Ви є тут

РЕАКЦІЯ ГОСТРОЇ ФАЗИ ЗА ЛІКУВАННЯ НЕКРОБАКТЕРІОЗНИХ УРАЖЕНЬ КОПИТЕЦЬ ЦЕФТІОКЛІНОМ ТА АВЕСТИМОМ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

У статті представлено результати щодо реакції гострої фази запалення за некробактеріозних уражень кінцівок у великої рогатої худоби. Запропоновано сучасну і високоефективну схему лікування некробактеріозних уражень кінцівок у бугаїв на відгодівлі із застосуванням цефтіокліну та авестиму. Їх застосування супроводжується швидким поверненням до рівнів норми церулоплазміну на фоні високих показників пероксидного окиснення ліпідів. Застосування запропонованої схеми лікування дозволяє істотно зменшити тривалість лікування, в середньому на 4 доби прискорюється епітелізація дефекту порівняно з контролем.

Ключові слова: авестим, цефтіоклін, некробактеріоз, запалення, бугаї.

1. Инфекционные болезни животных / [Б.Ф. Бессарабов, Е.С. Воронин, А. А. Сидорчук и др.]. – М.: Колос С, 2007. – 671 с.

2. Chirino-Trejo M. Antibiotic sensitivity and biochemical characterization of Fusobacterium spp. and Arcanobacterium pyogenes isolated from farmed white-tail deer (Odocoileus virginianus) with necrobacillosis / M. Chirino-Trejo, M.R. Woodbury, F. Huang // Journal of Zoo and Wildlife Medicine. – 2003.– №34 – Р. 202–268.

3. Власенко С. А. Асоційований перебіг ортопедичної патології та акушерських хвороб у високопродуктивних корів: Методичні рекомендації /С.А. Власенко, М.В. Рубленко, Г.Г. Харута. – Біла Церква, 2008. – 22 с.

4. Власенко С.А. Гемостазиологические и протеолитические свойства крови из разных сосудов при гнойно-некротических процессах в области пальцев у коров / С.А. Власенко, М.В. Рубленко, А.В. Яремчук // Сборник материалов конференции. – Ульяновск, 2011. – С. 36–43.

5. Горелов Ю.М. Рекомендации по борьбе с некробактериозом сельскохозяйственных животных / Ю.М. Горелов, В.Ю. Сущих. – Астана, 2011. – 44 с.

6. Проблема сохранности высокопродуктивных коров / В.А. Мищенко, Н.А. Яременко, Д.К. Павлов, А.В. Мищенко // Вет. патология. – 2005.– N3. – С. 95 – 99.

7. Молоканов В. А. Гнойно-некротические болезни копытец и обмен веществ у бычков на откорме / В. А. Молоканов // Диагностика, профилактика и терапия незаразных и паразитарных болезней животных.– Новосибирск, 1984. – С. 61–65.

8. Edmonson A.J. Interdigital Necrobacillosis (Footrot) of Cattle / A.J. Edmonson, B.P.Smith // Large Animal Internal Medicine 2nd ed. Mosby, St. Louis, 1996. – 1314 р..

9. Об этиологии и патогенезе заболеваний конечностей крупного рогатого скота при откорме в специализированных хозяйствах. Болезни конечностей с.-х. животных /С.И. Братюха, М.А. Tepee, Г.Н. Калиновский, В.П. Сухонос // Сб. науч. тр. – М., 1988. – С. 26–30.

10. Лященко П.М. Лечение при гнойно-некротических поражениях копытец крупного рогатого скота / П.М. Ляшенко, В.А. Ермолаев // Ветеринария сельскохоз. животных. – 2006. – № 12. – С. 41–43.

11. Веремей Е.И. Применение оксидата торфа при болезнях в области пальцев у крупного рогатого скота / Е.И. Веремей, В.А. Турба // Ветеринария. – 2002. – .№ 8. – С. 41–43.

12. Кількісне визначення фібриногену в плазмі крові людини / [В.О. Беліцер, Т.В. Варецька, К.М. Веремеєнко та ін.] // Лабораторна діагностика. - 1997. - №2. - С. 52-55.

13. Рубленко М.В. Фібриноген у динаміці розвитку гострого запалення у свиней / М.В. Рубленко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – 1997. – Вип.3, ч.1. – С. 134–137.

14. Роль окислительного стресса как компонента критических состояний в генезе нарушений гемостаза / [И.Н. Пасечник, Ю.М. Азизов, Е.В. Никушкин и др.] // Анестезиология и реаниматология. – 2001. – №3. – С. 41–43.

15. Nejfah S.A. Stroenie, kataliticheskie svojstva i jevoljucija ceruloplazmina i drugih golubyh belkov / S.A. Nejfah, V.B. Vasil'ev, M.M. Shavlovskij // Usp. biolog. himii.– 1989. –  № 38. – S. 102–124.