Ви є тут

РІВЕНЬ ТРОМБІНЕМІЇ У СОБАК ЗА ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЙНОЇ ЕКСТИРПАЦІЇ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ГЕМОСТАЗУ

Проведено дослідження концентрації розчинного фібрину в плазмі крові собак за екстирпації пухлин молочної залози електрохірургічним методом на тлі післяопераційної фармакологічної корекції гемостазіологічного статусу. При цьому встановлено, що проведення зазначених заходів після хірургічного втручання забезпечує нормалізацію рівноваги коагуляційних і фібринолітичних процесів, яку відображає рівень тромбінемії. Отримані результати дозволяють прогнозувати зниження ймовірності рецидивування та метастазування як у найближчий, так і у віддалений періоди спостереження. Розроблені схеми фармакологічної корекції системи гемостазу доцільно рекомендувати для практичного впровадження.

Ключові слова: собаки, неоплазії, молочна залоза, система гемостазу, розчинний фібрин, фармакологічна корекція.

1. Bostock D.E. Canine and felinemammaryneoplasms / D.E. Bostock // British Veterinary Journal. – 1986.Vol. 142, Iss. 6. – P. 506-515.

2. Munson L. Comparative pathology of mammary gland cancer in domestic and wild animals / L. Munson, A. Moresco // Breast Disease. – 2007. – Vol.28. – P. 7-21.

3. Алексеева Л.А. ДВС-синдром: руководство / Л.А. Алексеева, А.А. Рогимов. – М.: ГЭОТА- Медиа, 2010 –120 с.

4. Kotodziejczyk J. The role of fibrinogen, fibrin and fibrin(ogen) degradation product (FDPs) in tumor progression / J. Kotodziejczyk, M.B. Ponczek // Wspokzesna Onkol. – 2013. – Vol. 17(2). – P. 113-119.

5. Wojtukiewicz M.Z.Contribution of the hemostaticsys temtoangiogenesis in cancer / M.Z. Wojtukiewicz, E. Sierko, J. Rak // Semin. Thromb. Hemost. – 2004. –Vol. 30(1) – P. 5-20.

6. Білий Д.Д. Клініко-гемостазіологічні критерії оцінки неоплазій молочної залози у собак / Д.Д. Білий //Аграрна наука – виробництву «Сучасні проблеми ветеринарної медицини»: Тези Державної науково-практичної конференції, 8 листопада 2012 року. – Біла Церква, 2012. – С. 62-63.

7. Білий Д.Д. Механізми згортання крові у післяопераційний період за пухлин молочної залози в собак / Д.Д. Білий, М.В. Рубленко // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2014. – Вип. 13(108). – С. 44-47.

8. Biggerstaff J.P. Soluble fibrin augments platelet / tumor cell adherence in vitro and in vivo, and enhances experimental metastasis / J.P. Biggerstaff, N. Seth, A. Amirkhosravi [et al.] // Clinical &E xperimental Metastasis. –1999. –Vol. 17, Iss. 8. – P. 723-730.

9. Biggerstaff J.P. Soluble fibrin inhibitsmonocy tea dherence and cytotoxicity against tumorcells: implications for cancermetastasis / J.P.Biggerstaff, B.Weidow, J.Vidosh, [et al.] // Thrombosis Journal. – 2006. – Vol. 8. – P. 4-12.

10. Рубленко М.В. Дослідження гемостазу / Методи клінічної лабораторної діагностики / [В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Агарна освіта, 2010. – С. 271-292.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_rublenko_bely_ua.pdf277.75 КБ