Ви є тут

Порівняльний аналіз ефективності аналітичних методів визначення афлатоксинів у молоці та молочних продуктах (огляд літератури)

Молочна промисловість України динамічно розвивається, її вимоги до безпечності та якості сировини істотно зростають. Виявлення мікотоксинів у молоці-сировині є одним із основних показників його безпечності. Високий ступінь токсичності мікотоксинів є загрозою здоров’ю лактуючої тварини. Крім того, значна їх кількість секретується з молоком. Необхідно зазначити, що переважна більшість мікотоксинів утилізується мікроорганізмами передшлунків у жуйних, що не відбувається у моногастричних тварин, тому перелік мікотоксинів у їх молоці може бути значно ширшим, порівняно до секрету молочної залози жуйних. Нині встановлено максимально допустимі рівні (МДР) вмісту мікотоксинів у молоці-сировині та молочних продуктах. Отже, комплексне визначення вмісту мікотоксинів у секреті молочної залози має не тільки технологічне, але й важливе діагностичне значення. Підготовка проб молока є найбільш важливим етапом під час визначення мікотоксинів і складається із відбору проб, екстракції та очистки від домішок. Для екстракції афлатоксинів використовують метод рідинної екстракції ацетонітрилом або хлороформом. Очищення екстрактів проводять на імунноафінних колонках, патронах із спеціальними сорбентами або використовують певних виробників (MycoSep®). Для визначення афлатоксинів В1 та М1 у молоці-сировині корів використовують імуноферментний аналіз та високоефективну рідинну хроматографію з флуоресцентним детектуванням. Однак усі ці методи мають ряд недоліків, а саме: тривала і високовартісна підготовка зразків та недостатньо висока селективність. На сьогодні набуває популярності комплексне визначення мікотоксинів у різних матрицях методом високоефективної рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (LC-МS/МS) та використанням модифікованої підготовки зразків QuEChERS. Перевагою цієї методики є поєднання більш швидкої та дешевшої пробопідготовки зразків QuEChERS з високоселективною хроматографією LC-МS/МS. Ключові слова: мікотоксини, молоко-сировина, аналітичні методи, QuEChERS.

 1. Ushkalov V., Danchuk V., Midyk S., Voloshchuk N., & Danchuk O. Mycotoxins in milk and in dairy products. Food Science and Technology. 2020. Vol. 14(3). P. 137–149. Doi:https://doi.org/10.15673/fst.v14i3.1786
 2. Gruber-Dorninger C., Jenkins T., Schatzmayr G. Global Mycotoxin Occurrence in Feed: A Ten-Year Survey. Toxins. 2019. Vol. 11 (7). P. 1–25.
 3. Карасева Н. М., Амелин В. Г., Третьяков А. В. Сочетание QuEChERS и дисперсионной жидкостной микроэкстракции при определении афлатоксинов В1 и М1 в молоке и молочных продуктах методом ВЭЖХ. Журнал аналитической химии. 2014. T. 69. № 5. C. 510–515.
 4. Transfer of aflatoxin M1 from milk to ripened cheese in three Italian traditional production methods/ L. Cavallarin et al. Food Control. 2014. Vol. 38. P. 174–177.
 5. Commission Regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 amending Regulation (EC) No 1881/2006 Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards aflatoxins. URL:https://eur-lex.europa. eu/eli/reg/2010/165/oj/eng (cited 15.06.2020).
 6. Державні гігієнічні правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах": наказ МОН № 368 від 13.05.2013. Додаток. Глава 2. Мікотоксини. URL:https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0774-13#n16 (дата звернення: 20.10.2020)
 7. Экспрессные методики иммуноферментного определения содержания микотоксинов в зерне, кормах и крехах/ М.Ю. Медведевских и др. Пищевая промышленность. 2018. № 2. С. 56–59.
 8. ISO 14674:2005. Milk and milk powder – Determination of aflatoxin M1 content – Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by thinlayer chromatography.
 9. ISO 14501:2007 Milk and milk powder – Determination of aflatoxin M1 content – Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by highperformance liquid chromatography.
 10. AOAC Official 2007.01 Method. Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate.
 11. Амелин В. Г., Карасева Н. М., Третьяков А. В. Хроматографические методы определение микотоксинов в пищевых продуктах. Журнал аналитической химии. 2013. Т. 68. № 3. С. 212–223.
 12. DIN EN 15662-2018 Foods of plant origin – Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/ partitioning and clean-up by dispersive SPE – Modular QuEChERS-method.
 13. Flores-Flores M.E., González-Penas E. An LC-MS/ MS method for multi-mycotoxin quantification in cow milk. Food Chemistry. 2017. Vol. 218. P. 378–385.
 14. Determination of multi-mycotoxin occurrence in maize based porridges from selected regions of Tanzania by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/ MS), a longitudinal study/ P.A. Geary et al. J. Food Control. 2016. Vol. 68. P. 337–343.
 15. Simultaneous determination of AFB1 and AFM1 in milk samples by Ultra High Performance Liquid Chromatography coupled to quadrupole orbitrap mass spectrometry/ Yelko Rodríguez-Carrasco et al. Beverages. 2018. Vol. 4 (43). P. 1–9.
 16. Comparison of ELISA, HPLC-FLD and HPLC-MS/ MS methods for determination of Aflatoxin M1 in natural contaminated milk samples/ J. Kos et al. Acta Chim. Slov. 2016. Vol. 63. P. 747–756.
 17. Carballo D., Font G., Ferrer E., Berrada H. Evaluation of Mycotoxin Residues on Ready-to-Eat Food by Chromatographic Methods Coupled to Mass Spectrometry in Tandem. Toxins. 2018. V. 10. P. 1–13.
 18. Assessment of the conformity of the methods for aflatoxin B1 and deoxynivalenol determination in grain and feeds by method of High-Performance Liquid Chromatography/ O.M. Yakubchak et al. Methods Objects Chem. Anal. 2018. Vol. 13. Issue 3. P. 121–130. Doi:https:// doi.org/10.17721/moca.2018.121-130.
 19. Evaluation of Ultra-High-Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry for determination of avermectin residues in milk/ O.V. Bayer et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9. Issue 4. P. 521–526. Doi: https://doi.org/10.15421/2019_784.
 20. Multi-mycotoxins analysis in dried fruit by LC/MS/ MS and a modified QuEChERS procedure/ I. Azaiez et al. Food Anal. Methods. 2014. Vol. 10. P. 1–12.
ДолученняРозмір
PDF icon senin_2_2020.pdf574.28 КБ