Ви є тут

МІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ В ТОНКІЙ КИШЦІ ЦУЦЕНЯТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕННЯ ІЗОЛЯТОМ ПАРВОВІРУСУ, КУЛЬТИВОВАНИМ У ГЕТЕРОЛОГІЧНІЙ КУЛЬТУРІ КЛІТИН

Наведено результати вивчення гістологічних змін в дванадцятипалій, порожній і клубовій кишках собак за експериментального зараження парвовірусним ентеритом. Проведено гістологічне дослідження тонкого відділу кишечнику, відібраного від трупів (n = 5) цуценят, метис лабродора з безпородною, що були заражені польовим ізолятом парвовірусу культивованим на гетерологічних культурах клітин (СПЕВ, ВНК-21, RK-13). Наявність парвовірусу, без інших асоціантів у дослідних тварин підтверджена у ІФА та ІХА. Виготовлені гістологічні зрізи фарбували гематоксиліном й еозином за стандартними прописами. Загальну гістологічну будову і мікроструктурні зміни в гістологічних препаратах вивчали під світловим мікроскопом.

Найбільш виразні пошкодження й типові зміни в усіх дослідних собак зафіксовані нами у порожній і клубовій кишках.

Ключові слова: парвовірусний ентерит собак, гістологічні зміни, дванадцятипала кишка, порожня кишка, клубова кишка.

Список ЛІТЕРАТУРи

 1. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології: Навч. посіб. .2-е вид. Житомир: Полісся, 2011. 288 с.
 2. Гістологія з основами гістологічної техніки: підручник / за ред. В. П. Пішака. К. : КОНДОР, 2008. 400 с.
 3. Борисевич В.Б., Борисевич Б.В. Заразные и незаразные болезни собак. К.: Кировоградгос из-дат, 1997. 435 с.
 4. Добреля Н. В., Бойцова Л. В., Данова І. В. Правова база для проведення етичної експертизи доклінічних досліджень лікарських засобів з використанням лабораторних тварин //Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №. 2. – С. 95-100.
 5. Лісова В. В., Чумаков К. А. Парвовірусна інфекція собак. Житомир; «Полісся» 2011. 208 с.
 6. Орлянкин Б.Г. Парвовирусы животных. C-х. биология, 1986 .№ 11. с. 23 – 34.
 7. Радзиховський М.Л., Заїка С.С. Патоморфологічна характеристика парвовірусного ентериту в собак. Наук. вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. 2017. № 82, т. 19, С. 45 –49.
 8. Стекольников А.А., Коробов А.В. Профессиональная этика врача ветеринарной медицины. СПб.: Лань, 2004. 288 с.
 9. Nandi S., Kumar M. Canine Parvovirus: Current Perspective. Indian J. Virol. – 2010 – 21(1). – Р. 31–44.
 10. Canine parvovirus epidemilogy in Bulgaria / C. Filipov et all. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 2011. Vol. 23. P. 152–154.
 11. Charmichael L.E., Binn L.N. New enteric viruses in the dog. Adv. Vet. Sci. And Comp. Med. 1981. Vol. 25. № 1. Р. 1 – 37.
 12. Cheville N.F. Cytopathology in viral diseases. Monogr. Virol. 1975. Vol. 10. № 1. P. 1-99.
 13. Clinical, hematological and biochemical findings in puppies with coronavirus and parvovirus enteritis / Castro T. et al. Can Vet J. 2013. Vol. 54(9). P. 885–893.
 14. Steinel A., Parrish C.R., Bloom M.E., Truyen U.Parvovirus Infections in Wild Carnivores. Journal of Wildlife Diseases. 2001. № 37(3). Р. 594–607.
 15. Siegl G. The parvoviruses. Virol. Monogr. 1976. Vol. 15. № 1. P. 1-109.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_radsikhovskii_123-128.pdf222.84 КБ