Ви є тут

ПОКАЗНИКИ ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ У СОБАК ЗА ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ

В загальній патології собак ентеровірусні інфекції цуценят посідають провідне місце, а особливе занепокоєння викликають хвороби змішаної етіології, що перебігають з нетиповим проявом клінічних ознак.

Наведені результати вивчення еритроцитопоезу у собак інфікованих парвовірусним ентеритом. Експеримент проводили у ветеринарних клініках міст Житомир, Бердичів та Київ упродовж 2013–2016 рр. За визначений період, під час проведення лабораторних досліджень, в ІФА та за допомогою тест-системи було виявлено 288 собак інфікованих вірусом родини Parvoviridae. У хворих на парвовірусний ентерит тварин було встановлено, що температура тіла була в межах норми – 38,7±0,05 °С, стосовно клінічних ознак – характеризувались типовим проявом ентериту.

Встановлено, що у хворих тварин відмічали еритропенію, зниження гематокритної величини, спостерігали незначне збільшення вмісту гемоглобіну в одному еритроциті, гіпопротеїнемію та гіпоальбумінемію, збільшення коефіцієнта де Рітіса і активності АсАТ.

Ключові слова: парвовірусний ентерит собак, кров, еритроцитопоез, стабілізована кров, сироватка крові.

 1. Уиллард Майкл Д. Лабораторная диагностика в клинике мелких домашних животных / Под ред. В.В Макарова; пер. с англ. Л.И. Евлевой, Г.Н. Пимочкиной, Е.В. Свиридовой. – М.: ООО «Аквариум бук», 2004. – 432 с.
 2. Drost G. A. Canine viral enteritis prevalence of parvo-, corona-, rotavirus infections in dogs in the Netherlands / G. A. Drost // Veterinary quarterly. ‒ 2015. № 2 P.4. ‒ P. 181‒190.
 3. Clinical, hematological and biochemical findings in puppies with coronavirus and parvovirus enteritis / Castro T., Cassia R., Cubel Garcia N. et al. // Can Vet J. – 2013. – Vol. 54(9). – P. 885–888.
 4. Радзиховський М.Л. Моніторинг ентеритів вірусної етіології у собак / М.Л. Радзиховський // Наук. Вісн. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2016. – № 1 (65), т. 18, ч. 1. – С. 138–142.
 5. Development of a novel vaccine against canine parvovirus infection with a clinical isolate of the type 2b strain / S.A. Park, S.Y. Park, C.S. Song [et al.] // Clin Exp Vaccine Res. – 2012. – Vol. 1(1). – P. 70-76.
 6. Manoj Kumar. Development of a polyclonal antibody – based AC – ELISA and its comparision with PCR for dignosis of canine parvovirus infection / Manoj Kumar, Sunil Chidri // Berlin Hedelberg, virologica sinica. ‒ 2010. ‒ P. 120‒132.
 7. Радзиховський М.Л. Патоморфологічна характеристика парвовірусного ентериту в собак / М.Л. Радзиховський, С.С. Заїка // Наук. Вісн. ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – 2017. – № 82, т. 19. – С. 45 –49.
 8. The genetic evolution of canine parvovirus – A new perspective / P. Zhou, W. Zeng, X. Zhang, S. Li . – Режим доступа https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175035
 9. Мейер Д. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика / Д. Мейер, Дж. Харви; пер. с англ. – М.: Софион, 2007. – С. 295–300.
 10.  Tietz N.W. Clinical guide to laboratory tests / N.W. Tietz. – W.B. Saunders company. – 1986. – 480 p.
 11. Холод В.М. Клиническая биохимия / В.М. Холод, А.П. Курдеко. – Витебск: УО ВГАВМ, 2005. – Ч. 1. – 188 с.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_radsikhovskii_n.pdf192.67 КБ