Ви є тут

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИННИЦТВА

У статті окреслені основні інфекційні хвороби, які в 2013–2014 рр. діагностовано на території України та проблеми неінфекційної патології високопродуктивних корів і птиці. Показано, що основою профілактики внутрішніх хвороб є збалансована за поживними і біологічно-активними речовинами годівля тварин, діагностика хвороб на субклінічній стадії перебігу, врахування поліморбідності внутрішньої та метаболічної патології.

Ключові слова: чума свиней, сказ, грип птиці, кетоз, остеодистрофія, хвороби печінки, А-гіповітаміноз, сечокислий діатез.

  1. Мороз Д. АЧС: ареал вируса расширяется / Д. Мороз // Здоров’я тварин і ліки. – 2014. – № 3. – С. 12–15.
  2. Горжеєв В. Епізоотична ситуація в світі та її вплив на протиепізоотичні заходи в Україні / В. Горжеєв // Здоров’я тварин і ліки. – 2013. – № 12. – С. 8–9, 11.
  3. Мандигра М.С. Актуальні проблеми ветеринарної науки в Україні / М.С. Мандигра // Здоров’я тварин і ліки. – 2013. – № 12. – С. 12–13.
  4. Distl O. The use of molecular genetics in eliminating of inherited anomalies in cattle / О. Distl // Arch. Tierz., Dummerstorf. – 2005. – № 48. – Р. 204–218.
  5. Левченко В.І. Поліморбідність патології у високопродуктивних тварин / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць.– Біла Церква, 1997. – Вип. 3, ч. 1. – С. 89–92.
  6. Кондрахин И.П. Полиморбидность внутренней патологии // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 1998. – Вип. 5, ч. 1. – С. 79–83.
  7. Кондрахин И.П. Изучение сочетанных внутренних болезней животных – приоритетное научное направление / И.П. Кондрахин // Ветеринария. – 2005. – № 11. – С. 44-45.
  8. Левченко В.І. Деякі проблеми незаразної патології / В.І. Левченко // Здоров’я тварин і ліки. – 2013. – № 12. – С. 21.
  9. Метаболічні хвороби сільськогосподарської птиці (класифікація та методи діагностики): Методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР «магістр» – 8.110101 напряму “Ветеринарна медицина” та слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини / [А.Ю. Мельник, В.І. Левченко, І.В. Папченко та ін.]. – Біла Церква, 2013. – 30 с.