Ви є тут

МЕХАНІЗМИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ЗА ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В СОБАК

У статті описано порушення гемостазологічних механізмів після видалення неоплазій молочної залози у собак. У післяопераційний період зареєстровано достовірно значуще підвищення вмісту фібриногену, розчинного фібрину, активованого часткового тромбопластинового часу на тлі зниженої сумарної фібринолітичної активності. У більшому ступені коагулопатія була виражена за злоякісного ураження. Надалі протягом 14 діб констатували тенденцію до нормалізації у пацієн-тів із доброякісними пухлинами молочної залози, за відсутності подібних змін у тварин зі злоякісними  новоутвореннями.

Ключові слова: пухлини, молочна залоза, собаки, фібриноген, розчинний фібрин, активований частковий тромбопластиновий час, сумарна фібринолітична активність.

1. Смирнов О.Н. Влияние мексидола на показатели гемостаза у больных раком молочной железы в процессе цитостатической терапии / О.Н. Смирнов, Л.В. Курашвили, В.Э. Олейников, Ю.В. Булавкин, Е.Н. Тумаева // Российский онкологический журнал. – 2004. – № 1. – С. 37–40.

2. Maiolo A. Hemostasisi and cancer induce the expression of tissue factor-like procoagulant activity on endothelial cells /A. Maiolo, A. Tua, G. Grignani // Hematologica. – 2002. – Vol. 87. – P. 624–628.

3. Mitchell W.H. Coagulation problems in patient with cancer / W.H. Mitchel, B.J. Parson, J. Althaus // Jornal of Surgical Oncology. – 2006. – V. 13. – P. 323–327.

4Caine G.J.  Thehypercoagulablestateofmalignancy: pathogenesisandcurrentdebate / G.J. Caine, P.S. Stonelake, G.Y. Lip, S.T. Kehoe // Neoplasia.– 2002.– Vol. 4(6). – P. 465–473.

5. Білий Д.Д. Фібриноген у комплексній оцінці неоплазійного процесу за пухлин молочної залози у собак / Д.Д. Білий, В.С. Шаганенко // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т.15, № 3 (57). – Ч. 1. – С. 40–44.

6. Белый Д.Д. Гемостазиологическая реакция после экстирпации злокачественных опухолей молочной железы у собак / Д.Д. Белый, М.В. Рубленко, В.С. Шаганенко // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2013. – № 3. – С. 20–22.

7. Рубленко М.В. Дослідження гемостазу / Методи клінічної лабораторної діагностики / [В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – С. 271–292.

8. Marconato L. Prognosticfactorsfordogswithmammaryinflammatorycarcinoma: 43 cases (2003-2008) / [L. Marconato, G. Romanelli, D. Stefanello, C. Giacoboni, U. Bonfanti, G. Bettini, R. Finotello, S. Verganti, P. Valenti,L. Ciaramella, E. Zini] // J.Am.Vet.Med.Assoc.– 2009.– V. 15. – P. 967–972.

9. Hemostatic abnormal itiesin dogs with carcinoma: a thrombo-elastographic characterization of hyper coagulability / [P. Vilar Saavedra, А. Lara García, S. ZaldívarLópez, G. Couto] // Vet. J.– 2011. –V. 190(2). – Р. 78–83.