Ви є тут

ПРИНЦИПИ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ІМУНОГЕННОСТІ ВАКЦИН ПРОТИ ЦИРКОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

У статті наголошується, що цирковірусна інфекція свиней (ЦВІС) у складі різноманітних факторних хвороб набула глобального поширення у світі. Клінічно вона проявляється у двох основних формах – у вигляді синдрому мультисистемного виснаження відлучених поросят (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome, PMWS) та шкірно-нефротичного синдрому (Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome, PDNS). Останнім часом зросла кількість зареєстрованих у світі різноманітних вакцин проти цієї хвороби. Проте в Україні не розроблений метод контролювання їхньої імуногенності, який дозволяв би достовірно оцінити стійкість вакцинованих свиней до варіантів збудника, які циркулюють в Україні. Розроблено метод контролювання імуногенності вакцин проти ЦВІС з його використання. Оптимізовано умови застосування експериментальної цирковірусної емульсин-вакцини проти ЦВІС. Розроблено лабораторний регламент з виготовлення та настанова із застосування емульсин-вакцин проти цирковірус-асоційованих інфекцій свиней.

Ключові слова: цирковірус, свині, метод досліджень, емульсин-вакцина, біопроба, імунітет.

1. Krakowka S. Activation of the immune system is the pivotal event in the production of wasting disease in pigs infected with porcine circovirus-2 (PCV-2) / Krakowka S., Ellis J. A., McNeilly F., et al. // Vet Pathol. – 2001. – Vol. 38. – Р. 31–42.

2. Krakowka S. Immunologic features of porcine circovirus type 2 infection / Krakowka S., Ellis J. A., McNeilly F., et al. // Viral Immunol. – 2002. – Vol. 15. – Р. 567–582.

3. Krakowka S. Viral wasting syndrome of swine: experimental reproduction of post-weaning multisystemic wasting syndrome in gnotobiotic swine by coinfection with porcine circovirus 2 and porcine parvovirus / Krakowka S., Ellis J. A., Meehan B., et al. // Vet. Pathol. – 2000. – Vol. 37. – Р. 254–263

4. Morozov I. Detection of a novel strain of porcine circovirus in pigs with postweaning multisystemic wasting syndrome / Morozov I., Sirinarumitr T, Sorden S.D., et al. // J Clin Micro-biol. – 1998. – Vol. 36. – Р. 2535–2541.

5. Niagro F.D. Beak and feather disease virus and porcine circovirus genomes: intermediates between the geminiviruses and plant circo-viruses / Niagro F.D., Forsthoefel A.N., Lawther R.P., et al. // Arch Virol. – 1998. – Vol. 143. – Р. 1723–1744.

6. Цирковирусные болезни свиней (ЦВБС) / Семенцов В.И., Болоцкий И.А., Васильев А.К., Пруцаков С.В. // Ветеринария Кубани. – 2009. – № 5.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_semenenko_ua.pdf255.68 КБ