Ви є тут

Перспективні напрями консервативного лікування собак із пухлинами молочної залози (огляд літератури) Частина 1 – Нестероїдні протизапальні препарати

Проблема лікування пухлин у собак залишається актуальною, що зумовлено складністю патогенетичних каскадів, відсутністю єдиних методологічних підходів до діагностики та лікування онкохворих пацієнтів, недостатньою кількістю тварин у групах, описованим характером представлених результатів, некоректністю «механічного» запозичення терапевтичних протоколів із гуманної медицини. Запропоновані схеми лікування не забезпечують отримання бажаних результатів, реєструється стійка тенденція до збільшення кількості дрібних домашніх тварин із пухлинами молочної залози. Тому актуальним є пошук альтернативних методів лікування собак із неоплазіями молочної залози, серед яких, насамперед, слід виділити застосування нестероїдних протизапальних засобів, які справляють позитивний ефект за рахунок пригнічення експресії циклооксигенази-2, активації апоптозу та інгібуванням міграції ракових клітин. Потенційно ефективними терапевтичними методами є електропорація та електрохіміотерапія, які дозволяють суттєво збільшити концентрацію хіміотерапевтичного засобу в ракових клітинах на тлі мінімальної токсичності для здорових тканин. Важлива роль гіперкоагуляції в механізмах розвитку та прогресування новоутворень молочної залози у собак обгрунтовує доцільність застосування антитромбічної тепарії в онкохворих пацієнтів, насамперед низькомолекулярних гепаринів, які дозволяють покращити ефективність терапевтичних протоколів та профілактувати метастазування пухлин. Показано, що зазначені методи у складі комплексних схем лікування збільшують ефективність загальноприйнятих протоколів хіміо- та променевої терапії, а також хірургічного втручання. Проте, потрібні подальші дослідження патогенетичних аспектів дії зазначених методів лікування за пухлин молочної залози у сук та вивчення можливості їх поєднання із іншими терапевтичними схемами. Ключові слова: суки, неоплазії молочної залози, протоколи лікування, нестероїдні протизапальні засоби, електропорація, антитромбічна терапія.

 1. Naturally-occurring canine mammary tumors as a translational model for human breast cancer. Frontiers in Oncology / M. Gray et al. 2020. Vol. 10. Article 617. Doi: htths://doi.org/10.3389/fonc.2020.00617
 2. Canine invasive mammary carcinomas as models of human breast cancer. Part 2: immunophenotypes and prognostic significance / J. Abadie et al. Breast Cancer Research and Treatment. 2018. Vol.167 (2). P. 459–468. Doi:htths://doi.org/10.1007/s10549-017-4542-8
 3. Burton J., Khanna C. The role of clinical trials in veterinary oncology. The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice. 2014. Vol. 44 (5). P. 977– 987. Doi:htths://doi.org/10.1016/j.cvsm.2014.05.006
 4. Klopfleisch R., Kohn B., Gruber A.D. Mechanisms of tumour resistance against chemotherapeutic agents in veterinary oncology. Veterinary Journal. 2016. Vol. 207. P. 63–72. Doi:htths://doi.org/10.1016/j.tvjl.2015.06.015
 5. Sahabi K., Rajendren S.K., Foong J.N., Selvarajah G.T. Mammary gland tumours in the dog, a spontaneous tumour model of comparative value to human breast cancer. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science. 2018. Vol. 41 (2). P. 541–574.
 6. Canine tumors: a spontaneous animal model of human carcinogenesis / S.S. Pinho et al. Translational Research: The Journal of Laboratory and Clinical Medicine. 2012. Vol. 159 (3). P. 165–172. Doi:htths://doi.org/10.1016/j. trsl.2011.11.005
 7. Cross-species oncogenic signatures of breast cancer in canine mammary tumors /T.M. Kim et al. Nature Communications. 2020. Vol. 11(1). 3616 p. Doi:htths://doi. org/10.1038/s41467-020-17458-0
 8. Cancer drug discovery by repurposing: teaching new tricks to old dogs / S.С. Gupta et al. Trends in Pharmacological Sciences. 2013.Vol. 34 (9). P. 508–517. Doi: htths://doi. org/10.1016/j.tips.2013.06.005
 9. Shah K., Rawal R.M. Genetic and epigenetic modulation of drug resistance in cancer: challenges and opportunities. Current Drug Metabolism. 2019. Vol. 20 (14). P. 1114–1131. Doi:htths://doi.org/10.2174/13892002216662 00103111539
 10. Canis lupus familiaris as relevant animal model for breast cancer – a comparative oncology review / L. Raduly et al. Animal Science Papers & Reports. 2018. Vol. 36 (2). P. 119–148.
 11. Cox-2 levels in canine mammary tumors, including inflammatory mammary carcinoma: clinicopathological features and prognostic significance / F.L.Queiroga et al. Anticancer research. 2005. Vol. 25(6B). P. 4269–4275.
 12. Survival time of dogs with inflammatory mammary cancer treated with palliative therapy alone or palliative therapy plus chemotherapy / M.Clemente et al. Veterinary Record. 2009. Vol. 165. P. 78–81. Doi:htths://doi.org/10.1136/ vetrec.165.3.78
 13. Antithrombotic Potential of Tormentil Extractin Animal Models / N. Marcinczyk et al. Frontiers Pharmacology. 2017. Vol. 8. 534 p. Doi:htths://doi. org/10.3389/fphar.2017.00534
 14. Smith S.A. Antithrombotic therapy. Topics in companion animal medicine. 2012. Vol. 27(2). P. 88–94. Doi:https://doi.org/10.1053/j.tcam.2012.08.002
 15. Consensus on the Rational Use of Antithrombotics in Veterinary Critical Care (CURATIVE): Domain 4-Refining and monitoring antithrombotic therapies / C.R. Sharp et al. Journal of veterinary emergency and critical care. 2019. Vol. 29(1). P. 75–87. Doi: https://doi.org/10.1111/vec.12794
 16. Harris R.E. Cyclooxygenase-2 (cox-2) blockade in the chemoprevention of cancers of the colon, breast, prostate, and lung. Inflammopharmacology. 2009. Vol. 17(2). P. 55–67. Doi: htths://doi.org/10.1007/s10787-009-8049-8
 17. Szweda M., Rychlik A., Babińska I., Pomianowski A. Significance of cyclooxygenase-2 in oncogenesis. Journal of Veterinary Research. 2019. Vol. 63 (2). P. 215–224. Doi:htths://doi.org/10.2478/jvetres-2019-0030
 18. de Groot D.J.A., de Vries E.G.E., Groen H.J.M., de Jong S. Non-steroidal anti-inflammatory drugs to potentiate chemotherapy effects: From lab to clinic. Critical Reviews in Oncology. Hematology. 2007. Vol. 61 (1). P. 52–69. Doi:htths://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2006.07.001
 19. Moris D., Kontos M., Spartalis E., Fentiman I.S. The role of NSAIDs in breast cancer prevention and relapse: current evidence and future perspectives. BreastCare (Basel). 2016. Vol. 11 (5). P. 339–344. Doi:htths://doi. org/10.1159/000452315
 20. Tsuchiya H., Mizogami M. Membrane interactivity of non-steroidal anti-inflammatory drugs: a literature review. Journal of Advances in Medicine and Medical Research. 2020. Vol. 31 (9). P. 1–30. Doi:htths://doi.org/10.9734/ jammr/2019/v31i930320
 21. Hurst E.A., Pang L.Y., Argyle D.J. The selective cyclooxygenase‐2 inhibitor mavacoxib (Trocoxil) exerts anti‐tumour effects in vitro independent of cyclooxygenase‐2 expression levels. Veterinary Comparative Oncology. 2019. Vol. 17. P. 194–207. Doi:htths://doi.org/10.1111/vco.12470
 22. Celecoxib exerts antitumor effects in canine mammary tumor cells via COX‑2‑independent mechanisms / D. Tamura et al. International Journal of Oncology. 2015. Vol. 46. P. 1393–1404. Doi:htths://doi.org/10.3892/ijo.2015.2820
 23. The role of apoptosis in therapy and prophylaxis of epithelial tumours by nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) / L.F. Fecker et al. The British Journal of Dermatology. 2007. Vol. 156 (3). P. 25–33. Doi:htths://doi.or g/10.1111/j.1365-2133.2007.07856.xе
 24. Rai N., Sarkar M., Raha S. Piroxicam, a traditional non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) causes apoptosis by ROS mediated Akt activation.Pharmacological Reports. 2015. Vol. 67. P. 1215–1223. Doi:htths://doi. org/10.1016/j.pharep.2015.05.012
 25. Iturriaga M.P., Paredes R., Arias J.I., Torres C.G. Meloxicam decreases the migration and invasion of CF41.Mg canine mammary carcinoma cells. OncologyLetters. 2017.Vol. 14 (2). P. 2198–2206. Doi:htths://doi.org/10.3892/ol.2017.6400
 26. Yin T., Wang G., Ye T., Wang Y. Sulindac, a nonsteroidal anti-inflammatory drug, mediates breast cancer inhibition as an immune modulator.Scientific Reports. 2016. Vol. 6. 19534 p. Doi:htths://doi.org/10.1038/srep19534
 27. Chon E., Mccartan L., Kubicek L.N., Vail D.M. Safety evaluation of combination toceranib phosphate (Palladia®) and piroxicam in tumour-bearing dogs (excluding mast cell tumours): a phase I dose-finding study. Veterinary and Comparative Oncology. 2012. Vol. 10 (3). P. 184–193. Doi:htths://doi.org/10.1111/j.1476-5829.2011.00265.x
 28. Sumanasekera W., Nethery W., Tran L., Pillai G. Low molecular weight heparin as a therapeutic tool for cancer; special emphasis on breast cancer. Biomedical Journal of Scientific and Technical Research. 2018.Vol. 11. P. 8351– 8358. Doi:htths://doi.org/10.26717/BJSTR.2018.11.002064
 29. LMWH Bemiparin and ULMWH RO-14 reduce the endothelial angiogenic features elicited by leukemia, lung cancer, or breast cancer cells /A. Vignoli et al. Cancer Investigation. 2011.Vol. 29. P. 153–161. Doi:htths://doi.org/ 10.3109/07357907.2010.543217
 30. Mammary carcinoma cell derived cyclooxygenase 2 suppresses tumor immune surveillance by enhancing intratumoral immune checkpoint activity / N. Markosyan et al. Breast Cancer Research. 2013. Vol. 15 (5). 75 p. Doi:htths://doi.org/10.1186/bcr3469
 31. Molecular investigation of the direct anti-tumour effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in a panel of canine cancer cell lines / R. Yoshitake et al. The Veterinary Journal. 2017.Vol. 221. P. 38–47. Doi:htths://doi. org/10.1016/j.tvjl.2017.02.001
 32. Synergistic growth inhibitory effect of deracoxib with doxorubicin against a canine mammary tumor cell line, CMT-U27 / T. Bakirel et al. Journal of Veterinary Medical Science. 2016. Vol. 78. P. 657–668. Doi:htths://doi. org/10.1292/jvms.15-0387
 33. Response of cultured normal canine mammary epithelial cells to deracoxib-oxorubicin combination / T. Bakirel et al. Acta Veterinaria Hungarica. 2017. Vol. 65 (3). P. 366–381.
 34. Üstün Alkan F., Bakirel T., Üstüner O., Yardibi H. In vitro effects of doxorubicin and deracoxib on oxidative-stressrelated parameters in canine mammary carcinoma cells. Acta Veterinaria Hungarica. 2014.Vol. 62 (3). P. 372–385.
 35. Hiľovská L., Jendželovský R., Fedoročko P. Potencyofnon-steroidalanti-inflammatory drugs in chemotherapy (Review). Molecular and Clinical Oncology. 2015. Vol. 3. P. 3–12. Doi:htths://doi.org/10.3892/mco.2014.446
 36. Salehifar E., Hosseinimehr S.J. The use of cyclooxygenase-2 inhibitors for improvement of efficacy of radiotherapy in cancers. Drug Discovery Today. 2016. Vol. 21 (4). P. 654–662. Doi:htths://doi.org/10.1016/j. drudis.2016.02.019
 37. Rossi F., Sabattini S., Vascellari M., Marconato L. The impact of toceranib, piroxicam and thalidomide with or without hypofractionated radiation therapy on clinical outcome in dogs with inflammatory mammary carcinoma. Veterinary and Comparative Oncology. 2018. Vol. 16 (4). P. 497–504. Doi:htths://doi.org/10.1111/vco.12407
 38. The long-acting COX-2 inhibitor mavacoxib (Trocoxil™) has anti-proliferative and pro-apoptotic effects on canine cancer cell lines and cancer stem cells in vitro / L.Y. Pang et al. BMC Veterinary Research. 2014. Vol. 10. 184 p. Doi:htths://doi.org/10.1186/s12917-014-0184-9
 39. Inflammatory mammary carcinoma in 12 dogs: clinical features, cyclooxygenase-2 expression, and response to piroxicam treatment / C.H. de M Souza et al. The Canadian Veterinary Journal. 2009. Vol. 50 (5). P. 506–510.
 40. Arenas C., Peña L., Granados-Soler J.L., PérezAlenza M.D. Adjuvant therapy for highly malignant canine mammary tumours: Cox-2 inhibitor versus chemotherapy: a case-control prospective study. The Veterinary Record. 2016. Vol. 179 (5). 25 p. Doi:htths://doi.org/10.1136/vr.103398
ДолученняРозмір
PDF icon bilyi_2_2020.pdf544.3 КБ