Ви є тут

ОЗОНОТЕРАПІЯ – БЕЗПЕЧНА АЛЬТЕРНАТИВА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ

Представлено аналіз літературних даних щодо використання озонотерапії за профілактики та лікування різних захворювань тварин. Вона базується на використанні мінімальних концентрацій природної сполуки – озону, який характеризується високою ефективністю, відсутністю побічних проявів у тварин різних видів і вважається найбільш екологічно безпечним та ефективним методом лікування. У ветеринарній практиці озон використовують за лікування ряду патологічних станів серед хірургічних, акушерських та терапевтичних хвороб у вигляді газових сумішей, озонованих рідин і олій. Застосування озонотерапії не має негативного впливу на якість тваринної продукції, а відповідно, і на організм людини.

Ключові слова: озонотерапія, озон, лікування, хвороба, тварина, безпека.

1. Донець Д.Г. Озонотерапія в клініці внутрішніх хвороб / Д.Г. Донець // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2009. – № 2 (9). – С. 9–14.

2. Ільніцька Л.І. Механізми терапевтичного ефекту озонокисневих сполук за даними аналітичних досліджень / Л.І. Ільніцька // Галицикий лікарський вісник. – 2007. –Т. 14, № 3. – С. 118–121.

3. Ільніцький М.Г. Сучасний метод корекції антиоксидантного стану в собак із гнійними ранами / М.Г. Ільніцький, Р.В. Підборська // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2014. – Вип. 13 (108). – С. 99–101.

4. Ильницкий Н.Г. Лечебная эффективность озонированого изотонического раствора натрия хдорида при раневом процессе / Н.Г. Ильницкий, Р.В. Пидборская // Вопросы нормативно правового регулирования в ветеринарии. – 2013. – № 3. – С. 53–55.

5. Конопельцев И.Г. Озонотерапия и озонопрофилактика воспалительных заболеваний и функциональных расстройств матки у коров: дис. … доктора вет. наук: 16.00.07 / Конопельцев Игорь Геннадиевич. – Киров, 2004. – 361 с.

6. Конопельцев И.Г. Применение озонированного подсолнечного масла при мастите у коров / И.Г. Конопельцев, Е.В. Видякина, В.А. Платонов // Ветеринария. – 2007. – № 2. – С. 35–37.

7. Крайс В.В. Озонотерапия поросят при острой бронхопневмонии: дис. … канд. вет. наук: 16.00.01 / Крайс Владимир Владимирович. – Воронеж, 2003. – 155 с.

8. Назаренко А.И. Озонотерапия телят при катаральной бронхопневмонии: дис. … канд. вет. наук: 16.00.01 / Назаренко Александр Иванович. – Воронеж, 2000. – 148 с.

9. Никулин Д.М. Влияние озона на резистентность новорожденных телят / Д.М. Никулин, Г.Р. Реждепова // Ветеринария. – 2003. – № 3. – С. 40–42.

10. Овсюкова Ю.В. Особливості визначення якості продукції тваринництва / Ю.В. Овсюкова // Вісник ХНАУ. – 2013. – № 8. – С. 235–241.

11. Гулиева М.Г. Озонотерапия / М.Г. Гулиева, Э.И. Зейналова, Н.А. Фигарова // Офтальмология. – 2010. – № 2. – С. 102–109.

12. Озон и озонотерапия: монография / [Чекман И.С., Сыровая А.О., Макаров В.А. и др.]. – Харьков, 2013. – 144 с.

13. Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології / В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, С.В. Науменко [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2014. – № 4 (218). – С. 22–25.

14. Сазанова В.В. Ветеринарная озонотерапия сегодня: «за» и «против» / В.В. Сазанова. – Режим доступа: http://www.econf.rae.ru/pdf/2013/02/2172.

15. Усманов Р.А. Озонотерапия при гнойно-воспалительных процессах у животных (клинико-лабораторные исследования): дис. ... канд. вет. наук: 16.00.05 / Усманов Ренат Алиуллович. – Казань, 2002. – 210 с.

16. Dosti B. Effectiveness of ozone, heat and chlorine for destroying common food spoilage bacteria in synthetic media and biofilms / B. Dosti, Z.G. Guzel-Seydim, A.K. Greene // International journal of dairy technology. – 2005. – Vol. 58, № 1. – P. 19–24.

17. Djuricic D. Intrauterine treatment of the retained foetal membrane in daily goats by ozone: novel alternative to antibiotic therapy / D. Djuricic, H. Valpotic, M. Samardzija // Reproduction in domestic animals. – 2015. – Vol. 50, № 2. – Р. 236–239.

18. Comparison of Intrauterine Antibiotics versus Ozone Medical Use in Sheep with Retained Placenta and Following Obstetric Assistance / D. Djuricic, H. Valpotic,  M. Samardzija, I. Žura Žaja // Reproduction in domestic animals. – 2016. – Vol. 51, № 4. – Р. 538–540.

19. Ozone Therapy on Rats Submitted to Subtotal Nephrectomy: Role of Antioxidant System / José Luis Calunga, Zullyt B. Zamora, Aluet Borrego [et al.] // Mediators of Inflammation. – 2005. – № 4. – Р. 221–227.

20. Protective effects of medical ozone combined with traditional Chinese medicine against chemically-induced hepatic injury in dogs / Li-Jie Li, Yun-Gao Yang, Zhi-Ling Zhang [et al.] // World Journal of Gastroenterology. – 2007. – Vol. 13, № 45. – Р. 5989–5994.

21. Schlichting D. Recognizing and managing severe sepsis: a common and deadly threat / D. Schlichting, J.S. McCollam // South. Med. J. – 2007. – Vol. 100, № 6. – Р. 594–600.

22. Wolff A. Ozon in der Wundbehandlung / A. Wolff // Btrl. klin.Wschr. – 1920. – Vol. II – Р. 785–787.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_pidborska_ua.pdf380.64 КБ