Ви є тут

Особливості клініко-патоморфологічної картини за спонтанного зараження домашньої кішки (lat. Félis cátus) коронавірусом SARS-CoV-2

Нині в світі реєструють випадки інфікування різних видів тварин новим коронавірусом SARS-CoV-2. Цей вірус виділили у численних представників сімейства котячих, у норки європейської, тхора, єнотоподібного собаки, домашнього собаки, ряду приматів та інших тварин. У сприйнятливих тварин інфікування цим вірусом проявляється певними клінічними симптомами, хвороба може закінчитися летальним результатом з розвитком характерних патолого-анатомічних і гістологічних змін. За результатами проведених попередніх досліджень в Республіці Білорусь була виявлена циркуляція SARS-CoV-2 у кішки домашньої. Усі тварини в анамнезі мали контакт з хворими на Сovid-19 власниками. Метою роботи було визначити особливості клінічного і патолого-анатомічного прояву, гістологічних змін у кішки домашньої за інфікування SARS-CoV-2. Дослідження проводили серед різних статево-вікових і породних груп кішки домашньої. Загалом було проведено дослідження 300 змивів від різних статево-вікових і породних груп, розтин 10 трупів загиблих тварин. Роботу проводили у Вітебській державній академії ветеринарної медицини, Вітебській обласній ветеринарній лабораторії, РНПЦ "Епідеміології та мікробіології" м. Мінськ, Білоруському державному ветеринарному центрі. Циркуляцію SARS-CoV-2 в організмі тварин визначали за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції (ОТ-ПЛР). Під час розтину трупів тварин враховували особливості і тяжкість патоморфологічних змін, оформляли патолого-анатомічний діагноз, проводили макрофотографування за природного освітлення. Основні клінічні симптоми захворювання у дорослих тварин – пригнічення, відмова від корму, кашель, задишка; у молодняку часто спостерігали риніт, кон’юнктивіт, діарею. За розтину загиблих тварин відмічали макро- і мікрозміни в органах і тканинах, як за гострого перебігу хвороби, так і хронічного. Проведені дослідження і отримані результати підтвердили й доповнили дані світових дослідників, дали змогу визначити провідні клінічні симптоми хвороби і патолого-анатомічні зміни у кішки домашньої за інфікування SARS-CoV-2. Отримані дані гістологічних змін дозволили більш глибоко оцінити й вивчити патогенез хвороби, що сприятиме раціональному підходу у виборі засобів терапії за цієї хвороби.

Ключові слова: кішки, коронавірус, SARS-CoV-2, клінічні ознаки, патолого-анатомічні зміни, гістологічне дослідження.

 1. Никифоров В. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. Москва, 2020. 48 с. Doi:10.20514/2226-6704-2020-10-2-87-93
 2. Саксена Шайлендра К. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19). Сингапур: Springer 2020. 213 с. Doi:10.1007/978-981-15-4814-7
 3. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. URL:http://covid19.who.int/table (accessed on 20 January 2021)
 4. Current status of epidemiology, diagnosis, therapeutics, and vaccines for novel coronavirus disease 2019 (COVID-19)/ D.G. Ahn et al. J Microbiol Biotechnol. 2020. Vol. 30(3). P. 313–324. Doi:10.4014/jmb.2003.03011.
 5. OIE Technical Factsheet on Infection with SARSCoV-2 in Animals. URL:http://oie.int/fileadmin/Home/eng/ Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_Factsheet_SARS-CoV-2.pdf
 6. OIE Guidance on working with farmed animals of species susceptible to infection with SARS-CoV-2. URL:http://oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.11.pdf
 7. World Organisation for Animal Health (OIE). OIE Technical Factsheet: Infection with SARS-CoV-2 in animals. 2021. URL:http://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2020/06/200608_a_factsheet_sar... (accessed on 20 January 2021)
 8. World Organisation for Animal Health (OIE). OIE COVID-19 Portal: Events in animals. 2021. URL:http://oie. int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/events-in-animals/. (accessed on 20 January 2021)
 9. World Organisation for Animal Health (OIE). Considerations for sampling, testing, and reporting of SARSCoV-2 in animals. 2020. URL:http://oie.int/fileadmin/Home/ MM/A_Sampling_Testing_and_Reporting_of_SARSCoV-2_in_animals_3_July_2020.pdf (accessed on 20 January 2021)
 10. FAO, 2021. COVID-19 and animals. Information of risk mitigation measures for livestock and agricultural professionals. URL:http://fao.org/documents/card/en/c/cb2549en. (accessed on 20 January 2021)
 11. FAO, Exposure of humans or animals to SARSCoV-2 from wild, livestock, companion and aquatic animals. URL:http:// fao.org/3/ca9959en/CA9959EN.pdf (accessed on 20 January 2021)
 12. WHO, Origins of the SARS-CoV-2 virus. URL:http://who.int/health-topics/coronavirus/who-recommendations-to-reduce-r.... (accessed on 20 January 2021)
 13. Centres for Disease Control COVID-19 and Animals. URL:http://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-lifecoping/animals.html
 14. Mahdy M.A.A., Younis W., Ewaida Z. An Overview of SARS-CoV-2 and Animal Infection. Front. Vet. Sci. 2020. Vol. 7. 1084 p. URL:http://frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.596391/full (accessed on 20 January 2021)
 15. Hobbs E.C., Reid T.J. (2020). Animals and SARSCoV-2: Species susceptibility and viral transmission in experimental and natural conditions, and the potential implications for community transmission. Trans. Emerg. Dis, Online ahead of print. 2020. URL:http://onlinelibrary.wiley.com/ Doi/10.1111/tbed.13885 (accessed on 20 January 2021)
 16. Infection and Rapid Transmission of SARS-CoV-2 in Ferrets/ Y.I. Kim et al. Cell Host Microbe. 2020. 27 (5). P. 704–709. URL:http://sciencedirect.com/science/article/ pii/S1931312820301876 (accessed on 20 January 2021)
 17. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC). Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink. 2020. URL:http://ecdc.europa.eu/sites/default/ files/documents/RRASARS-CoV-2-in-mink-12-nov-2020. pdf (accessed on 20 January 2021)
 18. World Organisation for Animal Health (OIE). OIE statement on COVID-19 and mink. 2021. URL:http://oie.int/ en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-statementon-covid-19-and-mink/. (accessed on 20 January 2021)
 19. WHO, Disease Outbreak News, SARS-CoV-2 mink-associated variant strain – Denmark. URL:http:// who.int/csr/don/03-december-2020-mink-associated-sars-cov2-denmark/en/ (accessed on 20 January 2021).
 20. United States Department of Agriculture Response and containment guidelines: Interim Guidance for Animal Health and Public Health Officials Managing Farmed Mink and other Farmed Mustelids with SARS-CoV-2. URL:http:// aphis.usda.gov/publications/animal_health/sars-cov-2-minkguidance.pdf
 21. United States Department of Agriculture (USDA). Response & Containment Guidelines Interim Guidance for Animal Health and Public Health Officials Managing Farmed Mink and other Farmed Mustelids with SARS-CoV-2. 2020. URL:http://aphis.usda.gov/publications/animal_health/sarscov-2-mink-guidance... (accessed on 20 January 2021).
 22. United States Department of Agriculture (USDA). Mink (July 2020), USDA, National Agricultural Statistics Service. 2020. URL:http://furcommission.com/wp-content/ uploads/2020/07/USDAmink2020.pdf (accessed on 20 January 2021)
 23. Guardian. Covid-19 mink variants discovered in humans in seven countries. 2020. URL:http://theguardian.com/ environment/2020/nov/18/covid-19-mink-variants-discovered-in-humans-inseven-countries (accessed on 20 January 2021)
 24. United States Department of Agriculture (USDA). Interim SARS-CoV-2 Guidance and Recommendations for Farmed Mink and Other Mustelids. URL:http://aphis.usda. gov/animal_health/one_health/downloads/sars-cov-2-guidance-for-farmed-mink.pdf (accessed on 20 January 2021)
 25. Centers for Disease Control and Prevention. Steps to Prevent COVID-19 on Mink Farms. 2020. URL:http://furcommission.com/wp-content/uploads/2020/11/Mink-Training-Presen.... pdf (accessed on 20 January 2021)
 26. De Liberto T., Shriner S. Coronavirus disease 2019 update (536): Animal, USA (Utah), wild mink, first case. ProMED-mail, International Society for Infectious Diseases. Posted December. 13, 2020. URL:http://sciencenewsforstudents.org/article/covid-19-coronavirus-mink-utah-first-wildanimal-test-positive
 27. SARS-CoV-2 infection in farmed minks, the Netherlands/ N. Oreshkova et al. 2020. BioRxiv. Doi:10.1101/2020.05.18.101493.
 28. SARA-CoV-2 infection in farmed minks, the Netherlands/. Oreshkova et al. 2020. Eurosurv, 25 (23): 2001005. Doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.23.2001005
 29. Dykstra M.P., Baitchman E.J. A Call for One Health in Medical Education: How the COVID-19 Pandemic Underscores the Need to Integrate Human, Animal, and Environmental Health. PMID: 33769340. AcadMed. 2021 Mar23. Doi:10.1097/ACM.0000000000004072
 30. Smriti Mallapaty. The search for animals harbouring coronavirus — and why it matters. Nature 591. 2021. P. 26–28. Doi: 10.1038/d41586-021-00531-z
 31. Cross-host evolution of severe acute respiratory syndrome coronavirus in palm civet and human/ H.D. Song et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2005. Vol. 102. P. 2430–2435. Doi:10.18632/age.103988
 32. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2/ J. Shi et al. Science. 2020. Vol. 368. P. 1016–1020. Doi:10.1126/science. abb7015
 33. Прудников В.С., Белкин Б. Л., Герман С. П. Патоморфологическая диагностика болезней собак, кошек и пушных зверей. Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных. Витебск: ВГАВМ, 2021. С. 168–192.
 34. Методические указания по отбору патологического материала, крови, кормов и пересылки их для лабораторного исследования / А. Э. Высоцкий и др. Минск, 2008. С. 5–6. URL:http:// agriculture.uz/filesarchive/spravochnik_po_bakter.pdf
 35. Микроскопическая техника: руководство / Д. С. Саркисов и др.; под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Петрова. Москва: Медицина, 1996. С. 14–25, 36–50. URL:http://studmed.ru/sarkisov-ds-perov-ds-mikroskopicheskaya-tehnika_b6c23ee3451.html
 36. Шуравин, П. В. Описание гистологических препаратов: руководство (Simple Pathology). Москва, 2020. С. 5–14, 32–34, 64–70, 73–74, 77–82, 128, 135–136, 139. URL:http://simplepathology.ru/product/opisanie-gistologicheskih-preparatov-rukovodstvo-2020/
 37. Патологическая анатомия COVID-19: Атлас / О. В. Зайратьянц и др.; под общ. ред. О. В. Зайратьянца. Москва: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2020. 142 с. URL:http:// scsml.ru/info/Atlas.-COVID-19/HTML/index.html
ДолученняРозмір
PDF icon subotsina_1_2021.pdf8.37 МБ