Ви є тут

Показники гемопоезу та біохімічного профілю крові собак за хронічної серцевої недостатності

У статті наведені результати дослідження крові собак із ознаками хронічної серцевої недостатності (ХСН) з метою підтвердження або спростування наявності захворювань внутрішніх органів, котрі можуть бути як сприяючими факторами, так і наслідками порушення роботи серцево-судинної системи. Згідно з отриманими даними, у 22,2 % тварин дослідної групи встановлено нейтрофільний лейкоцитоз, у 50,0 % – анемію ( у 77,8 % – гіпохромна, 38,9 % – мікроцитарна, 77, 8% – нерегенеративна). Залежно від порушення співвідношення сегментоядерних нейтрофілів, у собак реєстрували нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом ядра вліво (13,8 %) і вправо (5,6 %), та без змін у лейкограмі (2,8 %). Слід зазначити, що у 55,6 % тварин із ознаками ХСН також діагностували зміни у співвідношенні сегментоядерних нейтрофілів (дегенеративний зсув ядра вліво) за відсутності лейкоцитозу. За результатами біохімічного профілю у 8,3 % тварин встановлено гіпопротеїнемію, у 13,8 % – гіпоальбумінемію, у 16,7 і 19,4 % виявлено відповідно підвищення концентрації сечовини та креатиніну. Гіпокальціємію встановлено у 5,6 % собак, натомість гіперкальціємію реєстрували у 19,4 %, вміст неорганічного фосфору був вищим у 13,9 % тварин. Активність ензимів (АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТП) у сироватці крові собак дослідної групи коливалася у широких межах і була вищою АлАТ (p<0,001), АсАТ (p<0,05), ЛФ (p<0,001), ГГТП (p<0,01) у порівнянні із контрольною групою. Таким чином, у дослідній групі тварин (n=36), інтерпретуючи отримані показники і враховуючи взаємозв’язки між ними, у 22,2 % виявлено холестатичний синдром, у 22,2 % – гепатопатію, у 11,1 % – хронічну хворобу нирок, у 8,3 % – ентеропатію, у 5,5 % – паранеопластичний синдром. Оцінка показників гемопоезу та біохімічного профілю крові у собак із ознаками ХСН є актуальною, оскільки дозволяє діагностувати супутні захворювання, що можуть впливати на прогноз, а своєчасне їхнє виявлення та корекція підвищать ефективність лікування.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, собака, загальний аналіз крові, анемія, лейкоцитоз, гіпоальбумінемія, хронічна хвороба нирок, холестаз, гепатопатія.

 

 1. Илларионова В.К. Диагностика болезней сердца у собак и кошек. М.:Колос, 2010. 135с.
 2. Farabaugh A. E, Freeman L. M., Rush J. E. Lymphocyte subpopulations and hematologic variables in dogs with congestive heart failure. J vet Intern Med. 2004. Vol 18. P. 505–509. PMID: 15320588 Doi: https://doi. org/10.1892/0891-6640(2004)18<505: lsahvi>2.0.co;2
 3. Sesh P. S., Venkatesan P., Jeyaraja K. Blood biochemical, enzymatic and heamatological status of dogs aff ected with dilated cardiomyopathy. International Journal of Advanced Veterinary Science and Technology. 2013. P. 47–51. URL:  https://pdfs.semanticscholar.org/dd98/89aabcd71cb064ae59a132a7ef48b07c4a33.pdf
 4. Руденко А. А. Кардіоміопатії та набуті вади серця в собак (етіологія, патогенез, діагностика і лікування): дис. д-ра вет. наук : 16:00:01. Київ, 2013. 344 с.
 5. Deepti B. R., Yathiraj S. Hematological and biochemical variables in congestive heart failure in dogs. International Journal of Science, Environment Technology. 2015. P. 836– 840. URL: http://www.ijset.net/journal/704.pdf
 6. Yu I.B.Y., Huang H.P. Prevalence and Prognosis of Anemia in Dogs with Degenerative Mitral Valve Disease. BioMed Research International. 2016. P. 1–5. Doi: https:// doi.org/10.1155/2016/4727054
 7. Piantedosi D., Loria A.Di., Guccione J. Serum biochemistry profi le, infl ammatory cytokines, adipokines and cardiovascular fi ndings in obese dogs. The Veterinary Journal. 2016. Vol. 216. P. 72–78. Doi: https://doi.org/10.1016/j. tvjl.2016.07.002.
 8. Влізло В.В., Слівінська Л. Г., Максимович І. А. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині: довідник, 2-ге вид. Львів: Афіша, 2014. 152 с.
 9. Tilley P.L., Francis W. K., Smith J., Oyama M. A. Manual of canine and feline cardiology. Copyright by Saunders, 4th edition, an imprint of Elsevier Inc. 2008. Р. 105–106.
 10. Dukes-McEwan J., Borgarelli M., Tidholm A., Volimar A. Proposed Guidelines for the Diagnosis of Canine Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. Journal of Veterinary Cardiology. 2003. P. 7–19. Doi: https://doi.org/10.1016/ S1760-2734(06)70047-9
 11. Моисеев Е. Н. Клинико-морфологические изменения и эффективность применения вазотопа при лечении больных кардиомегалией собак: дисс. канд. вет. наук: 06:02:01. Саратов, 2011. 114 с.
 12. Герке В. С. Основы кардиологического обследования собак. Vetpharma. 2013. № 4. С. 40–46.
 13. Martinelli E., Locatelli C., Bassis S., Paltrinieri S. Preliminary Investigation of Cardiovascular-Renal Disorders  in Dogs with Chronic Mitral Valve Disease. J Vet Intern Med. 2016. Vol 30. P. 1612–1618. PMID: 27717188, Doi: https:// doi.org/10.1111/jvim.14524
 14. Vatnikov Y., Rudenko A., Rudenko P., Kulikov E. Immune-infl ammatory concept of the pathogenesis of chronic heart failure in dogs with dilated cardiomyopathy. Vet World. 2019. Vol 12. P. 1491–1498. PMID: 31749587 Doi: https:// doi.org/10.14202/vetworld.2019.1491-1498
 15. Boswood A., Murphy A. The eff ect of heart disease, heart failure and diuresis on selected laboratory and electrocardiographic parameters in dogs. Journal of Veterinary Cardiology. 2006. P. 1–9. Doi: https://doi.org/10.1016/j. jvc.2005.12.001
 16. Bartges J. W. Chronic Kidney Disease in Dogs and Cats. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. 2012. P. 669–692. Doi: https://doi.org/10.1016/j. cvsm.2012.04.008
 17. Borgarelli M., Tarducci A., Tidholm A., Häggström J. Canine idiopathic dilated cardiomyopathy. Part II: pathophysiology and therapy. The Veterinary Journal. 2001. P. 182–195. Doi: https://doi.org/10.1053/tvjl.2001.0616
 18. Гудима Т.М. Функціональний стан печінки у собак службових порід за диспансеризації. Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Ґжицького. 2016, № 3 (1). С. 96–103.
 19. Chapman C.E., Hostutler R.A. A Laboratory Diagnostic Approachto Hepatobiliary Disease in Small Animals. Clinics in Laboratory Medicine. 2015.  P. 503–519. Doi: https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2013.07.005
ДолученняРозмір
PDF icon trofimyak_1_2020.pdf2.73 МБ