Ви є тут

ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ ЛІПІДІВ ТА ЛІПОПРОТЕЇНІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ САМИЦЬ СВІЙСЬКИХ КОТІВ ЗА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

У статті повідомляється про проведення визначення рівня ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові самиць свійських котів зі злоякісними новоутвореннями і порівняння отриманих результатів з характером ліпідограми клінічно здорових тварин. У сироватці крові хворих тварин підвищується вміст загального холестеролу, триацилгліцеролів, холестеролу ЛПВГ, ЛПНГ, ЛПДНГ у 1,97; 1,47; 2,1; 2,1 та 1,5 рази. У разі збільшення вмісту загального сироваткового холестеролу синхронно підвищується рівень триацилгліцеролів і всіх фракцій ліпопротеїнів. У найбільшому ступені зростає вміст ЛПНГ, що можна вважати одним з діагностичних критеріїв злоякісного росту пухлини.

Ключові слова: самиці свійських котів, рак молочної залози, ліпіди, ліпопротеїни, діагностика.

1. Якунина М.Н. Рак молочной железы / М.Н. Якунина, В.А. Голубева, Д.В. Гаранин // М.: ЗООМЕД-ЛИТ, Колос С, 2010. – 79 с.

2. Семиглазов В.В. Рак молочной железы / В.В. Семиглазов, Э.Э. Топузов // М.: МЕД-пресс-информ, 2009. – 176 с.

3. Viste J. R. Feline mammary adenocarcinoma: Tumor size as a prognostic indicator / J.R. Viste, S.L. Myers, B. Singh // Can. Vet. J. – 2002. – V. 43. – P. 33–37.

4. Serum lipid and lipoprotein parameters of Iranian Persian cat (FelisCatus) / [F. Asadi,  S. Jamshidi, M. Pourkabir&P. Asadian] // Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. − 2007. − Т. 10, № 2. − Р. 123−125.

5. Graaf A. A. Computational models for analyzing lipoprotein profiles / A.A. Graaf, D.B. Schalkwijk // Clin. Lipidol., 2011. − № 6. − Р. 25–33.

6. Brouwers M.C. Fatty liver is an integral feature of familial combined hyperlipidaemia: relationship with fat distribution and plasma lipids / M.C. Brouwers, M.A. Bilderbeek-Beckers, A.M. Georgieva // Clin Sci. − 2007. − № 112 (1–2). – Р. 123–130.

7. Nelson R. W. Endocrine, metabolic, and lipid disorders / R.W. Nelson, G.H. Turnwald, M.D. Willard // In: Willard M.D., Tvedten H. eds. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. St. Louis: Saunders. − 2004. − Р. 165–207.

8. Kaneko J. Clinical Biochemistry of domestic Animals / J. Kaneko, J. Harvey, M. Bruss. – Academic Press, 2008. – 932 p.

9. Дудниченко А. С. Спектр липидов и липопротеинов сыворотки крови у пациенток с заболеваниями молочной железы / А.С. Дудниченко, Л.З. Синявина // Онкология. − 2002. – Т. 4, № 3. − С. 191–193.

10. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTIKA / О.Ю. Реброва. – М.: Меди Сфера, 2002. – 312 с.