Ви є тут

Морфологічний склад крові та особливості метаболізму у гонадоектомованих півників породи Адлерська срібляста

 

У статті висвітлено результати дослідження морфологічного складукрові, показників метаболізму та вмісту гормонів у плазмі крові гонадоектомованих півників породи Адлерська срібляста. У досліді було використано40 півників віком 6 тижнів, з яких сформували дві групи – контрольну тадослідну по 20 голів у кожній. Встановлено, що у підготовчий (зрівняльний) період клінічний стан, морфологічний склад крові та показники метаболізмуу півників дослідних груп не відрізнялись між собою і були в межах фізіологічних значень. Не виявлено відмінностей за концентрацією глюкози вкрові, вмістом білка, тригліцеролів, холестеролу, сечової кислоти, а такожактивністю лужної фосфатази, аланін- і аспартатамінотрансферази в плазмікрові півників дослідної і контрольної груп у підготовчий період. Гонадоектомія півників методом хірургічного втручання у віці шістьтижнів суттєво не впливала на морфологію їх крові на третю добу, за винятком ШОЕ – значення якої у птиці дослідної групи виявилось в 1,9 раза вищим порівняно з контролем. У гонадоектомованих півників кількість тромбоцитів у крові зменшувалась на 30,7 % порівняно з контролем, що свідчитьпро зниження тромбоцитарної активності і, ймовірно, пов’язано з їх участюу процесах згортання крові в організмі після гонадоектомії. Інші показникиморфологічного складу крові, зокрема кількість еритроцитів, лейкоцитів, лімфоцитів, еозинофілів і нейтрофілів у гонадоектомованих півників не змінювались порівняно з контролем. Встановлено, що концентрація глюкозив крові, а також загального білка і сечової кислоти в плазмі крові півників, яких піддавали гонадоектомії на третю добу дослідного періоду, були на рівні значень птиці контрольної групи і відповідали фізіологічним значеннямцих показників у клінічно здорової птиці. У гонадоектомованих півнів на 125 добу дослідного періоду рівень глюкози та білка, а також показники ліпідного обміну, зокрема концентраціятригліцеролу і холестеролу в плазмі крові не змінювалися, тоді як вміст сечової кислоти збільшувався на 23,7 % порівняно з контролем. Встановлено, що вміст 3,2 раза, тестостерону – в 10,2 раза порівняно з контролем. Отже, гонадоектомія півників не впливає на морфологічний склад крові, показники метаболічного статусу птиці, але сприяє зниженню вмісту кортизолу та тестостерону в плазмі крові.

Ключові слова: півні, гонадоектомія, морфологія крові, показники метаболізму, активність ензимів, кортизол, тестостерон.

 1. Полегенька М. А. Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні. Економіката держава. 2019. № 3. С. 137–143. Doi:10.32702/2306-6806.2019.3.137
 2. Кучерук M. Якість і безпечність органічної курятини. Біоресурси і природокористування. 2018. 10 (3-4). С. 211–220. Doi:10.31548/bio2018.03.027
 3. Different Production Systems for Small Scale Production inResource Poor Settings/ B. Dutta et al. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2020. Vol. 9(10). P. 424–429. Doi:10.20546/ijcmas.2020.910.052.
 4. Songsee O., Tangtaweewipat S., Cheva-Isarakul B., Moonmanee T. Laparoscopic vacuum testectomy techniquefor castration Royal Project Bresse chickens on highland of Moonmanee T. Proper dietary crude protein and metabolizableenergy levels on growth performance, carcass characteristics and meat quality of Royal Project Bresse capon. Agriculture Natural Resources. 2020. Vol. 54. P.121–129. Doi:10.34044/j. anres. 2020.54.2.02
 5. Songsee O., Tangtaweewipat S., Cheva-Isarakul B., Moonmanee T. Proper dietary crude protein and metabolizable energy levels on growth performance, carcass characteristics and meat quality of Royal Project Bresse capon. Agriculture Natural Resources. 2020. Vol. 54. P.121–129. Doi:10.34044/j. anres. 2020.54.2.02
 6. Effects of Caponization on Growth Performance and Meat Physicochemical Properties of Crossbred Chickens/ J. Calik et al. Annals of Animal Science. 2020. Vol. 20 (4). P. 1509–1525. Doi:10.2478/aoas-2020-0073
 7. Murawska D., Gesek M., Witkowska D. Suitability of layer-type male chicks for capon production. Poultry science. 2019. Vol. 98 (8). P. 3345–3351. Doi: 10.3382/ps/ pez146
 8. Effects of caponization and age on the histology, lipid localization, and fiber diameter in muscles from Leghorn cockerels/ M. Gesek et al. Poultry Science. 2019. Vol. 98 (3). P. 1354–1362. Doi:10.3382/ps/pey459
 9. Effect of Caponisation on Bone Development in Native Male Chickens/ M. Kwiecień et al. Annals of Animal Science. 2019. Vol. 19 (4). P. 991–1007. Doi:10.2478/aoas- 2019-0057
 10. Improvac induces immunocastration by affecting testosterone levels and disrupting spermatogenesis in male broiler chickens / C. Wang et al. Poultry Science. 2019. Vol. 98 (11). P. 6034–6045. Doi:10.3382/ps/pez228
 11. Selected morphometric parameters and mineral density of tibiotarsal bones ingreen-legged partridge cockerels and capons/M. Zawacka et al. Polish Journal of Natural Science. 2018. Vol. 33 (1). P. 49–58. URL:https:// www.researchgate.net/publication/325245914
 12. Paudel T. P., Poudel B., Neupane D. Evaluation of Caponization on Growth and Meat Quality Parameters of Dual-Purpose Chicken. International Journal of Applied Sciences and Biotechnology. 2018. Vol. 6 (4). P. 339–343. Doi:10.3126/ijasbt.v6i4.22113
 13. Zawacka M., Gesek M., Michalik D., Murawska D. Changes in the content of edible and non-edible components and distribution of tissue components in cockerels and capons. Spanish Journal of Agricultural Research. 2018. Vol. 16 (1). 602 p. Doi:10.5424/SJAR/2018161-11834
 14. Decreased testosterone levels after caponization leads to abdominal fat deposition in chickens/ X. Cui et al. BMC Genomics. 2018. Vol. 19. 344 p. Doi: 10.1186/s12864- 018-4737-3
 15. Krawczyk J., Obrzut J., Calik J. Effects of genotype and sterilization of chickens on growth rate, slaughter yield, whole poultry colour and physicochemical properties of poularde meat obtained from a hybrid breed of conservative chickens and meat roosters. European Poultry Science. 2018. Vol. 82. 243 p. Doi:10.1399/eps.2018.243
 16. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. Fizykochemiczne i sensoryczne cechy miesa kogutow i kaplonow Sussex Rodu S-66. Nauka. Technologia. Jakość, 2018. Vol. 25. 2 (115). P. 48–58. Doi:10.15193/ZNTJ/2018/115/232
 17. Effect of Breed and Caponisation on the Growth Performance, Carcass Composition, and Fatty Acid Profile in the Muscles of Greenleg Partridge and Polbar Breeds/ M. Kwiecień et al. Brazilian Journal of Poultry Science. 2018. Vol. 20. P. 583–594. Doi:10.1590/1806-9061-2018-0753
 18. Kuźniacka J., Banaszak M., Adamski M. The analysis of meat and bone traits of Plymouth Rock cockerels and capons (P55) at different age. Poultry Science. 2017. Vol. 96 (9). P. 3169–3175. Doi:10.3382/ps/pex140. PMID: 28854746.
 19. Comparison of carcass, meat and bone characteristics of 16-week-old cockerels and capons of various origin/J. Kuźniacka et al. European Poultry Science. 2017. 81 p. Doi:10.1399/eps.2017.179.
 20. Comparison of the physicochemical and sensory characteristics of Rhode Island Red (R-11) capons and cockerels/J. Calik et al. Annals of Animal Science. 2017. Vol. 17 (3). P. 903–917. Doi:10.1515/aoas-2017-0002
 21. Immunocastration as an alternative to caponization: evaluation of its effect on body and bone development and on meat color and composition/M. Quaresma et al. Poultry Science. 2017. Vol. 96 (10). P. 3608–3615. Doi:10.3382/ps/ pex191
 22. Effect of caponization on performance and quality characteristics of long bones in Polbar chickens/ S. Muszyński et al. Poultry Science. 2017. Vol. 96. P. 491– 500. Doi:10.3382/ps/pew301
 23. Effects of caponization and ovariectomy on objective indices related to meat quality in chickens/ X. Cui et al. Poultry science. 2017. Vol. 96 (3). P. 770–777. Doi:10.3382/ps/pew346
 24. Gesek M., Zawacka M., Murawska D. Effects of caponization and age on the histology, lipid localization, and fiber diameter in muscles from Greenleg Partridge cockerels. Poultry science. 2017. Vol. 96 (6). P. 1759–1766. Doi:10.3382/ps/pew451
 25. Amorim A., Rodrigues S., Pereira E., Teixeira A. Physicochemical composition and sensory quality evaluation of capon and rooster meat. Poultry science. 2016. Vol. 95 (5). P. 1211–1219. Doi:10.3382/ps/pev448
 26. Effect of caponisation on physicochemical and sensory characteristics of chickens/A. Amorim et al. Animal: an international journal of animal bioscience. 2016. Vol. 10 (6). P. 978–986. Doi:10.1017/S1751731115002876
 27. Effects of Caponization on Growth Performance, Carcass and Meat Quality of Mos Breed Capons Reared in Free-Range Production System/D. Franco et al. Annals of Animal Science. 2016. Vol. 16 (3). P. 909–929. Doi:10.1515/ aoas-2016-0009
 28. Effects of Caponization on Expression of Gonadotropin-Releasing Hormone-I and Gonadotropin Subunits Genes in Roosters/ X. Guo et al. The journal of poultry science. 2016. Vol. 53 (1). P. 58–62. Doi:10.2141/jpsa.0150060
 29. Zawacka M., Murawska D., Gesek M. The effect of age and castration on the growth rate, blood lipid profile, liver histology and feed conversion in Green-legged Partridge cockerels and capons. Animal: an international journal of animal bioscience. 2017. Vol. 11 (6). P. 1017–1026. Doi:10.1017/S1751731116002378
 30. Adamski M., Kuźniacka J., Banaszak M. Effects of the origin and caponisation on carcass and meat traits in cockerels and capons aged 18 weeks. Acta Veterinaria Brno. 2016. Vol. 85. P. 395–403. Doi:10.2754 / avb201685040395
 31. Adamski M., Kuźniacka J., Banaszak M. The Effects of Strain and Caponisation on Carcass and Meat Traits of Cockerels Aged Twenty Weeks. Annals of Animal Science. 2016. Vol. 16 (4). P. 1227–1239. Doi:10.1515/aoas- 2016-0049
 32. Adamski M., Kuźniacka J., Banaszak M., Wegner M. The analysis of meat traits of Sussex cockerels and capons (S11) at different ages. Poultry science. 2016. Vol. 95 (1). P. 125–132. Doi:10.3382/ps/pev308
 33. Shaba P., Gana J., Yisa H.Y., Ndagimba, R. Effects of surgical caponisation on growth, carcass and some haematological parameters in cockerel chickens/ M.A. Mahmud et al. Sokoto Journal of Veterinary Sciences. 2013. Vol. 11. P. 57–62. Doi:10.4314 / sokjvs.v11i2.9
 34. Кокунин В.А. Статистическая обработка при малом числе опытов. Укр. биохим. журн. 1975. Т. 47. № 6. С. 776–790.
 35. Methods of laboratory clinical diagnosis of animal diseases/ V.I. Levchenko et al.; ed. V.I. Levchenko. Кyiv: Agrarna osvita, 2010. 437 p.
 36. Микитюк О.Ю. Хемілюмінесцентний аналіз у біології та медицині. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник української медичної стоматологічної академії. 2016. Том. 16. Вип. 1 (53). С. 299–303.
ДолученняРозмір
PDF icon cheverda_1_2021.pdf462.7 КБ