Ви є тут

НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ, ГЕМОПОЕЗ ТА БІЛОКСИНТЕЗУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПЕЧІНКИ У БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

У статті висвітлені дослідження показників гемоцитопоезу: загальної кількості еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну; вмісту загального білка і його фракцій (альбумінів, альфа-, бета- та гамма-глобулінів) у бугаїв-плідників різних вікових груп. Встановлено ліміти коливань деяких показників неспецифічної резистентності та функціонального стану печінки у бугаїв-плідників симентальської породи. Дослідження сприятимуть виявленню на ранніх стадіях порушень функціонального стану печінки в бугаїв-плідників у період їх експлуатації, а також запобігати прояву захворювань незаразної етіології.

Ключові слова: бугаї-плідники, спермопродуктивність, гемоцитопоез, загальний білок, загальна кількість імуноглобулінів, білкові фракції, альбуміно-глобуліновий коефіцієнт.

1. Полупан Ю.П. Селекція бугаїв-плідників за племінною (генетичною) цінністю / Ю.П. Полупан // Нарощування генетичного потенціалу с-г. тварин у реформованих підприємствах: Матеріали Всеукр. наук.-виробн. конф. (Черкаси): Міжвідом. тем. зб. наук. праць. – К.: Аграрна наука, 2000. – Вип 2. – С. 90–92.

2. Пабат Ю.П. М’ясна продуктивність і відтворювальна здатність симентальської худоби / Ю.П. Пабат, Й.З. Сірацький.– К.: ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998. –  С. 84–93.

3. Сірацький Й.З. Физиолого-генетические основы выращивания и эффективного использования быков-производителей / Й.З. Сірацький. – К., 1992. – С. 60–83.

4. Ветеринарная диспансеризация с.-х. животных: Справочник / В.И. Левченко, H.A. Судаков, Г.Г. Харута [и др.]; Под ред. В.И. Левченко. – К.: Урожай, 1991. – 304 с.

5. Кондрахин И.П. Диспансеризация с-х. животных (уч.-метод. пособие) / И.П. Кондрахин. – Симферополь, 1995. – 30 с.

6. Абрамов С.С. Диспансеризация – основа профилактики незаразных болезней / С.С. Абрамов, А.Ф. Могиленко, А.А. Белко // Уч.-метод. пособие для студ. ф-та вет. медицины, слушателей ФПК. – Минск, 1997. – 32 с.

7. Гемопоез і деякі показники неспецифічної резистентності у бугаїв-плідників симентальської породи / В.М Надточій, В.П Надточій, А.М. Дубін, М.М. Мацаца // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 2003. – Вип. 35. – С. 104–108.

8. Надточій В.П. Показники стану гемопоезу та неспецифічної резистентності у бугаїв-плідників симентальської породи /В.П. Надточій // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. − Львів, 2009. − Т.11, №2 (41). – Ч.1. − С. 397−400.

9. Надточій В. Показники крові у бугаїв-плідників за андрологічної диспансеризації / В. Надточій, В. Безух // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: програма міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 берез. 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 64–66.

10. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін.]. – К.: Урожай, 2010. – 437 с.

11. Репродуктивна функція і андрологічна диспансеризація бугаїв / [М.В. Косенко, Б.М. Чухлій, І.Я. Коцюмбас та ін.] – Львів, 2007 – 186 с.

12. Chenoweth P.J. Bull Libido/serving capacity. Veterinary Clinics of North America / P.J. Chenoweth // J. Food Animal hractice. – 1997. – № 13. – P. 331–344.

13. Subfertility in Males:An Important Cause of Bull Disposal in Bovines / C.S. Mukhopadhyay, A.K. Gupta, B.R.Yadav [et. аl.] // J. Anim. Sci. – 2010. – Vol. 23, № 4. – P. 450–455.

14. Tyagi S. Semen production performance of Frieswal bulls / S. Tyagi, A.K. Mathur and S.C. Agarwal // J. Anim. Sci. – 2000. – № 70 – P. 1032–1034.

15. Kuster C.E. Determining sample size for the morphological assessment of sperm / C.E. Kuster, R.S. Singer, G. Althouse // Theriogenology – 2004. – № 61. – P. 215–229.

16. Відтворювальна здатність бугаїв різної племінної цінності / [ Й.З. Сірацький, В.В. Федорович, Є.І. Федорович та ін.] // Розведення і генетика тварин. – 2008. – Вип 42. – С. 274–286.

17. Волков С.В. Влияние возраста быков и времени года на качество спермы / С.В. Волков, В.В. Алифанов, С.В. Алифанов // Современные проблемы науки и образования. – 2008. – № 6 (приложение „С.-х. науки”). – С. 5–8.

18. Біохімічні методи дослідження крові тварин: Методичні рекомендації [В.І. Левченко, Ю.М. Новожицька, В.В. Сахнюк та ін.]. – К, 2004. – 104 с.