Ви є тут

ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФІКАЦІЇ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

М’ясо і м’ясні продукти повинні входити в щоденний раціон людини, тому важливо забезпечувати якість м’ясної продукції. Фальсифікація м’ясопродуктів не тільки впливає на зниження якості готових виробів, а також може бути небезпечним чинником для здоров’я споживачів. Методи контролю якості м’яса, які використовують на сьогодні, мають низку недоліків – вибірковість дії, дороге обладнання, велика тривалість визначення, необхідність застосування великої кількості реактивів, потреба у кваліфікованих кадрах і спеціалізованих лабораторіях. Проте, забезпечення населення якісною і безпечною продукцією харчування повинно суворо контролюватися державою. У статті проаналізовано основні причини фальсифікації м’яса та м’ясопродуктів, основні методи ідентифікації видової належності м’яса. При ідентифікації компонентів м'ясопродуктів необхідно враховувати технологічні впливи та особливості досліджуваних об'єктів. Складна економічна ситуація в Україні призвела до зменшення платоспроможності населення, і у зв'язку з цим люди змушені купувати дешеві продукти харчування. А виробники, в свою чергу, для здешевлення своєї продукції додають малоцінну сировину замість зазначеної на упаковці товару. Недосконале законодавство України призвело до появи великої кількості фальсифікатів у торгових мережах, це, в свою чергу, потребує пошуку нових сучасних методів контролю якості і безпеки м’ясопродуктів та необхідність проведення лабораторних випробувань. Для цього використовують різноманітні методи дослідження: молекулярно-генетичні – полімеразно ланцюгову реакцію; мікроструктурний аналіз; серологічні – ELISA; метод спектрофотометрії які направлені на виявлення фальсифікації м’ясної та рослинної сировини, що входить до складу м’ясопродуктів.

Ключові слова: м’ясні продукти, м’ясна сировина, фальсифікація, законодавство, лабораторна діагностика.

 

1. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров / И.П.Чепурной // М.: Издат. – торговая корпорация ”Дашков и К“, 2002. – 460 с.

2. Титаренко Л.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів / Л.Д.Титаренко // К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 189 с.

3. Закон України ”Про м’ясо та м’ясні продукти“ від 24 червня 2004 року № 1871–ІV.

4. Мікроструктурне дослідження сировини у м’ясних фаршах: Методичні рекомендації / Г.І. Коцюмбас, І.Ю. Бісюк, І.Я. Коцюмбас та інші. – Львів, 2006. – 49 с.

5. Corina E. Some Considerations on Foodstuffs Falsification / E. Corina // Recent Researches in Applied Economics and Management. – Copyright. – 2013. – P. – 406–411.

6. Stancu A. Correlation between Food Quality and Preservation Methods, in the USV / Stancu A. // Annals of Economic and Public Administration. – Vol. 12, Issue 2(26). – 2012. – P. 43–49.

7. Sakalar E., Abasiyanik M.F. Qualitative analysis of meat and meat products by multiplex polymerase chain reaction technique / E. Sakalar, M.F. Abasiyanik // Afr. J. Biotechnol, 2011 – № 10 (46). – P. 9379–9386.

8. Mansoor Bhat M. Species-specific identification of adulteration in cooked mutton Rista (a Kashmiri Wazwan cuisine product) with beef and buffalo meat through multiplex polymerase chain reaction / M. Mansoor Bhat, Mir Salahuddin,
A. Imtiyaz Mantoo [at ell.] // Veterinary World. – 2016. – Vol. 9. – P. 226–230.

9. Singh P. Meat species specifications to ensure the quality of meat: A review / P. Singh, S. Neelam // Inter. J. Meat Sci. – 2011. – P. 15–26.

10. Коцюмбас Г.І. Мікроструктурний аналіз сорту напівкопченої ковбаси ”Салямі елітна“ / Г.І. Коцюмбас, О.М. Щебентовська // Наук.-техн. бюлетень Ін-ту біології тварин УААН. – 2009. – Вип. 10. (№ 3). – С. 390–394.

11. Методи визначення фальсифікації товарів: підручник / [А.А. Дубініна, І.Ф. Овчиннікова, С.О. Дубініна та ін.]. – К.: Видавничий дім ˮПрофесіонал“, Центр учбової літератури, 2010. – 272 с.

12. Гуменюк Г.Д. Регулювання і забезпечення якості й безпечності сільськогосподарської та харчової продукції / Г.Д. Гуменюк // Стандартизація, якість, сертифікація. – 2009. – № 6. – С. 63–70.

13. Коцюмбас І.Я. Безпека і якість м’ясної продукції – запорука нашого здоров’я / І.Я. Коцюмбас, Г.І. Коцюмбас, О.М. Щебентовська та ін. // Мясной бизнес. – Київ, 2008. – № 10 (72). – С. 78–79.

14. Брыкля О.А. Проблемы повышения качества продукции животноводства / О.А. Брыкля // Мясная индустрия, 2006. – № 1. – С. 23–27.

15. Щебентовська О.М. Морфологічна ідентифікація складників тваринної сировини у м’ясних продуктах та м’ясних напівфабрикатах / О.М.Щебентовська, О.С.Шкільник // Наук.-технічн. бюлетень Іну-ту біол. тварин і Держ. наук.-дослідн. контрольн. ін-ту ветпрепаратів та кормових добавок. – 2014. – Вип. 15, № 2–3. – С. 212–221.

16. Богатко Н.М. Визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці при застосуванні експрес-методу / Богатко Н.М., Букалова Н.В., Мельник А.Ю. // Науковий вісник Львів. націон. ун-ту вет. мед. та біотехнології ім. С.З.Гжицького, Т. 17, № 1 (61), Ч. 2, 2015. – С. 199–204.

17. Любчик О. Аналіз шляхів удосконалення методів ідентифікації видів м’яса / О. Любчик, М. Микийчук,
О. Гонсьор // Вимірювальна техніка та метрологія, № 75 – 2014. – С. 64–68.

18. Методи визначення фальсифікації товарів: підручник / [А.А. Дубініна, І.Ф. Овчиннікова, С.О. Дубініна та ін.]. – К.: Видавничий дім ˮПрофесіонал“, Центр учбової літератури, 2010. – 272 с.

19. Гуменюк Г.Д. Регулювання і забезпечення якості й безпечності сільськогосподарської та харчової продукції / Г.Д. Гуменюк // Стандартизація, якість, сертифікація. – 2009. – № 6. – С. 63–70.

20. Yusop M.H. Detection of raw pork targeting porcine specific mitochondrial cytochrome b gene by molecular beacon probe real time polymerase chain reaction / M.H. Yusop, S. Mustafa, B. Yaakob [et all.]. – Food Anal. Methods. – 2012. – P. 422–429.

21. Doosti A. Molecular assay to fraud identification of meat products. / A. Doosti, D.P. Ghasemi, E. J. Rahimi. – Food Sci. Technol. – 2014. – № 51 (1). – P. 148–152.

22. Singh P. Meat species specifications to ensure the quality of meat: A review / P. Singh, S. Neelam. – Inter. J. Meat Sci. – 2011. – P. 15–26.

23. Sakalar E. Qualitative analysis of meat and meat products by multiplex polymerase chain reaction technique / E.Sakalar, M.F. Abasiyanik // Afr. J. Biotechnol. – 2011. – № 10 (46). – Р. 9379–9386.

24. Hird H. Effect of heat and pressure processing on DNA fragmentation and implications for the detection of meat using a real-time polymerase chain reaction / H. Hird, J. Chisholm, A. Sanchez [et all.] // Food Addit. Contam. – 2006. – №23(7). – P. 645–650.

25. Про безпечність та якість харчових продуктів // Закон України (в редакції Закону № 2809 – IV від 06.09.2005 р.). – К., 2005. –14 с.

26. Про захист прав споживачів // Закон України (в редакції Закону № 1023-XII від 12.05.1991 р.) – К., 1991. – ст. 379.

27. Хвыля С.И. Структурно-функциональные особенности соевых белковых продуктов / С.И. Хвыля, В.А. Пчелкина // Мясной бизнес. – 2008, № 7. – С. 24–28.

28. Комарова И.Н. Полимеразная цепная реакция – современный метод выявления фальсификаций мясного сырья и продуктов / И.Н. Комарова, И.Г. Серегин, А.Ф. Валихов // Мясная индустрия. – 2004. – № 2 – С. 37–41.

29. Mane B.G. Polymerase chain reaction assay for identification of chicken in meat and meat products / B.G. Mane, S.K. Mendiratta, A.K. Tiwari // Food Chem. – 2009. – Р. 806–810.

30. Комаров А.А. Определение видовой принадлежности тканей жвачных животных / А.А. Комаров, И.Л. Обухов, М.Ю. Сорокина и др. // Ветеринария – 2000. – № 3. – С. 298.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_gaidey_5-11.pdf230.37 КБ