Ви є тут

МОРФОМЕТРІЯ СЕРЦЯ ТЕЛИЧОК ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

У роботі на основі комплексних досліджень за допомогою зоотехнічних, анатомічних, морфометричних та статистичних методик встановлено особливості будови та органометричні показники серця теличок чорно-рябої породи, їх морфологічного статусу, залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму. Визначено, що інтегруючий вплив симпатичного та парасимпатичного відділів автономної нервової системи, опосередкований через відповідні типи автономної регуляції серцевого ритму, зумовлює особливості будови серця. Телички з різними типами автономної регуляції серцевого ритму (симпатикотонічний, нормотонічний, парасимпатикотонічний) характеризуються відповідними показниками маси серця та його окремих частин, а також різними лінійними промірами.

Ключові слова: телички, морфометрія, симпатикотоніки, парасимпатикотоніки, нормотоніки, нервова система, серце, серцевий ритм, маса серця.

1. Anatomy of the left atrioventricualr valve apparatus in landrace pigs / J. V. S. Lima, J. Almeida,
B. Bucler, et. all. // Journal of Morphological Science. 2013. – N. 30. – P. 63–68.

2. Hutchison J. A comparative study of the morphology of mammalian chordae tendineae of the mitral and tricuspid valves / J. Hutchison, P. Rea // Vet Rec Open. 2015. – Vol. 2(2):e000150. doi: 10.1136/vetreco-2015-000150.

3. Ozbag D. The comprative investigation of morphology of papillary muscles of left ventricle in different species /
D. Ozbag, Y. Gumusalan, A. Demirant // International Journal of Clinical Practice. – 2005. – N. 59. P. 529–536doi:10.1111/j.1742-1241.2004.00345.x

4. Xanthos T. Anatomic variations of the cardiac valves and papillary muscles of the right heart / T. Xanthos,
I. Dalivigkas, K.A. Ekmektzoglou // Ital J Anat Embryol. – 2011. – Vol. 116(2). – P. 111-26.

5. Методика визначення типів вищої нервової діяльності свиней у виробничих умовах / В. І. Карповський,
В. О. Трокоз, Д. І. Криворучко та ін. // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та держ. н.-д. контрол. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. – 2012. – Вип. 13. – № 1/2. – С. 105–108.

6. Gross anatomy of the heart of the alpaca (Vicugna pacos, Linnaeus 1758) / W. Pérez, V. Méndez,
N. Vazquez, M. et. all. // Anat Histol Embryol. 2017. – Vol. 46. – P. 498–505. doi: 10.1111/ahe.12327.

7. Cope L. A. Atypical Chordae Tendineae of the Canine (Canis familiaris) Right Atrioventricular Valve / L.A. Cope // Anat Histol Embryol. – 2016. – Vol. 45(6). – Р. 485-489 doi: 10.1111/ahe.12231.

8. Волошин О. С. Особливості автономної нервової регуляції та серцевої діяльності в осіб різного віку /
О. С. Волошин, І. Б. Чень. Тернопіль – 2011. – № 4. – С. 24–28.

9. Лепявко А. А. Порівняльна характеристика автономної регуляції серця, пошкодженого адреналіном, у різно-статевих щурів при старінні / А. А. Лепявко // Здобутки клін. і експерим. мед. – 2008. – № 1. – С. 44–47.

10. Рощевский М.П. Электрокардиология копытных животных / М.П. Рощевский. Л.: Наука, 1978. – 166 с.

11. Баевский Р.М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе / Р.М. Баевский, О.И. Кирилов, С.З. Клецки. – М.: Наука, 1984. – 222 с.

12. Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі
та при патології: навч. посібник / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. – Житомир: Полісся,
2015. – 288 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_goralsky.pdf311.34 КБ