemia virus infection in cattle [Text] / E. Kaczmarczyk, B. Bojarojk-Nosowicz, O. Cybulka // Bull. Veter. Inst. In Pulawy.– 2008.– Vol. 52.– №1.– P. 19–22.

17. Rudy A. Eradication of bovine leukemia in Poland [Text] / A. Rudy, K. Ploneczka // Med. Weter.– 2007.– Vol. 63.– №6.– P. 648–650.

18. Effects of subclinical bovine leukemia vims infection onfertility of Yolstein cows and heifers [Text] / S. Yavru, M. Kale, A. Ata [et al.] // Med. Vet. 2007.– Vol. 63.– №6.– P. 667–669.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_yarchuk_ua.pdf470.14 КБ