Ви є тут

РЕЗУЛЬТАТИ КОМІСІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ НАБОРУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДНК YERSINIA ENTEROCOLITICA МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ

У статті наведено дані щодо результатів комісійних випробувань діагностичного набору для виявлення ДНК бактерій виду Yersinia enterocolitica методом полімеразної ланцюгової реакції «Yersinia enterocoliticа – ПЛР – Тест». Експериментально доведено специфічність та відтворюваність розробленого засобу діагностики, що стало підставою для його державної реєстрації згідно із чинними вимогами. Тест-система дозволить інтрументально вдосконалити систему моніторингу ієрсиній як складової системи превентивних заходів щодо контролю безпечності харчових продуктів та попередження харчових інфекцій людей.

Ключові слова: Yersinia enterocolitica, полімеразна ланцюгова реакція, ДНК бактерій, діагностичний набір.

1. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – № 41–42, ст. 2024.

2. Yersinia enterocolitica: Epidemiological Studies and Outbreaks [Електроний ресурс] // Journal of Pathogens Vol. 2011/ – Vol 2011 – P. 4, 6 / Спосіб доступу http://www.hindawi.com/journals/jpath/2011/239391.

3. Бактериологическая и серологическая диагностика иерсиниозов животных / Материалы Республиканской конференции //Ветеринарная медицина. Экономические, социальные и экологические проблемы (20-22 ноября 1990 г.). / А.Ф. Бабкин, В.Г. Скрипник, Л.Б. Ивановская.– Харьков, 1990.– С. 269–270.

4. Результаты гематологических исследований при эксперимнтальном иерсиниозе / Материалы Всесоюзной конференции. «Повышение продуктивности с.-х. животных и совершенствование мер борьбы с болезнями в условиях интенсивного ведения животноводства и создания фермерских хозяйств»: (17-22 сентября 1991 г.). / В.Г. Скрыпник,
Л.Б. Ивановская – Харьков, 1991. – С. 145–146.

5. Monitoring and identification of human enteropathogenic Yersinia spp. [Текст] / The EFSA Journal. – 2007. – Vol. 3.1. 3.2. – P. 10–13.

6. Н.М. Соболев. Серологическая и бактериологическая индикация иерсиний у животных / В.А. Орлова, В.Г. Скрыпник, Е.М. Савинова, Л.Б. Ивановская // Ветеринария – № 63.– К.: Урожай, 1988. – С. 20–24.

7. Козловська Г.В. Контроль мікрофлори біотопів тваринного організму – важливий елемент в організації отримання якісної й безпечної продукції [Текст] / Г.В. Козловська, В.Г. Скибіцький // Вісник Полтавської аграрної академії. – 2013. – №4. – С. 56–58.

8. Епідемічна значущість ієрсиніозів в м. Києві / Матеріали наради-семінару з актуальних питань епідеміології і профілактики зооантропонозних інфекційних хвороб та режиму безпеки у лабораторіях державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. / О.М. Рубан, О.В. Назаренко, М.А. Кравченко, В.В. Ляшенко. – Дніпропетровськ, 2006. – С.122–123.

9. Elmanama A.A. Yersinia enterocolitica and Aeromonas hydrophila in Clinical, Food and Environmental Samples in Gaza / Abdelraouf A. Elmanama, Naima Ferwana // Journal of Al Azhar University-Gaza (Natural Sciences). – 2011. – № 13. – P. 69–82.

10. Івановська Л.Б. / Про клінічні ознаки, що спостерігаються у різних видів тварин, хворих на ієрсиніоз / Л.Б. Івановська //Вісник Сумського НАУ, 2003.– №8. – С.40–43.

11. Zoonoses and public health/ Zur diagnostik und vorkommen von Yersinia enterocolitica in wasser./ [Електронний ресурс] / Спосіб доступу http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439 0450.1986.tb00009 x/abstract

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_ushkalov_ua.pdf419.92 КБ