Ви є тут

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ КРОЛИКІВ – ДЕТЕРМІНАЦІЯ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ РІЗНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ

Вивчено вплив інтенсивності освітлення на клітинний  та гуморальний захист і відтворну здатність кролиць порід білий велетень, каліфорнійська, новозеландська. Виявлено, що інтенсивність освітлення 90-100 лк позитивно впливає на показники клітинного та гуморального захисту. За відтворними якостями (багатопліддя – 7,4±0,31, отримано приплоду від числа покритих – 94,8 %) перевершували тварини, які утримувалися за інтенсивності освітлення 90–100 лк.

Ключові слова: кролики, мікроклімат, інтенсивність освітлення, резистентність, загальний білок, детермінація, неорганічний фосфор, кальцій, відтворна здатність.

 1. Вакуленко І.С. Кролівництво. 2008. С. 81-109.
 2. Калашников О.В., Омельченко Н.В. Проблемы восстановления кролиководства в Украине. Кролиководство и звероводство. 2004. №2.  С. 24.
 3. Комлацкий В.И., Комлацкий В.И. Инновационные компоненты технологии производства крольчатины. Интеграция науки, образования и бизнеса для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации: материалы межд. науч.-прак. конф. 2-4 февраля 2010 г. Персиановский, 2010. С. 236-238.
 4. Медведский В.А. Гигиена содержания кроликов: в кн. Гигиена содержания лошадей, овец, коз и пушных зверей. Витебск, 2015. С. 171-184.
 5. Бащенко М.І., Гончар О.Ф., Шевченко Е.А. Кролівництво: наукове видання. Черкаси, 2011. С. 100-126.
 6. Левицький І.В., Бурлака В.А. Динаміка живої маси кролів при використанні мікроелементних добавок: збірник наукових праць Вінницького ДАУ. Вінниця. 2008. В. 34. Т. 3. С. 224-226.
 7. Дармограй Л.М., Лучин И.С., Гутий Б.В. Вплив менеджменту годівлі на продуктивні показники кролів за інтенсивної технології вирощування. Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2017. 19. № 79. С. 38-43.
 8. Gomez E.A., Raxel O., Ramonetal J. Cenetic study ox a line selected on litter size at weening. Jn Pros 6 th world rabbit Coongress, Touluse, France, 2009. P. 289-292.
 9. Abraham A.S., Sonnenblick M. The action of chromium on serum lipids and on atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits/ Atherosclerosis. 2011. P. 185-195.
 10. Калугин Ю.А. Активность ферментов и концентрация минеральных веществ в сыворотке крови растущих крольчат получавших ферментный препарат. Актуальные проблемы зоотехнии: сб. науч. тр., посвященных 90-летию МГАВМиБТ им. К.И. Скрябина. М. 2009. С. 178-179.
 11. Котелевич В.А., Федотов В.С. Вплив настойки елеутерококу і тривітаміну на продуктивність та якості м¢яса кролів. Ветеринарна медицина України. 2008. №7. С. 42-43.
 12. Кучерявий В.П., Штенська О.Б., Ванжула Ю.І. Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2016. 18.2 (67). С. 124-128.
 13. Maertes L., Peres J., Villamide M., Gervera C. Nutritive value of raw materials for rabbits: EGRAN tabLes. World rabbits Sci. 2004/ Vol.10 (4). p. 157-166.
 14. Zhao S., Wei K., Yulietat Q.Y. General topic: applications ox transgenic rabbits in biomedical research based on literature search. World rabbit science. 2010. № 18. Р. 118-125.
 15. Боцман В.В. Светотехника и зоогигиена. Таврический научный обозреватель. 2016. № 7 (12). С. 156-158.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_kulak_v.pdf197.64 КБ