Ви є тут

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ МЕТОДІВ СКУШУВАННЯ ЗУБІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПОРОСЯТ

У статті наведено результати вивчення анатомотопографічних даних молочних зубів та порівняльної оцінки двох методів їх скушування у новонароджених поросят. Результати вивчення висоти, ширини й товщини коронок вказують, що вони мають досить широкі межі коливання у різних індивідуумів. Молочні зуби, особливо окрайки, своєю формою різко відрізняються від постійних. Форма молочних ікол і окрайків у поросят клиноподібна, а на розрізі – овальна. Верхні частини (оклюзійні поверхні) молочних ікол верхньої і нижньої щелеп та окрайки нижньої мають форму конуса. Коронка окрайка верхньої щелепи мечоподібно зігнута, верхівка притуплена. Використання електричного приладу для сточування зубів профілактує розвиток післяопераційних ускладнень, зокрема пульпіту, в тому числі гнійного, порівняно з класичною методикою за допомогою зубних щипців. Рекомендується скушування зубів виконувати одразу після завершення опоросу або на наступний день, якщо він був вночі.

Ключові слова: скушування зубів, поросята, прилад для сточування зубів, щипці для скушування зубів, пульпіт.

1. Травматизм свиней, профилактика, лечение [ А.Н. Елисеев, П.В. Чунихин, Е.В. Петрова и др. ] // Ветеринария. – 2011. – № 7. – С. 47–49.

2. Евдокимова В. И. Лечение и профилактика травматизма у свиней : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. вет. наук: спец. 16.00.05 “Ветеринарная хирургия” / В.И. Евдокинова. – Вологда-Молочное, 2007. – 20 с.

3. Рыжаков А.В. Травматизм в промышленном свиноводстве: лечение и профилактика / А.В. Рыжаков, В.И. Евдокимова. – Вологда, 2009. – 221 с.

4. Власенко В.М. О целесообразности срезания зубов у поросят / В.М. Власенко // Ветеринария. – 1967.– № 2. – С. 29.

5. Власенко В.М. Морфологические и функциональные изменения у поросят после срезания зубов: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. вет. наук: спец. 16.00.05 “Ветеринарная хирургия” / В.М. Власенко. – Белая Церковь, 1967. – 17 с.

6. Целищев Л.И. Травматизм поросят и его профилактика / Л.И.  Целищев // Ветеринария. – 1960. – № 11. – С. 64–66.

7. Авроров В.Н. Сущность и классификация травматизма в промышленном свиноводстве / В.Н. Авроров  // Ветеринария – 1992. – № 5. – С. 25–26.

8. Єнсен Г.Е. Некроз і покуси вух та хвостів у поросят: шлях вирішення проблеми / Г.Е. Єнсен // Ветеринарна практика. – 2011. – № 12. – С. 26.

9. Елисеев А.Н. Травматизм животных, профилактика, лечение / А.Н. Елисеев,  A.B. Рыжаков. – Курск, 2006. – 286 с.

10. Kritas S. K. Relationships between tail biting in pigs and disease lesions and condemnations at slaughter / S.K. Kri-tas, R. B. Morrison // The Veterinary Record. –  2007. – February 3. – Р. 149–152

11. A case control study of on-farm risk factors for tail biting in pigs / C. Moinard, M. Mendl, C. J. Nicol, L. E. Green // Applied Animal Behaviour Science.2003. – № 81. – Р. 333–355.