Ви є тут

ПОШИРЕННЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК У СОБАК

У статті представлена загальна характеристика травматичних переломів кісток у собак, з описом результатів вивчення особливостей переломів трубчастих кісток опорно-рухового апарату. Серед них переломи кісток грудної кінцівки складають 30,8%; переломи кісток тазової кінцівки – 51,8%; у 17,4% випадків відзначали переломи кісток інших частин тіла. Відкриті переломи трубчастих кісток кінцівок собак у 68,2% випадках відбуваються з вираженими симптомами гнійного остеомієліту. Повні переломи кісток передпліччя та гомілки складають 53,2% всіх переломів трубчастих кісток кінцівок у собак, при цьому 65,6% переломів цих кісток є діафізарними.

Ключові слова: собаки, травма, переломи кісток.

1. Борисевич В.Б. Загальна ветеринарно-медична хірургія [Текст] / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, О.Ф. Петренко та ін. (за ред. проф. В.Б. Борисевича). – К.: Науковий світ, 2001. – С. 194.

2. Петренко О.Ф. Інтрамедулярне і оперативне лікування кісток гомілки у дрібних свійських тварин [Текст] / О.Ф.Петренко // Ветеринарна медицина України. – 2000. – № 6. – С. 34–35.

3. Пустовіт Р.В. Моніторинг хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин ДЛВМ у Київському районі м. Одеси за 2003–2005 роки / Р.В. Пустовіт, Ю.М. Данилейко, М.В. Рубленко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2006. – Вип. 36. – С. 132–137.

4. Рубленко С.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки / С.В. Рубленко, О.В. Єрошенко // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2012. – Вип. 1 (30). – С. 150–154.

5. Козлов Н.А. Стимуляция остеорепарации у собак [Текст] / Н.А. Козлов // Ветеринария. – 2000. – № 6. – С. 54–57.

6. Козлов Н.А. Эффективность костных препаратов при переломах костей [Текст] / Н.А.Козлов // Ветеринария. – 2000. – №9. – С.51–53.

7. Петренко О.Ф. До питання характеру та класифікації переломів кісток у собак та кішок у м. Києві [Текст] / О.Ф. Петренко, В.П. Сухонос, А.В. Корж // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2000. – Вип. 13, ч. 1. – С. 70–75.

8. Tile M. Pelvis ring fractures: should they fixed [Text] / M.Tile // J. Bone Jt. Chirg. – 1988. – Vol. 70, B1. – P. 115–121.

9. Donald L. Piermattei Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair [Text] / L. Piermattei Donald, L. Flo Gretchen, E. DeCamp Charles. – St. Louis, Missouri: Saunders, 2006. – P. 25 (818 p.).

10. Тейлор П.М. Травматология собак и кошек [Текст] / М. Тейлор Полли, Э.Ф. Хаултон Джон; пер. с англ. – М.: Аквариум ЛТД, 1999. – С. 107.

11. Панько І.С. Загальна ветеринарна хірургія [Текст] / І.С. Панько, В.М. Власенко, М.В. Рубленко та ін. (за ред. проф. І.С.Панька). – Біла Церква: Білоцерків. держ. аграр. ун-т, 2008. – 190 с.

12. Петренко О.Ф. Особливості переломів кісток кінцівок у домашніх тварин [Текст] / О.Ф. Петренко // Ветеринарна медицина України. – 2002. – №5. – С. 16–17.

13. Борисевич В.Б. Наноматериалы и нанотехнологии в ветеринарной практике [Текст]: Учебное и практическое пособие / В.Б. Борисевич, В.Г. Каплуненко, Н.В. Косинов и др. – К.: Авицена, 2012. – 267 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_telyatnikov_ua.pdf284.3 КБ