Ви є тут

ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ РОСТУ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ВІДГОДІВЛІ У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОАКВАХЕЛАТУ СРІБЛА

У статті розглянуто порівняння різних моделей росту курчат-бройлерів у процесі їх відгодівлі з додаванням наноаквахелату срібла. На підставі експериментальних даних отримані значення параметрів цих моделей. Показано, що найбільш адекватною є логістична модель. Найкраще описує експеримент регресія , тому що вона побудована безпосередньо за експериментальними даними. Із традиційних моделей росту найближча до даних експерименту логістична модель. Вона більш сприятлива за невеликих часових проміжків розвитку курчат-бройлерів. З часом більш переважаючими стають передбачення моделі Гомпертца. Отримані практичні результати повністю під-тверджують теоретичні розрахунки. У разі додавання до води курчат-бройлерів наноаквахелату срібла, експериментальні дані випереджають прогнози традиційних моделей росту.

Ключові слова: курчата-бройлери, моделі росту, наноаквахелат срібла.

1. Засуха В.А. Прикладна математика / В.А. Засуха, В.П. Лисенко, Б.Л. Голуб. – К.: Арістей, 2005. – 304 с.

2. Hulay A. Comparison of growth curve models on average and individual body weights in chickens / A. Hulay, M. Grossman, T. Cigden // Arch. Geflugelk, 2007. – Vol. 71 (1). – P. 1–5.

3. Nahashon S.N. Modeling Growth Characteristics of Meat-Type Guinea Fowl / S.N. Nahashon, S.E. Aggrey, N.A. Adefope, A. Amenyenu // Poultry Science. – 2006. – Vol. 85. – P. 943–946.

4. Roush W.B. Comparision of Gompertz and neural network models of broiler growth / W.B.Roush, W.A. Dozier, S.L. Branton // Poultry Science. – 2006. – Vol. 85 (4). – P. 794–797.

5. Topal M. Comparision of Nonlinear Growth Curve Models in Broiler Chickens / M. Topal, S.C. Bolukbasi // J. Appl. Anim. Res. – 2008. – Vol. 34. – P. 149–152.

6. Duan-yai S. Growth Data of Broiler Chickens Fitted to Gompertz Function / S. Duan-yai, B.A. Young, A. Lisle, J.A. Coutts, J.B. Gaughan // Asian-Aus. J. Anim. Sci. – 1999. – Vol. 12, № 8. – P. 1177–1180.

7. Aggrey S.E. Comparison of Three Nonlinear and Spline Regression Models for Describing Chicken Growth Curves / S.E. Aggrey // Poultry Science. – 2002. – Vol. 81. – P. 1782–1788.

8. Патент України на корисну модель № 29856. Спосіб отримання аквахелатів нанометалів «Ерозійно-вибухова нанотехнологія отримання аквахелатів нанометалів» / М. В. Косінов, В. Г. Каплуненко / МПК (2006): B01J 13/00, B82B 3/00. Опубл. 25.01.2008, бюл. № 2/2008.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_yatsenko_ua.pdf286.09 КБ