Ви є тут

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ТОВСТОЛОБИКІВ ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ ЇХ ЗАГИБЕЛІ

Досліджено причини загибелі товстолобиків, вирощених у ставку ФГ «Гоншан» та ураженість живої риби паразитами. Проаналізовано екстенсивність та інтенсивність інвазії товстолобиків після зимівлі, визначено якість води у водоймі, проведено патолого-анатомічні та гістологічні дослідження загиблої риби.

Виявлено ураженість риб синергазилюсами (ракоподібні) та диплостомами (трематоди). Гістологічним дослідженням встановлено патологічні зміни в селезінці, нирках та печінці, що свідчить про тривале надходження токсичних речовин в організм риби, які знаходилися у воді. Це підтверджено органолептичними та фізико-хімічними дослідженнями води, за якими виявлено підвищення її кольоровості, лужності та збільшення вмісту хлоридів.

Ключові слова: риба, товстолобики, синергазильоз, диплостомоз, інтенсивність інвазії, екстенсивність інвазії, патолого-анатомічний розтин, гістологічне дослідження, вода, хімічний склад, печінка, селезінка, нирки.

1. Епізоотична ситуація з інфекційних хвороб риби в Україні / Т.В. Мазур, Н.Г. Сорокіна, О.К. Гальчинська [та ін.] // Наукові доповіді НУБіП. – 2011. – № 5 (27). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_5/ 11mtv.pdf.

2. Українці стали споживати менше риби // Аграрний бюлетень. – 2015, травень. – Режим доступу: http://ab.org.ua/ukrayintsi-stali-spozhivati-menshe-ribi/.

3. Алимов С.І. Рибне господарство України: стан і перспективи / С.І. Алимов. – К.: Вища освіта, 2003. – С. 3.

4. Однокурцев В.А. Паразитарные болезни рыб и их влияние на рыбную продукцию и здоровье человека / В.А. Однокурцев, О.Д. Апсолихова // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2009. – № 11 (30): в 2-х ч.: ч. I. – C. 150–153.

5. Допіряк В.О. Ветеринарне забезпечення рибництва Буковини / В.О. Допіряк, М.К. Божко // Ветеринарна медицина України. – 2012. – № 10 (200). – С. 33.

6. Головина Н.А. Особенности течения эпизоотии у рыб на рыбоводных предприятиях и их связь с природными очагами заболеваний / Н.А. Головина // Эпизоотический мониторинг в аквакультуре: состояние и перспективы: материалы Всерос. науч.-практ. конф.-семинара (Москва, 13–14 сент, 2005 г.) / Мин-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. – М., 2005. – С. 30–34.

7. Микитюк П.В. Хвороби прісноводних риб / П.В. Микитюк, О.М. Якубчак. – К.: Урожай, 1992. – С. 5.

8. Наконечна М.Г. Хвороби риб з основами рибництва / М.Г. Наконечна, О.Ф. Петренко, В.П. Постой; за ред. М.Г. Наконечної. – К.: Наук. світ, 2003. – 222 с.

9. Секретарюк К.В. Ветеринарна іхтіопатологія / К.В. Секретарюк. – М.: Универсум паблишинг, 2003. – 306 с.

10. Siwickie A. Choroby ryb hodowlanych / A. Siwickie, J. Antyhowicz. – Olsztyn: IRS, 1994. – 376 s.

11. Грищенко Л.И. Болезни рыб и основы рыбоводства / Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев, Г.В. Васильков. – М.: Колос, 1999. – 456 с.

12. Effects of water pH on copper toxicity of early life stages of the common carp (Cyprinus Carpio) / J.H.X. Stouthart Xander, L.M. Heans Jeroen, A.C. Lock Robert [et al.] / Wendelaar // Environ. Toxicol. and Chem. – 1996. – Vol. 15, № 3. – P. 376–383.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_dzmil_ua.pdf697.14 КБ